XTB
Strona główna Tagi Columbus

Tag: columbus

Spółka Columbusa przyjęła program zielonych obligacji na maks. 500 mln zł

New Energy Investments (NEI), spółka zależna Columbus Energy, przyjęła program emisji zielonych obligacji o wartości do 500 mln zł i zawarła z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska umowę, której przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ realizację czynności związanych z pozyskaniem finansowania, podał Columbus. New Energy Investments przyjęła program emisji zielonych obligacji o wartości do 500 mln zł "Najistotniejsze założenia programu są następujące: - łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach programu w każdym dniu, w którym NEI składa zlecenie emisji oraz na dzień emisji nie może przekraczać kwoty 500 mln zł, - obligacje będą emitowane na podstawie i zgodnie z polskim prawem oraz obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, - obligacje będą mogły być emitowane na podstawie decyzji NEI w ramach tzw. "zielonego projektu" (projekty...

Columbus Energy zainwestuje prawie 45 mln zł w Saule Technologies

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zainwestuje 10 mln EUR w Saule Technologies i obejmie 20% udziałów. Będzie też dystrybutorem produktów firmy oraz licencji na nie na świecie. Spółka Columbus Energy jeszcze w tym roku zainwestuje w Saule Technologies 10 mln euro w ramach podwyższenia kapitału. Columbus Energy zainwestuje 10 mln EUR w Saule Technologies Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój pierwszej na świecie linii produkującej ogniwa perowskitowe (ultracienkie, utralekkie, elastyczne i transparentne ogniwa fotowoltaiczne przewyższające zastosowaniem tradycyjne ogniwa krzemowe), tworzone przez innowacyjne przedsiębiorstwo Olgi Malinkiewicz. Na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej Columbus nabył też prawo pierwszeństwa zakupu produktów opartych na ogniwach perowskitowych, dzięki czemu będzie odgrywać wiodącą rolę jako dostawca tego typu rozwiązań na rynku. - Columbus Energy, jako...

Oferta Columbus Energy na zakup projektów PV za 37,8 mln euro została przyjęta

Columbus Energy otrzymał informację o przyjęciu jego oferty o wartości 37,83 mln euro, na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, posiadających prawa do projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MWp, podała spółka. Columbus Energy z pozytywnie rozpatrzoną ofertą "Zarząd przypomina, iż oferta dotyczy zakupu 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp)" - czytamy w komunikacie. Wczoraj Columbus Energy informował, że złożył wiążącą ofertę na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp,...

Columbus Energy złożył oferty wiążące na spółki celowe z 87 projektami farm PV

Columbus Energy złożył wiążącą ofertę na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp), podała spółka. Columbus Energy planuje duże projekty "Projekty te znajdują się w różnej fazie zaawansowania w zakresie opracowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Zaoferowana przez spółkę cena zakupu nie odbiega od standardów rynkowych" - czytamy w komunikacie. Złożona przez spółkę oferta jest ważna z zastrzeżeniem wyłączności negocjacyjnej do 30 dni. Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Columbus Energy spokojny o dostawy i ceny instalacji fotowoltaicznych

Columbus Energy, największy dostawca usług na rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce, zapewnia, że eksplozja w chińskiej fabryce krzemu fotowoltaicznego nie wpłynie na ceny produktów oferowanych przez Spółkę. Columbus Energy: eksplozja w chińskiej fabryce krzemu fotowoltaicznego nie wpłynie na ceny produktów oferowanych Z powodu serii eksplozji w zakładzie produkcyjnym wytwórcy polikrystalicznego krzemu GCL-Poly w Chinach, do których doszło w drugiej połowie lipca, część ekspertów z sektora fotowoltaicznego przewiduje wzrost cen u producentów ogniw i modułów fotowoltaicznych. Rodzą się też obawy, że spodziewane wzrosty cen produktu i utrudnienia w dostawie komponentów przełożą się na klientów końcowych. - Łańcuch dostaw w branży fotowoltaiki w tym roku jest wyjątkowo trudny w zarządzaniu – twierdzi Michał Gondek, Dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego w Columbus Energy S.A. - W pierwszej połowie...

Columbus Energy wchodzi z przełomową ofertą

Columbus Energy, największy dostawca fotowoltaiki w Polsce, rozpoczyna sprzedaż pomp ciepła z dotacją Czyste Powietrze oraz magazynów energii. Columbus Energy rozwija swoją ekologiczną działalność W odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, Columbus Energy przygotował nową ofertę. W ramach pakietów GO GREEN, GO FREE i GO COMFORT, oprócz montażu instalacji fotowoltaicznych, właściciele domów mogą zamontować falownik hybrydowy z magazynem energii oraz pompę ciepła, z dotacją od 14 100 zł w ramach programu Czyste Powietrze. Wszystko po to, aby maksymalnie obniżyć rachunki w swoim domu. Dom bez rachunków jest możliwy - twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy. -Możliwe jest też wsparcie inwestycji dotacjami z programów Czyste Powietrze i Mój Prąd dla każdego. Energetyczną wolność zapewnia właścicielowi domu pakiet GO FREE,...
Gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Columbus Energy [CLC] – Gorące spółki dnia

Spółki te realizują budowy farm fotowoltaicznych w różnych miejscach i posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia. W praktyce takie przejęcia oznaczają, że Columbus zbuduje kolejne farmy o wielkości około 20 MW łącznie, za kwotę 70 mln zł (ich szacunkowa wartość po wybudowaniu). Przejmowanie mniejszych podmiotów, które realizują budowy farm i mają wszelkie niezbędne dokumenty, wpisuje się w strategię Columbusa.

Fotowoltaika kończy tydzień na plusie mimo korekty na GPW, Grodno o 170% w górę lipcu

Rajdu na spółkach fotowoltaicznych zdaje się nie przerywać nawet kończąca lipiec spora jednodniowa korekta na GPW i NewConnect. Zeszły miesiąc okazał się świetnym dla inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować w spółki z branży fotowoltaicznej, bo aż trzy z nich wykręciły miesięczne stopy zwrotu powyżej 140%. Liderami wzrostów w lipcu byli: ML System, Grodno oraz Photon Energy. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce według danych PSE przekroczyła już 2 GW. Oznacza to, że prognozy rządowych programów sprzed kilku lat są już dawno przekroczone, a przewidywania z listopada 2019 roku zostaną przebite już w następnym miesiącu. Fotowoltaika na GPW kontynuuje wzrosty w lipcu W tym tygodniu na warszawskim parkiecie mieliśmy do czynienia ze sporą korektą. W czwartek sWIG80 zakończył notowania o 5,40%. Natomiast...

Columbus Energy ma umowy nabycia projektów PV o łącznej mocy ok. 20 MW

Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6 sp. z o.o., Greenprojekt 18 sp. z o.o., Ecowolt 6 sp. z o.o., Ecowolt 7 sp. z o.o., Sun Energy Invest sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 70 mln zł, podała spółka. Columbus Energy Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW "Transakcje zostały zrealizowane na następujących warunkach: - umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Greenprojekt 6 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy do 1 MW (2 projekty), o mocy do 1,5...

Columbus Energy z kolejnymi umowami – zapiski giełdowego spekulanta

Spoglądając na wykresy branży, widać że fotowoltaika nadal podlega silnej hossie. Nie dziwi to z uwagi na fakt bardzo dynamicznego rozwoju branży w Polsce i korzystnych prognozach na najbliższe lata. Kurs spółki po dotarciu do 80 zł wykonuje korekcyjne cofnięcie.

Columbus Energy w korekcie. Gdzie szukać technicznych szans na odbicie?

Liczne podobne umowy i rozwój całej branży fotowoltaiki, która zdaniem ekspertów ma przed sobą świetne perspektywy w najbliższych latach, sprawiły że wyniki Columbusa uległy dynamicznej poprawie. Warto przypomnieć choćby raport za pierwszy kwartał, który wykazał przyspieszanie pozytywnej dynamiki zysku i przychodów. Spółka odnotowała wzrost przychodów o 477%, a zysku netto o 736%.

Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

Columbus Energy podpisał z estońską spółką Huffington Invest Group umowę w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 472,6 MW oraz umowę z polską spółką ELQ w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 83 MW, podała spółka. Columbus Energy otrzymał też wypowiedzenie umowy joint venture z Unisun Energy. Columbus Energy z podpisanymi kolejnymi umowami. Ambitne plany spółki Na podstawie umów, Columbus ma swobodne prawo do oceny projektów przygotowywanych do realizacji przez Huffington Invest Group lub ELQ i decydowania o ich nabyciu lub odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na podstawie umowy nabywa prawo do wyłączności nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych) realizowanych przez dewelopera, lub które...
Plantwear debiut

NewConnect Flash: InteliWise, Platige Image, Śląskie Kamienice, MedApp, AQT Water

AQT Water – na sam koniec najkrócej jak się da, wspomnienie o kandydacie na głównego beneficjenta programu rządowego „Moja Woda”. Dużo więcej o spółce pisaliśmy w NC Flash z 26 czerwca. W dużym skrócie, dopłaty do zbiorników wodnych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem (niemal 1,1 tys. wniosków pierwszej doby, obecnie już ponad 6 tys. wniosków na łączną kwotę 27 mln zł.). Po zaledwie tygodniu, złożono wnioski o wartości 27% całej puli programu. Jeżeli takie tempo się utrzyma, wydaje się, że program może zostać rozszerzony.

Śląskie Kamienice S.A. – Farmy Fotowoltaiki S.A. zawiązały spółkę z Columbus Energy

Farmy Fotowoltaiki S.A. zawiązały wspólnie z Columbus Energy S.A. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i opublikowały również strategię rozwoju na lata 2020-2022. Farmy Fotowoltaiki S.A. zawiązały wspólnie z Columbus Energy S.A. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji, w której 100% udziału w kapitale zakładowym posiadają Śląskie Kamienice S.A., spółka notowana na rynku NewConnect zawiązała z Columbus Energy S.A. spółkę COLUMBUS&FARMY Sp. z o.o. Każdy ze wspólników objął po 50 udziałów w jej kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności spółki COLUMBUS&FARMY Sp. z o.o. jest m.in. wytwarzanie i handel energią elektryczną. Spółka została powołana w celu wspólnej realizacji projektów, polegających przede wszystkim na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej, poprzez ich wspólne finansowanie i podział zadań związanych z ich...

Olbrzymie wzrosty na fotowoltaice, Sunex w górę o 180% w 10 dni

Rajd na akcjach spółek fotowoltaicznych notowanych na polskim parkiecie dalej trwa. W ciągu ostatnich 2 tygodni niemal wszystkie spółki z branży wykręciły wzrosty większe niż 50%. W tyle zostaje jedynie Novavis, który może pochwalić się “zaledwie” 10-proc. zwiększeniem wartości akcji w tym okresie. Spójrzmy zatem na wybrane spółki z branży energetyki solarnej. Sunex w ciągu ostatnich 10 sesji wzrósł już łącznie o 180%. Pozostałe notowane spółki z branży fotowoltaiki też notują silne wzrosty rzędu 50-100% w ostatnich 2 tygodniach. Od reszty odstaje Novavis, którego ominęła większa zwyżka notowań. Sunex: +180% w 2 tyg. Sunex wykręcił w ciągu ostatnich 10 sesji wzrost notowań rzędu aż 180 proc. Tak ponadprzeciętne wzrosty są efektem opublikowanej 3 lipca przez spółkę informacji o spodziewanych wynikach w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację