XTB
Strona główna Tagi Dekpol

Tag: dekpol

Dekpol wykupił obligacje serii G i H o łącznej wartości 22,97 mln zł

Dekpol dokonał wykupu 19 220 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 19,22 mln, zł oraz 3 750 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3,75 mln zł, podała spółka. Dekpol dokonał wykupu 19 220 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda "Wykup ww. obligacji nastąpił w wykonaniu zobowiązania spółki do dokonania przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii G w dniu wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy oraz do przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii H w dniu wypłaty odsetek za V okres odsetkowy" - czytamy w komunikacie. Uwzględniając obligacje serii G i H wykupione przez spółkę przed 9 listopada 2020 r., łączna liczba obligacji serii G...

Dekpol pozyskał 50 mln zł z emisji obligacji serii I

Dekpol przeprowadził emisję obligacji serii I, pozyskując - zgodnie z planem - 50 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H. Dekpol z sukcesem przeprowadził emisję obligacji "Za nami bardzo udany proces emisji obligacji - podczas roadshow odbyliśmy spotkania z liczną grupą obecnych i potencjalnych inwestorów. Emisja wzbudziła duże zainteresowanie z ich strony, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz bardzo intensywnego okresu na rynku kapitałowym. Dbałość o poziom marż i w konsekwencji - solidne wyniki finansowe znajdują odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zadłużenia finansowego grupy - wskaźnik ND/EBITDA za I poł. 2020 wyniósł 1,19. Inwestorzy doceniają stabilną i bezpieczną sytuację finansową oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju Grupy Dekpol. W efekcie...

Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii I o łącznej wartości do 50 mln zł

Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 50 tys. trzyletnich obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, podała spółka. Dekpol planuje w najbliższym czasie emisje obligacji "Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H" - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach...

Spółka Dekpolu podpisała list intencyjny ws. sprzedaży budynku mieszkalnego

Dekpol Deweloper - spółka zależna Dekpolu - podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny dotyczący sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z prawami do nieruchomości gruntowej, na której ma zostać posadowiony ten budynek, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 20% skonsolidowanych przychodów Grupy Dekpol za 2019 rok. Dekpol Deweloper podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny Rozpoczęcie prac budowalnych powinno nastąpić w I kwartale 2021 roku, a ich zakończenie w 2023 roku, poinformowano. "Cena sprzedaży została określona na poziomie ok. 20% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Dekpol za rok 2019. Intencją stron jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży do dnia 15 listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015...

Dekpol rozważa rozbudowę zakładu Dekpol Steel

Dekpol rozważa rozbudowę zakładu swojej spółki Dekpol Steel, w której skupiony jest segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, poinformowali członkowie zarządu. Dekpol rozważa rozbudowę zakładu swojej spółki Dekpol Steel "Jesteśmy w trakcie rozmów z dużymi podmiotami, które by chciały ulokować produkcję w Pinczynie, gdzie znajduje się nasz zakład. Dlatego perspektywy kolejnego roku widzimy bardzo pozytywnie, co pozwoli nam na osiąganie kolejnych celów, które mieliśmy założone na kolejne lata, a które przez sytuację 'covidową' zostały chwilowo zaburzone" - powiedziała CFO i wiceprezes Katarzyna Szymczak-Dampc podczas konferencji online. Dodała, że Dekpol zaczyna szykować się do realizacji takich przedsięwzięć, co wiąże się z tym, że zaczyna rozważać rozbudowę zakładu produkcyjnego. "Wprowadzamy procesy automatyzacji by zwiększyć wydajność na obecnych powierzchniach. Mamy uzyskane pozwolenie na budowę, ale...

Dekpol spodziewa się w II półroczu 2020 podobnych przychodów jak w I poł. roku

Dekpol spodziewa się powtórzenia przychodów z I półrocza w drugiej połowie roku, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Dekpol spodziewa się powtórzenia przychodów z I półrocza "Drugie półrocze powinno zrealizować podobne przychody, na poziomie z I półrocza, wynik też powinien być na poziomie zadowalającym. Nasz cel to żeby wyniki netto były w granicach 5%, 5% plus. I to co widzimy, kolejne lata też powinny być dla grupy dobre i w takim tempie się rozwijać" - powiedział Tuchlin podczas konferencji prasowej. Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,48 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 423,45 mln zł rok wcześniej. W prezentacji spółka podała, że w...

Dekpol miał 33,35 mln zł zysku netto, 44,17 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 33,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 44,17 mln zł wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,48 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 423,45 mln zł rok wcześniej. "W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Dekpol S.A. na koniec drugiego kwartału 2020 roku realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości niemal 650 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 350 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie zrealizowana w 2020 roku. Tym niemniej...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Dekpol [DEK] – Gorące spółki dnia

Dzięki efektom synergii płynącym ze współpracy spółka będzie mogła przygotować atrakcyjną, wyróżniającą się na rynku ofertę dla potencjalnych klientów. Spoglądając na wykres w skali tygodniowej, widać że ostatnie lata upłynęły pod znakiem spadków w ramach nieźle respektowanego kanału spadkowego. Wczorajsza informacja powinna pomóc w trwające próbie wybicia, co mogłoby doprowadzić do zmiany trendu.

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty inwestycje w Gdańsku z 76 lokalami

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, wprowadził do sprzedaży dwie nowe inwestycje obejmujące łącznie 76 lokali: Lazur Park i Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, podała spółka. Termin oddania do użytku Lazur Park oraz Villi Neptun planowany jest na II połowę 2021 r. Dekpol oddaje nową inwestycję do sprzedaży "Inwestycja Lazur Park przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, a Villa Neptun oferuje lokale pod wynajem, ale można je również zakupić na własny użytek" - czytamy w komunikacie. "Przy ul. Kwiatowej, tylko 1 km od nadmorskiej plaży, powstanie Lazur Park, w którym znajdzie się 36 mieszkań o powierzchni od 27 m2 do 58 m2. Natomiast przy ul. Nadwiślańskiej, w pobliżu Przystani Tramwaju Wodnego nad brzegiem Martwej Wisły, powstanie Villa Neptun, w...

Dekpol Deweloper podtrzymał plan sprzedaży i przekazań na 2020 r.

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, podtrzymał plan sprzedażowy i plan przekazań mieszkań na ten rok, obejmujące odpowiednio 400 i 650 lokali, poinformował prezes Sebastian Barandziak. Dekpol nie planuje zmieniać swojej strategii na bieżący rok Celem spółki na ten rok jest sprzedaż 400 lokali i rozpoznanie w wyniku 650 lokali. Przedstawione cele sprzedażowe na 2020 rok są aktualne. Musimy mieć jednak na względzie niepewność związaną z pandemią COVID-19. W związku z tym spółka na bieżąco monitoruje sytuacje i aktualizuje cele sprzedażowe w oparciu o najlepszą wiedzę, jak i informacje z rynku - napisał Barandziak w komentarzu dla ISBnews. Wcześniej podczas konferencji prasowej podkreślił, że pandemia COVID-19 do tej pory nie miała większego wpływu na działalność operacyjną spółki. Poinformował także, że debiut Dekpolu...

Dekpol zamierza rozpocząć kolejny etap Sol Marina w Gdańsku w 2021 r.

Dekpol spodziewa się, że kolejny etap inwestycji Sol Marina w Gdańsku Sobieszewie trafi do sprzedaży w przyszłym roku, poinformował prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak. Dekpol z ambitnymi planami na kolejny rok Odbiory w I etapie nastąpią w kwietniu przyszłego roku. Obecnie mamy ok. 30 lokali przedsprzedanych. Rozpoczęcie kolejnego etapu uzależniamy od sprzedaży. Przyszły rok to będzie pewnie ten czas, kiedy zacznie się kolejny etap - powiedział Barandziak podczas konferencji prasowej. Sol Marina realizowana jest etapowo. W I etapie (etap Ia), który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku, powstaną 92 apartamenty o powierzchni od 41 do 89 m2. Etap Ib - obecnie w przygotowaniu - obejmie 130 apartamentów wykończonych i wyposażonych. Natomiast w II i III etapie powstanie odpowiednio 98 i 118 apartamentów...

Dekpol sprzedał 53 lokale, przekazał 437 w I poł. 2020 r.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 53 lokale w I poł. 2020 r. wobec 227 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za I poł. to 437 wobec 209 lokali w I poł. kwartale 2019 r. Dekpol podsumowuje swoje wypracowane wyniki "Zarząd Dekpol S.A. przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności grupy kapitałowej Dekpol w segmencie deweloperskim w I półroczu 2020 roku: - liczba sprzedanych lokali: 53 lokali wobec 227 lokali sprzedanych w I półroczu 2019 r. (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), - liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy: 437 lokali wobec 209 lokali rozpoznanych w I półroczu 2019 r."...

Dekpol – pozytywna reakcja na wyniki – zapiski giełdowego spekulanta

Dział cały czas się rozwija i spółka kładzie nacisk na rozbudowanie działu sprzedaży, którego zasięg ma obejmować wszystkie kraje europejskie. Na wykresie mieliśmy mocną reakcję rynku przy zwiększonych obrotach co sugeruje dalszy wzrost przynajmniej do okolic 27 zł.

Dekpol miał 8,13 mln zł zysku netto, 11,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Dekpol odnotował 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 8,13 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 11,5 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,15 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 177,57 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol w okresie pierwszego kwartału 2020 roku ukształtowały się na poziomie 205 148 tys. zł, czyli o 16% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do marca 2020 r. osiągnęła 8 133 tys. zł zysku netto" - czytamy...

Dekpol miał 50,79 mln zł zysku netto, 70,96 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Dekpol odnotował 50,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 50,79 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 70,96 mln zł wobec 52,25 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,12 mln zł w 2019 r. wobec 837,03 mln zł rok wcześniej. "2019 rok oceniamy pozytywnie we wszystkich obszarach działalności. W zakresie generalnego wykonawstwa na koniec 2019 roku realizowaliśmy kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 432 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 270 mln zł netto, z czego znaczącą większość prac zrealizujemy w 2020 roku. Na koniec 2019...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację