XTB
Forex Tagi Certyfikaty faktor

Tag: certyfikaty faktor

Nowe certyfikaty na GPW od Raiffeisen: Adidas, Zalando i wiele innych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza do obrotu certyfikaty faktor wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG. Instrumentami bazowymi dla 78 nowych certyfikatów są akcje takich firm...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ