AVA Trade
Strona główna Tagi Catalyst

Tag: catalyst

GPW: Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi w pierwszej połowie 2020 r.

Główny Rynek GPW W I połowie 2020 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 58 proc., o 3 pp. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Istotnie – o 9 pp. rdr – wzrósł udział w obrotach krajowych inwestorów indywidualnych. W I połowie 2020 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni W pierwszym półroczu wyniósł on 22 proc. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali jedną piątą obrotów, o 6 pp. mniej niż w I połowie 2019 r. Wzrost udziału inwestorów indywidualnych potwierdzają również dane KDPW, które wskazują, że w pierwszym półroczu 2020 r. założono 73,5 tysiąca nowych rachunków maklerskich. W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce uplasowały się podmioty...

GPW: wzrost aktywności inwestorów na rynkach Grupy GPW w maju

W maju 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 21,7 mld zł, czyli o 28,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 23,0% rdr do poziomu 20,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,025 mld zł, o 29,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami na GPW wzrosła o 28,6% Wartość indeksu WIG na koniec maja 2020 r. wyniosła 48 127,64 pkt i była o 16,9% niższa niż przed rokiem. Na rynku NewConnect w maju 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 909,1% rdr do poziomu 857,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o...

Koronaobligacje od PFR już dostępne na Catalyst

Trzy serie obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju o łącznej wartości nominalnej 50 mld złotych zadebiutowały dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. To rekordowa wartość wśród notowanych obligacji korporacyjnych na Catalyst w historii GPW. Obligacje te zostały wyemitowane w kwietniu i maju bieżącego roku w ramach rządowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 miliardów złotych. Rekordowa wartość wśród notowanych obligacji korporacyjnych na Catalyst w historii GPW Wyemitowane obligacje są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa, mają zapadalność odpowiednio 4 i 5 lata oraz wartość nominalną 1 milion złotych każda. Są to papiery na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisje zostały przeprowadzone w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie...

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali papiery za 170 mln zł w I kw.

Trzech deweloperów mieszkaniowych obecnych na rynku Catalyst wyemitowało obligacje o łącznej wartości ok. 170 mln zł w I kw. 2020 r. w ramach sześciu emisji, wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator. Deweloperzy z Catalyst wyemitowali papiery za 170 mln zł w I kw. "W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. wśród analizowanych przez nas deweloperów jedynie trzech pozyskało środki w drodze emisji obligacji korporacyjnych. W pierwszym kwartale ujęte w naszym zestawieniu podmioty uplasowały 6 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 170 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z 4 emisjami na łączną kwotę równą 217,7 mln zł. W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. analizowani deweloperzy wykupili obligacje o łącznej kwocie równej 287,9 mln zł, z czego 98,7 mln zł zobowiązań zostało spłaconych...
KGHM, Huta Miedzi Głogów

Obligacje KGHM Polska Miedź debiutują na Catalyst

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez KGHM Polska Miedź Wartość emisji sięgnęła 2 mld zł i pod tym względem jest jedną z największych emisji obligacji wśród emitentów korporacyjnych w historii Catalyst 3 października tego roku na rynku Catalyst zadebiutowały dwie serie obligacji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź. Łączna wartość emisji obu serii sięga 2 mld zł. Oznacza to, że jest to jedna z największych emisja obligacji korporacyjnych na Catalyst w dziesięcioletniej historii tego rynku. Obecnie na Catalyst notowane są nieskarbowe instrumenty dłużne 101 przedsiębiorstw, 14 banków spółdzielczych i 23 jednostek samorządu terytorialnego. - W dziesięcioletniej historii funkcjonowania rynek Catalyst udowodnił, że jest atrakcyjnym miejscem plasowania obligacji zarówno przez firmy, jak i samorządy. Na Catalyst notowane są obligacje stabilnych...
GPW sesja z dzwonkiem

Catalyst – rynek obligacji prowadzony przez GPW

Catalyst Rynek obligacji Catalyst prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. Catalyst powstał 30 września 2009 roku i działa jako rynek dłużnych papierów wartościowych. W ramach rynku Catalyst utworzono cztery platformy obrotu, które przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych (obligacji komunalnych, korporacyjnych, listów zastawnych) instrumentów dłużnych. Dwie platformy obrotu prowadzi GPW, które przeznaczone są dla klientów detalicznych w formie rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu. Na tych platformach jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Kolejne dwie platformy obsługuje BondSpot S.A., przeznaczone są dla klientów hurtowych w formule regulowanego rynku pozagiełdowego oraz alternatywnego systemu obrotu, gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł lub odpowiednio 100 tys. danej waluty obcej. Przedmiot transakcji Przedmiotem transakcji na rynku mogą być: zdematerializowane obligacje listy zastawne inne dłużne...
Symbol GPW na tle wykresu

Rynek Catalyst kolejny rok nie zwalnia tempa

W 2017 r. wartość nieskarbowych obligacji notowanych na rynku Catalyst wzrosła o 17% i pobiła historyczny rekord – wynika z raportu firmy Grant Thornton pod patronatem GPW Rosnącą popularność Catalyst potwierdza również liczba notowanych instrumentów dłużnych Miniony rok był dla rynku Catalyst rekordowy. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, emitenci poprzez emisję obligacji za pośrednictwem Catalyst w 2017 r. pozyskali 12,3 mld zł (o 148% więcej niż w 2016 r.), a wartość rynku w okresie od końca 2016 r. do końca 2017 r. wzrosła o 14 mld zł. To najwyższe wyniki w historii – dotychczas rekordowy był rok 2012, w którym emitenci pozyskali 10,7 mld zł. Łącznie na...
logo-catalyst-pl

Action zadebiutuje dziś na rynku Catalyst

We wtorek na rynku papierów dłużnych Catalyst zadebiutuje lider rynku gier – spółka Action. Będzie to 38. debiut na tym rynku w roku 2014. Action będzie 189. emitentem na rynku Catalyst. Action oferuje obligacje na okaziciela o wartości 100 mln zł. Oprocentowanie to WIBOR6M plus 1,4 proc. w skali roku. Data wykupu to 4 lipca 2017 roku. Animatorem emisji jest Dom Maklerski BZ WBK SA. W pierwszym półroczu 2014 roku GK Action osiągnęła 2,52 mld zł przychodów ze sprzedaży i 33,1 mln zł zysku netto, czyli odpowiednio o 18,9 i 16,9 proc. więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku. Spółka podkreśla w komunikacie, że wypracowane wyniki to efekt intensywnego rozwoju na rynkach zagranicznych, poprzez działania eksportowe i zwiększenie zaangażowania na rynku niemieckim, a także umocnienia pozycji w Polsce. Całość działań ...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację