XTB
Strona główna Tagi Braster

Tag: braster

Gorące spółki dnia

Answear.com [ANR], Braster [BRA] – Gorące spółki dnia

Dystrybutor będzie odpowiedzialny za dokonanie rejestracji urządzenia w Korei Południowej oraz poniesie koszty z tym związane. Ponadto, dystrybutor będzie również prowadzić działania marketingowe i public relations związane z produktem, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z emitentem. Jednocześnie Braster poinformował, że rozwiązał umowę dystrybucyjną z firmą Meditulip Global. Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu niewypłacalności kontrahenta i zostało przez niego zaakceptowane.

Braster otrzyma spore dofinansowanie? Rozmowa z prezesem Dariuszem Karolakiem

W końcówce ubiegłego tygodnia Braster poinformował w komunikacie prasowym o możliwym dofinansowaniu na kwotę do 50,1 mln zł, od European High Growth Opportunities Securitization Fund. Całą sytuację skomentował Dariusz Karolak Prezes Zarządu Braster w rozmowie z redaktorem Comparic24.tv - Marcinem Podlackim. Rozmowa z przedstawicielem spółki Braster - Dariuszem Karolakiem. Informacje o dofinansowaniu skutkowały skokowymi wzrostami na akcjach spółki w ostatnich dniach. Braster planuje rozwój portfolio produktowego! https://www.youtube.com/watch?v=FnBXct_0Zmo European High Growth Opportunities Securitization Fund może dofinansować działalność Brastera kwotą do 50,1 mln zł Końcówka stycznia przyniosła dynamiczne wzrosty na walorach mocno przecenionego w ostatnim czasie Brastera. Zarząd spółki wstępnie zaakceptował niewiążącą ofertę inwestycyjną, złożoną przez European High Growth Opportunities Securitization Fund oraz podjął rozmomy z inwestorem w celu uzgodnienia warunków potencjalnego finansowania i...
braster

Braster miał 1,61 mln zł straty netto, 1,61 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Braster w restrukturyzacji odnotował 1,61 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 4,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Braster w restrukturyzacji odnotował 1,61 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 1,61 mln zł wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,02 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 0,06 mln zł rok wcześniej. "Sprawozdanie finansowe spółki za III kwartał 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd stoi na stanowisku, iż takie założenie jest merytorycznie uzasadnione bowiem zamiarem zarządu nie jest likwidacja spółki ani...
braster

Braster złożył propozycje układowe, m.in. konwersję wierzytelności na akcje

Braster złożył do sądu propozycje układowe, które przewidują podział wierzycieli na sześć grup i konwersję wierzytelności czterech z nich na łącznie do 10 477 030 nowych akcji serii P po cenie emisyjnej 0,8 zł za akcję, podała spółka. Braster składa kolejne propozycje "Braster S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 19 października 2020 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych opracowany wspólnie z nadzorcą sądowym plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi dla wierzycieli" - czytamy w komunikacie. Wierzytelność objęta grupą I zostanie zapłacona bez redukcji (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 6 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się...
braster

A. Kraszewska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Braster z dniem 31 VIII

Agnieszka Kraszewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Brastera z upływem dnia 31 sierpnia br., podała spółka. Zmiany w zarządzie Braster "Pani Agnieszka Kraszewska wskazała, iż rezygnacja następuje ze względu na stan zdrowia" - czytamy w komunikacie. Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.
braster

Braster miał wstępnie 2,33 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

Braster w restrukturyzacji miał 2,33 mln zł straty netto w I połowie br. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Braster wstępnie podsumowuje półroczne wyniki Przychody ze sprzedaży wyniosły 148 tys. zł wobec 397 tys. zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 2,35 mln zł w I poł. br. wobec 7,52 mln zł straty rok wcześniej. Braster podał, że zakomunikowany w raporcie z 28 maja 2020 r. jeden z celów procesu restrukturyzacji, tj. ograniczenie kosztów cashflow (bez amortyzacji) do poziomu ok. 30% wartości za rok 2019, tj. do ok. 3,2 mln zł rocznie, znacznie się przybliżył. Spółka szacuje, że zostanie osiągnięty już w sierpniu 2020 r. "Podejmowane są nieustannie również działania związane z drugim celem, tj....
Akcje Braster mocno w górę

Braster miał 2,29 mln zł straty netto, 2,3 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Braster odnotował 2,29 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Braster odnotował 2,29 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 2,3 mln zł wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,18 mln zł rok wcześniej. Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.
braster

Braster miał 15,54 mln zł straty netto, 13,72 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Braster w restrukturyzacji odnotował 15,54 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 19,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Braster w restrukturyzacji odnotował 15,54 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. Strata operacyjna wyniosła 13,72 mln zł wobec 18,93 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,58 mln zł w 2019 r. wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. "Dla Braster rok 2019 był rokiem trudnym. Pierwsze półrocze upłynęło w nadziei na zrealizowanie ambitnego planu wygenerowania znaczących przychodów ze sprzedaży uruchomionej 17 sierpnia 2018 roku wersji Urządzenia Braster Pro, którego grupą docelową jest środowisko medyczne. Drugie półrocze 2019 roku było bolesną konfrontacją z rzeczywistością i weryfikacją tego planu in minus" - czytamy w liście prezesa Dariusza...
braster

Braster miał wstępnie 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Braster w restrukturyzacji odnotował ok. 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., wobec 4,4 mln straty netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Braster wstępnie raportuje początek roku Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w I kw. 115 tys. wobec 176 tys. w ub. roku. Strata operacyjna wyniosła w I kw. 2,32 mln zł wobec 4,03 mln straty w I kw. 2019 r. Jednocześnie spółka podała, że w całym 2019 roku zanotowała 583 tys. zł przychodów. Strata operacyjna wyniosła 13,7 mln zł, a strata netto 15,5 mln zł. Spółka podkreśliła, że dane finansowe za rok obrotowy 2019 podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki finansowe za ten okres...

Agnieszka Kraszewska powołana do zarządu Brastera

Rada nadzorcza Brastera powołała Agnieszkę Kraszewską do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka. Wcześniej rezygnację z pełnienia tej funkcji złożył Adam Szczepanik, który nie podał przyczyn swojej decyzji. Braster wprowadza zmiany w zarządzie Agnieszka Kraszewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Finansów "Kontrola finansowa i Audyt Wewnętrzny" oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej, poinformowano. Od 2008 roku jest doradcą zarządu ds. kontaktów międzynarodowych w Brasterze. Wcześniej, w latach 2002-2008 - była wiceprezesem Fundacji Polonia, następnie szefem programów certyfikujących Instytutu Zarządzania - głównym koordynatorem programów Inwestor w Kapitał Ludzki. W latach 1986-2001- dyrektor generalny (wcześniej dyrektor ekonomiczno-finansowy) PZ "Junos", a w latach 1983-1986 - dyrektor ekonomiczno-finansowy Zrzeszenia "San-Tech", wynika z komunikatu. "Agnieszka Kraszewska posiada...
Gorące spółki dnia

Celon Pharma [CLN], Braster [BRA] – Gorące spółki dnia

Po przeciwnej stronie znalazła się inna spółka biotechnologiczna czyli Braster. W tym tygodniu kurs spadła na nowe historyczne minima, a przyczyną do tego była informacja o tym, że spółka ma problemy finansowe. W komunikacie podano, że istnieje wyso
braster

Braster [BRA] – niejednoznaczne wyniki skuteczności urządzenia – analiza na zamówienie

Działalność spółki Braster związana jest zastosowaniem ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi. Notowania spółki podskoczyły podczas wczorajszej sesji o 40% przy bardzo wysokich obrotach. To pokazuje skalę dotychczasowego wyprzedania rynku. Ogólny, długoterminowy trend spadowy związany jest ze słabymi wynikami finansowymi, a mówiąc wprost z brakiem jakichkolwiek zysków, a nawet z problemami dotyczącymi spłat obligacji. Generalnie więc cały czas powtarza się ten sam schemat, kurs nagle rośnie po podaniu jakiegoś newsa, a następnie wszystko wraca do normy. Obecne odbicie ma miejsca na poziomie historycznego minimum. Wydaje się więc, że warto zachować ostrożność, tym bardziej, że powód wczorajszych wzrostów sam w sobie nie wpłynie na poprawę wyników, ani też nie jest warty tyle ile wynosiła wczorajsza zwyżka. Tym powodem była publikacja wyników badań,...
braster

Braster zyskuje 6% po informacji o wejściu na rynek brytyjski

Braster podpisał umowę z Griffiths & Nielsen produkującą innowacyjne wyroby medyczne w Wielkiej Brytanii, na dystrybucję urządzenia 'braster pro' na rynku brytyjskim, podała spółka. "Przedmiotowa umowa określa progi sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Biznes plan zakłada sprzedaż urządzeń w pierwszym roku sprzedaży na poziomie 400 000 GBP i osiągnięcie w trzecim roku sprzedaży na poziomie 1 600 000 GBP. Sprzedaż urządzeń rozpocznie się w pierwszej połowie 2020 roku po dopełnieniu formalności rejestracyjnych na tamtejszym rynku" - czytamy w komunikacie. "Nawiązanie współpracy z kolejnym podmiotem na terenie Wielkiej Brytanii jest ważnym elementem ekspansji zagranicznej spółki. Wprowadzenie urządzenia na tak wymagający rynek jakim jest Wielka Brytania, w oparciu o współpracę z liczącym się na tamtym rynku dystrybutorem, stanowi referencję...
gorące spółki dnia

Braster [BRA], Kruk [KRU] – Gorące spółki dnia 12.07.2019

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester. Akcje spółki silnie drożały podczas środowej sesji. Czwartek nie przyniósł już jednak tak spektakularnych wzrostów. Spoglądając na wykres, widać że kurs porusza się w wąskiej konsolidacji, gdzie kluczowym oporem są okolice 2 zł. Poziom ten nie jest przełamywany od początku maja i na razie wydaje się, że niewiele wskazuje na to aby mogło dojść do wybicia, mimo że spółka ma za sobą serię spadków trwających od początku marca. Chwilowe wzrosty zazwyczaj wywoływane są medialnymi informacjami. Tak też było w środę, kiedy spółka poinformowała o podpisaniu umowy na dystrybucję swojego urządzenia medycznego na terenie Korei Południowej. Problemem może być na...
braster

Braster z umową na dystrybucję swojego urządzenia w Korei Południowej. Akcje w górę o 13%

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Braster podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Meditulip Global Inc., która zajmuje się dystrybucją urządzeń medycznych na rynku koreańskim, podała spółka. Zgodnie z zapisami umowy, głównym produktem oferowanym na tym rynku będzie urządzenie "Braster Pro". Urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysoko marżowych badań. "Umowa określa progi sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez dystrybutora na rynku koreańskim. Zgodnie z podpisanym harmonogramem, dystrybutor do końca 2022 roku zakupi łącznie 3 220 urządzeń wraz z pakietami badań. Rozpoczęcie sprzedaży urządzeń nastąpi...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację