XTB
Strona główna Tagi Captor Therapeutics

Tag: Captor Therapeutics

Captor Therapeutics miał 12,69 mln zł straty netto w 2020 r.

Captor Therapeutics odnotował 12,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka nie zanotowała skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zarówno w 2020, jak i 2019 roku. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej (rozumiane jako suma przychodów z usług badań i rozwoju oraz pozostałych przychodów operacyjnych) wyniosły 21,62 mln zł zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 35% r/r. "Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej grupy stanowiły pozostałe przychody operacyjne. W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 r. pozostałe przychody operacyjne stanowiły 99,9% przychodów z działalności operacyjnej, podczas gdy w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 r. było to 100%. Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie dotacje otrzymane i należne, czyli...

Tydzień debiutów na GPW. Która spółka poradziła sobie najlepiej?

Ubiegły tydzień obfitował w kolejne debiuty na warszawskim parkiecie, szczególnie na małym rynku NewConnect. Wśród debiutantów wymienić można Captor Therapeutics z branży biofarmaceutycznej, Tenderhut powiązany z programowaniem, Stilo Energy z branży OZE, czy też Gamivo powiązane z gamingiem. W ogólnym rozrachunku tylko 2 z tych spółek osiągnęły cenę zamknięcia wyższą niż cena otwarcia. Aż 4 spółki zadebiutowały na warszawskim parkiecie, z czego 3 na małym rynku NewConnect. Reprezentowały one branże związane z nowoczesnymi technologiami, które w ubiegłych miesiącach brylowały na giełdzie. Jednak tylko dwie z nich zakończyły dzień z ceną wyższą niż na otwarciu. Poniedziałek - Captor Therapeutics Ubiegły tydzień na warszawskim parkiecie upłynął pod znakiem kolejnych debiutów, przede wszystkim na rynku NewConnect (małe spółki). Wpisuje się to w trwające od...

Captor Therapeutics stracił ponad 10% po swoim poniedziałkowym debiucie

Wtorek nie był udany dla inwestorów obecnych na rynkach instrumentów udziałowych w kraju, jak i za granicą. Japoński Nikkei225 zamknął o poranku handel z prawie 2% stratą, co przełożyło się również na nastroje europejskich inwestorów. Captor Therapeutics stracił po swoim debiucie na GPW Rynki bazowe Starego Kontynentu traciły od początku dnia, a w ślad za nimi również Warszawski Indeks Giełdowy. Po raz kolejny negatywnie zaskakiwały przede wszystkim małe i średnie spółki, które straciły relatywnie więcej niż WIG20. Dla indeksu krajowych blue-chipów kolejna z rzędu, spadkowa sesja oznaczała zakończenie handlu poniżej poziomu 2000 punktów, który wyznacza górny poziom ruchu bocznego obecnego na rynku od kilku miesięcy. Motorem napędowym spadków były przede wszystkim walory Mercator Medical, które straciły blisko 9% przy ponad 60...

Captor Therapeutics wszedł na GPW. Kurs akcji wzrósł na debiucie

19 kwietnia 2021 r. na Głównym Rynku GPW odbyło się pierwsze notowanie spółki Captor Therapeutics. Jest 431. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 5. debiutem na tym rynku w 2021 roku. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 1,16% i wyniósł 174 zł. Kurs praw do akcji (PDA) spadł o 0,9% do 170,5 zł. Oferta publiczna Captor Therapeutics jest pierwszym europejskim IPO spółki specjalizującej się w odkrywaniu leków z wykorzystaniem celowanej degradacji białek (TPD). Spółka pozyskała z emisji ok. 150 mln zł na finansowanie rozwoju projektów badawczych oraz platformy celowanej degradacji białek Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym https://www.youtube.com/watch?v=l5vhzkBFg5c Captor Therapeutics debiutował na GPW Oferta publiczna spółki obejmowała 871 500 nowo emitowanych akcji oraz – ze względu na znaczny popyt...
byk na GPW

Kurs akcji Captor wzrósł o 1,16% na debiucie na GPW, PDA spadł o 0,9%

Akcje spółki Captor Therapeutics zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 1,16% i wyniósł 174 zł. Kurs praw do akcji (PDA) spadł o 0,9% do 170,5 zł. Captor Therapeutics z udanym debiutem na GPW Captor Therapeutics jest 431. spółką notowaną na głównym rynku oraz 5. debiutem na tym rynku w 2021 roku. Captor Therapeutics informował wcześniej w kwietniu, że uplasował wszystkie akcje oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) po cenie maksymalnej 172 zł. Spółka pozyskała z emisji ok. 150 mln zł na finansowanie rozwoju projektów badawczych oraz platformy celowanej degradacji białek. Redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 91,7%. Oferta publiczna Captor Therapeutics była pierwszym europejskim IPO spółki specjalizującej się w...
Symbol GPW na tle wykresu

Captor Therapeutics zadebiutuje na rynku głównym GPW w poniedziałek

Akcje Captor Therapeutics zadebiutują na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w poniedziałek, 19 kwietnia, wynika z uchwały zarządu GPW. Captor Therapeutics szykuje się do debiutu "Zarząd giełdy postanawia wprowadzić z dniem 19 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki 'Captor Therapeutics' S.A., o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w uchwale. Wcześniej w kwietniu Captor Therapeutics informował, że uplasował wszystkie akcje oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) po cenie maksymalnej 172 zł. Spółka pozyskała z emisji ok. 150 mln zł na finansowanie rozwoju projektów badawczych oraz platformy celowanej degradacji białek. Redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 91,7%. Oferta publiczna Captor Therapeutics jest pierwszym europejskim IPO spółki specjalizującej się w odkrywaniu leków...

Captor Therapeutics S.A. z sukcesem zakończył pierwszą ofertę publiczną

Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem celowanej degradacji białek, zamknęła z sukcesem pierwszą ofertę publiczną, plasując wszystkie oferowane akcje po maksymalnej cenie. Spółka Captor Therapeutics S.A. pozytywnie oceniona przez polskich i międzynarodowych inwestorów Oferta publiczna Spółki obejmowała 871.500 nowo emitowanych akcji oraz – ze względu na znaczny popyt wśród inwestorów – sprzedaż 198.000 akcji istniejących. Spółka oraz akcjonariusze sprzedający dokonali przydziału łącznie 1.069.500 akcji, a wartość oferty wyniosła ok. 184 mln PLN. Inwestorzy instytucjonalni nabyli 959.500 akcji, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 110.000 akcji. Na akcje Spółki zapisało się blisko 1,8 tysiąca inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na ponad 228 mln PLN. Duże zainteresowanie akcjami Spółki ze strony inwestorów indywidualnych przełożyło się...

Cena akcji w IPO Captor Therapeutics ustalona na 172 zł, liczba akcji: 1 069 500

Cena akcji w pierwotnej ofercie publicznej Captor Therapeutics została ustalona na 172 zł za akcję, zaś ostateczna liczba akcji oferowanych wyniesie 1 069 500 akcji, w tym: 871 500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (nowe akcje) oraz 198 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B (akcje sprzedawane), podała spółka. Captor Therapeutics pozyska ok. 150 mln zł Oznacza to, że całkowita wartość oferty przy założeniu nabycia przez inwestorów wszystkich akcji, wyniesie ok. 184 mln zł. Z emisji nowych akcji spółka pozyska ok. 150 mln zł. "Podczas bardzo intensywnego roadshow spotkaliśmy się on-line z prawie wszystkimi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi reprezentującymi OFE i TFI. Oferta spotkała się także z zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych, co również nas bardzo satysfakcjonuje, szczególnie że zależy...

Akcje spółki Captor Therapeutics S.A. cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii celowanej degradacji białek, po zakończonym procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zamknięciu zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych, otrzymała od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej. Captor Therapeutics S.A. cieszy się zaintersowaniem inwestorów Popyt na akcje Captor Therapeutics zgłoszony przez inwestorów krajowych oraz zagranicznych przewyższył kilkukrotnie liczbę wszystkich akcji oferowanych w IPO. Zarząd Captor Therapeutics S.A. (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem Oferty i współprowadzącym Księgę Popytu, ustalili ostateczną cenę Akcji Oferowanych na 172 zł za akcję. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wyniesie 1.069.500...

Captor Therapeutics celuje w partnering z Big Pharma na różnych etapach rozwoju

Captor Therapeutics chce być spółką tzw. growth (wzrostową), która będzie budować wartość poprzez zawieranie transakcji partneringowych z dużymi graczami rynku farmaceutycznego (Big Pharma). Dzięki zrównoważonemu portfolio projektowemu, Captor w perspektywie kilku kwartałów może nawiązać współpracę z Big Pharma na etapie przedklinicznym i klinicznym. Ten ostatni może być w zasięgu spółki w perspektywie najbliższych dwóch lat, poinformował ISBnews członek zarządu, założyciel i chief scientific officer Captor Therapeutics Michał Walczak. Captor Therapeutics chce budować wartość poprzez zawieranie transakcji partneringowych z dużymi graczami rynku farmaceutycznego "Captor, mimo wczesnego etapu rozwoju, zawarł już pierwszą umowę o współpracy z brytyjsko-japońską firmą Sosei Heptares - światowym liderem w opracowywaniu leków celujących w białka GPCR. Ta umowa jest dla nas ważna nie tylko dlatego, że doświadczony partner wesprze nasze...

Captor Therapeutics S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii celowanej degradacji białek, rozpoczyna dzisiaj ofertę publiczną akcji. Captor Therapeutics rozpoczyna dzisiaj IPO Spółka opublikowała 22 marca 2021 r. prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Oferta”). W ramach Oferty Spółka oferuje nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (Nowe Akcje) oraz do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B (Akcje Sprzedawane). Sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi w ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na Akcje Oferowane oraz w ocenie Zarządu...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Captor Therapeutics planuje zaoferować w IPO nie więcej niż 1,07 mln akcji

Captor Therapeutics ma zamiar przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną (IPO) akcji obejmującą nie więcej niż 1 069 500 walorów, w tym do 871 500 akcji nowej emisji, stanowiących łącznie 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego, podała spółka. Captor Therapeutics ma zamiar przeprowadzić IPO akcji obejmującą nie więcej niż 1 069 500 walorów "Planowana oferta publiczna Captor Therapeutics S.A. będzie obejmować nie więcej niż 871 500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (nowe akcje), a w przypadku wystąpienia wystarczającego popytu na akcje oferowane oraz uznania, przez zarząd Captor Therapeutics, że wpłynie to pozytywnie na powodzenie oferty, dwóch akcjonariuszy spółki Captor Therapeutics (Oferujący) może podjąć decyzję o sprzedaży do 198 000 istniejących akcji zwykłych serii B (akcje sprzedawane). W sytuacji uruchomienia dodatkowej puli akcji sprzedawanych...

Captor Therapeutics S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną

Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii degradacji białek, zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji Spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Captor Therapeutics potwierdza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej – Ogromnie się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań możemy potwierdzić zamiar przeprowadzania oferty publicznej akcji spółki Captor Therapeutics. Mam nadzieję, że inwestorów przekonają atrakcyjne perspektywy rozwoju Captor Therapeutics, silne i unikalne kompetencje naukowe oraz szerokie doświadczenie biznesowe naszego zespołu w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Jesteśmy europejskim liderem w zakresie wykorzystania przełomowej w medycynie, technologii celowanej degradacji białek chorobotwórczych. Technologia TPD dzięki unikalnemu mechanizmowi działania może przezwyciężać dotychczasowe ograniczenia powszechnie...
canal plus

Najciekawsze zbliżające się debiuty na GPW. Nie tylko Canal+ i Answear

Spółka z grupy Movie Games, specjalizująca się w grach o tematyce drogi. Na debiut czekają dwie gry Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Szczególnie warty uwagi jest pierwszy tytuł, który ma zadebiutować w tym roku. Gra znajduje się na liście życzeń ponad 120 tysięcy graczy. Spółka może wejść na NewConnect pod koniec pierwszej połowy 2021 roku.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację