XTB
Strona główna Tagi CYFROWY POLSAT

Tag: CYFROWY POLSAT

Talerze satelitarne Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat: W wezwaniu na Netię złożono zapisy na 78,9 mln akcji

W ramach ogłoszonego przez Cyfrowy Polsat zaproszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji Netii wstępnie złożono zapisy na 78 903 980 akcji, podał Cyfrowy Polsat. "Zarząd spółki informuje, powziął wstępną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski działający jako podmiot pośredniczący w realizacji transakcji nabycia akcji Netii, z której wynika, iż ilość akcji Netii będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Netii w odpowiedzi na ogłoszone przez spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netii wyniosła 78 903 980 akcji" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że ostateczna liczba akcji Netii, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i - w razie zaistnienia istotnych różnic - zostanie podana po zakończeniu procesu weryfikacji do publicznej informacji. "Przewidywaną datą...
Kurs cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat zaprosił do sprzedaży 86,29 mln akcji Netii po 7 zł/szt.

Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert 86 292 023 akcji Netii, które reprezentują 25,71% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Proponowana cena zakupu wynosi 7 zł, podała spółka. W osobnym komunikacie Cyfrowy Polsat poinformował, że podjął uchwałę o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na kontynuację nabywania akcji Netii w ten sposób, że cena nabycia 1 akcji nie będzie wyższa niż 7 zł, a łączna cena nabycia wszystkich akcji Netii pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych nie będzie wyższa niż 604,1 mln zł. Cyfrowy Polsat na dzień sporządzenia zaproszenia posiada 249 286 321 akcji Netii, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego i głosów. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski. Harmonogram zaproszenia jest następujący: Publikacja niniejszego zaproszenia: 23 czerwca 2021 r. Termin rozpoczęcia...
Kurs cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat z 4 odbiciem od linii trendu. Celem nowe maksima

Notowania spółki zaliczyły w minionym tygodniu solidne odbicie. Patrząc na wykres widać, że technika jest respektowana, gdyż zwiększona aktywność kupujących maiła miejsce przy linii trendu. Jest to już czwarte odbicie od niej. Poprzednie przynosiły przynajmniej kilkanaście procent wzrostu. Jeżeli historia się powtórzy, a sprzyja temu sytuacja na szerokim rynku, kurs mógłby wyjść na nowe maksima.
Talerze satelitarne Cyfrowy Polsat

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o 1,2 zł dywidendy na akcję za 2020

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 767,46 mln zł z zysku netto za 2020 rok oraz kapitału zapasowego na dywidendę, tj. wypłatę 1,2 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy . Zgodnie z postanowieniami uchwały: 1) całość zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404 982 013,92 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 2) 362 473 205,28 zł z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 3) łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi 767 455 219,2 zł, 4) wartość dywidendy przypadającej na jedną...
Gmach siedziby Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat zaprosił do sprzedaży 47,67 mln akcji Netii po 7 zł/szt.

Cyfrowy Polsat ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 47 667 885 akcji Netii po 7 zł za akcję, podała spółka. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 24 czerwca 2021 r. "Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest 47 667 885 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 14,2% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 14,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Cyfrowy Polsat na dzień sporządzenia niniejszego zaproszenia posiada 249 286 321 akcji Netii, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego oraz uprawniające do wykonywania 249 286 321 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących ok. 74,29% ogólnej...
Talerze satelitarne Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat w formacji klina. Konsolidacja od początku roku

Notowania Cyfrowego Polsatu od początku roku podlegają postępującej konsolidacji. Na wykresie da się wyznaczyć krawędzie formacji klina. Miejsca wewnątrz tej formacji zostaje coraz mniej, co sugeruje, że niebawem może dojść do wybicia. Wydaje się, że z uwagi na szerszy trend wzrostowy, powinniśmy bardziej stawiać na wybicie górą. Taki scenariusz oznaczałby zapewne atak na maksima powyżej 31 zł.
Talerze satelitarne Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat z 5% korektą. 31 zł na razie nie do przejścia

Notowania Cyfrowego Polsatu spadają w ostatnich dnia już o 5%. Na razie nie jest to duża przecena i nie zmienia szerszego układu technicznego. Dopiero wybicie poniżej wsparcia przy 29,30 zł będzie sygnałem do pogłębienia korekty. Wtedy głównym wsparciem staną się okolice tegorocznych minimów powyżej 27 zł.
Talerze satelitarne Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat z kolejnym 10% odbiciem

Notowania spółki rosną od końca marca o ponad 10%. Obecnie siła zwyżki zaczyna jednak spowalniać, co sugeruje, że zanim dojdzie do ataku na maksima trendu, może pojawić się korekta. Warto zawrócić uwagę, że 10% to średnia wartość pojedynczych impulsów wzrostowych, która często powtarza się od grudnia ubiegłego roku. Kolejnego odbicia można oczekiwać przy wsparciu 29,30 zł lub przy linii trendu.
Kurs cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat z obiecującą techniką. Celem wybicie maksimum listopada

Początek listopada przyniósł ponad 15% odbicie na akcjach Cyfrowego Polsatu. Spoglądając na wykres, widać że następująca po tym impulsie korekta, jak dotąd nie świadczy o dużej silne strony podażowej. Ruch korekcyjny jest bardzo płaski, co może zachęcać do kolejnego impulsu wzrostowego. Technika wskazuje na wybicie i re-test kanału spadkowego. Obecnie celem jest więc wybicie maksimum przy 28,15 zł.
Kurs cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat oczekuje stabilnego poziomu EBITDA w całym 2020 r.

Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie stabilnego poziomu EBITDA w całym 2020 r., wynika ze słów członka zarządu Cyfrowego Polsatu Katarzyny Ostap-Tomann. W całym 2019 r. zysk EBITDA wyniósł  3 721 mln zł (z wyłączeniem MSSF 16). Cyfrowy Polsat liczy na utrzymanie stabilnego poziomu EBITDA w całym 2020 r. "Dołożymy wszelkich starań, żeby w 2020 roku EBITDA była stabilna" - powiedziała Ostap-Tomann podczas wideokonferencji. Grupa Cyfrowego Polsatu zanotowała w III kw. zysk EBITDA na poziomie 1 078,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% r/r. Z kolei zysk EBITDA w I kw. wyniósł 1 027 mln zł, a w II kw. 2020 r. wyniósł 960 mln zł. W całym 2019 r. zysk EBITDA wyniósł 3 721 mln zł (z wyłączeniem MSSF 16). Spółka...
Kurs cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat miał 345,9 mln zł zysku netto, 1,079 mld zł EBITDA w III kw. 2020

Cyfrowy Polsat odnotował 345,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 231,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 505,9 mln zł wobec 459 mln zł zysku rok wcześniej. Wysokie przychody Cyfrowego Polsatu pomimo pandemii COVID-19 "Zysk EBITDA wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 1 078,9 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 35,9% i był o 58,4 mln zł, czyli o 5,7%, wyższy od zysku EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku, który wyniósł wówczas 1 020,5 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 35,3%. Motorem wzrostu zysku EBITDA była przede wszystkim pozytywna dynamika wzrostu przychodów, wsparta m.in. konsolidacją Grupy Interia i stabilnymi przychodami detalicznymi przy ostrożnym zarządzaniu stroną kosztową...

PGE, Cyfrowy Polsat, XTB czy Biomed-Lublin – pokażą wyniki finansowe po weekendzie

W nadchodzącym tygodniu 2 spółki z Wigu20, 5 spółek wchodzące w skład indeksu mWig40 oraz 7 z sWig80 opublikuje wyniki finansowe. Oczekujemy również na wyniki z kilkudziesięciu innych spółek notowanych na parkiecie głównym GPW. W najbliższych dniach spodziewamy się raportów od spółek: PGE oraz Cyfrowy Polsat z Wigu20, XTB, Biomed-Lublin, Dom Development, BNPPPL oraz Eurocash z mWig40 oraz Kogenera, Acautogaz, Astrata, VRG, Ambra, PCCRokita oraz Stalprod z sWig80. W nadchodzącym tygodniu, wyniki finansowe opublikuje łącznie 40 spółek notowanych na GPW. 14 z nich to komponenty Wig20, mWig40 oraz sWig80. PGE i Cyfrowy Polsat z Wigu20 będą publikować w tym tygodniu wyniki finansowe.  Zobacz również: Polman ma 2 nowe kontrakty. Kurs odbija w górę od poziomu wsparcia! PGE i Cyfrowy Polsat z...
Kurs cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat z próbą zakończenia 3 miesięcznej korekty – zapiski giełdowego spekulanta

Według analityków EBITDA w III kw. powinna wynieść 1,067 mld PLN (wzrost o 4,5% r/r). Na wykresie mamy mocniejsze odbicie i szykuje się szansa na wybicie z kanału spadkowego, co otworzyłoby drogę na tegoroczne maksima.
Kurs cyfrowego Polsatu

Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do KUPUJ

Haitong Bank obniżył wycenę spółki głównie za sprawą obniżenia wycen spółek porównywalnych. Od publikacji ostatniego raportu (31 sierpnia 2020 r.) kurs akcji Cyfrowego Polsatu zachowywał się gorzej o 4 proc. niż WIG, co zdaniem analityków nie jest uzasadnione biorąc pod uwagę solidne fundamenty spółki i zdolność do generowania gotówki. Haitong Bank obniżył wycenę Cyfrowego Polsatu Analitycy oczekują solidnych wyników za III kw. 2020 r., ze wzrostem EBITDA o 4,5 proc. r/r (najlepszy wynik spośród giełdowych telekomów). Dobre wyniki są efektem poprawiających się wskaźników KPI (mocny MNP, wzrost dosprzedaży – cross-sell), dobrej dynamiki sprzedaży telefonów, kontroli kosztów i konsolidacji Interia.pl. Według wyliczeń Haitong Banku spółka jest obecnie wyceniana z umiarkowanymi poziomami wskaźników EV/EBITDA 6,8x i P/E na poziomie 12,3x. Analitycy oczekują, że w...
Bank Pekao

Bank Pekao w słabym styl odbija od tegorocznych minimów

Nadal niewiele dzieje się na notowaniach spółek z sektora bankowego, który jest jednym z największych obciążeń dla indeksów. Powodem są bardzo niskie stopy procentowe, które utrudniają osiąganie tym spółkom pozytywnych wyników finansowych. Na razie perspektywy nie są najlepsze i raczej niskie stopy procentowe pozostaną z nami przez dłuższy czas. Na wykresie cena odbiła od kwietniowych minimów, jednak odbicie nie jest zbyt przekonywujące i przy kolejnej fali wyprzedaży, wzrośnie ryzyko zejścia na nowe minima.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje