XTB
Strona główna Tagi Bos bank

Tag: bos bank

bos bank

BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę wspierającą działania służące retencjonowaniu wód

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) we współpracy z ekspertami programu Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID - Warszawa przygotował EKOpożyczkę 'Nasza woda', która pomoże mieszkańcom Polski w dostosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu skutkom suszy, podał bank. BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę "Dzięki EKOpożyczce 'Nasza woda' właściciele i użytkownicy nieruchomości, w szczególności domów jednorodzinnych, mogą sfinansować rozwiązania takie jak: instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę (naziemne i podziemne); instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wód, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe (w glebie lub pojemniku); ujęcia wody, np. studnie głębinowe, studnie abisyńskie;  inne przedsięwzięcia zapobiegające niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, np. zamianie powierzchni przepuszczalnych na nieprzepuszczalne, eko-kraty, powierzchnie zadarnione i inne" - czytamy w komunikacie. BOŚ wskazał,...
bos bank

BOŚ Bank udostępnił klientom aplikację mobilną BOŚBank24

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24, podał bank. To kolejny krok w rozwoju bankowości elektronicznej BOŚ. Boś Bank udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24 "Aplikacja mobilna BOŚBank24 pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji bankowości internetowej, w tym umożliwia potwierdzanie płatności dokonywanych na komputerze. Dzięki temu operacje finansowe mogą być jeszcze wygodniej i bezpieczniej autoryzowane. Dedykowana klientom BOŚ aplikacja pozwala na szerokie wykorzystanie możliwości urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet" - czytamy w komunikacie. Użytkownicy BOŚBank24 otrzymają dostęp do następujących udogodnień: • sprawdzania salda bez konieczności logowania, • powiadomień PUSH, ułatwiających obsługę aplikacji i pozwalających na pełniejsze kontrolowanie finansów, • autoryzowania zleconych operacji "mobilnie" - bez konieczności korzystania z SMS-ów, • logowania biometrycznego poprzez odcisk palca lub face ID (jeżeli urządzenie na to...
bos bank

BOŚ Bank: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy banku o 48-63 mln zł w 2020 r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie od 48 do 63 mln zł, podał bank. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Obniżka stóp procentowych będzie mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w 2020 r. "Ze względu na negatywny wpływ epidemii na aktywność gospodarczą w Polsce, bank spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej części klientów. Bank utworzy rezerwę na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu epidemii w kwocie nie niższej niż 11 mln zł. Rezerwa zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Precyzyjne oszacowanie wpływu epidemii na...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z rynku pracy USA

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz publikacje danych z rynku pracy i wskaźniki koniunktury ISM w przemyśle i usługach w USA, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z rynku pracy USA "W bieżącym tygodniu kontynuowana będzie seria publikacji danych obrazujących skutki pandemii dla światowej gospodarki w II kw. Najistotniejsze będą dane z rynku pracy oraz wskaźniki koniunktury ISM w przemyśle i usługach w USA. W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie rady EBC. Oczekujemy, że rada EBC utrzyma stopy bez zmian, ale w warunkach ryzyka dla perspektyw inflacyjnych jednocześnie zapowie zwiększenie skali skupu aktywów finansowych w ramach programu PEPP" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści...
bos bank

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP, struktura PKB w I kw.

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz publikacje danych nt. struktury PKB i wstępnego szacunku majowego CPI (prognozowany spadek do 3% wobec 3,4% w kwietniu), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej "Biorąc pod uwagę, że marcowe obostrzenia administracyjne w głównej mierze dotyczyły sektora usług konsumpcyjnych oczekujemy solidnego spadku dynamiki spożycia gospodarstw domowych. Z uwagi na wyższe wydatki inwestycyjne sektora publicznego, póki co w I kw. ograniczoną skalę spadku nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw zakładamy jeszcze w I kw. niewielki spadek dynamiki nakładów brutto na środki trwałe. Z uwagi na problemy w globalnym handlu notowane już od lutego (sytuacja w Chinach) zakładamy solidne spadki dynamik...

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują 17 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019r.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 80,66 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. BOŚ Bank zadecyduje o przekazaniu zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy BOŚ Bank odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.
bos bank

Prezes BOŚ Banku nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję

Prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji, podał bank. BOŚ Bank: Bogusław Białowąs nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję "Pan Bogusław Białowąs - prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska złożył oświadczenie, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko członka zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się po odbyciu walnego zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., a co za tym idzie nie będzie brał udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu banku, ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Banku 14 maja 2020 r" - czytamy w komunikacie. "Zrealizowałem główne cele z Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A....
usa chiny wojna handlowa

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki realnej Chin i USA

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane z gospodarki realnej Chin i USA, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Niezmiennie kluczowe dla sytuacji rynkowej będą wszelkie informacje dotyczące liczby zachorowań jako wyznacznik możliwości poluzowania restrykcji społecznych i gospodarczych. Sytuacja rynkowa zależna jest od liczby zachorowań "Ponadto, w nadchodzących tygodniach publikowanych będzie już coraz więcej danych makroekonomicznych wskazujących na skalę osłabienia sfery realnej gospodarki w USA w tym kolejne tygodniowe dane z rynku pracy oraz marcowe dane dot. sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Pod koniec tygodnia opublikowana zostanie z kolei seria marcowych danych ze sfery realnej Chin. W przypadku gospodarki polskiej, publikacje marcowych danych z rynku pracy, przemysłu, budownictwa i sprzedaży detalicznej rozpoczną się jeszcze w kolejnym tygodniu" - czytamy...
Notowania walut USD, EUR, GBP, JPY

Kurs euro w strefie uwagi inwestorów przez dane o PMI – BOŚ Bank

W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdzie się publikacja wstępnych odczytów lutowych indeksów koniunktury PMI w strefie euro oraz ZEW w Niemczech, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W tym tygodniu zostaną również opublikowane istotne dane z gospodarki krajowej i będą to pierwsze informacje nt. gospodarki realnej z początkiem 2020 r. "Jednocześnie najbardziej oczekiwaną publikacją danych będą wstępne odczyty lutowych indeksów koniunktury PMI w strefie euro oraz ZEW w Niemczech. Będą to pierwsze dane odzwierciedlające nastroje przedsiębiorców po wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach, tym samym pierwsze konkretniejsze informacje nt. Wpływu epidemii na aktywność gospodarczą" - czytamy w raporcie. W Polsce w tym tygodniu planowana jest seria publikacji danych za styczeń dot. zatrudnienia i płac w przedsiębiorstwach, produkcji przemysłowej i...
Siedziba BOŚ Bank

BOŚ Bank: zysk netto 23,5 mln zł w III kw. 2019 r. – widoczne pozytywne efekty restrukturyzacji banku

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 105,26 mln zł wobec 99,93 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,7 mln zł wobec 21,36 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 18,42 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec III kw. 2018. W I-III kw. 2019 r. bank miał 67,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 58,66 mln zł zysku rok wcześniej. "Od 2016 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. skutecznie realizuje Program...
boś

BOŚ Bank notuje 27,04 mln zł zysku netto w II kw. Poprawa o ponad 50%

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 106,75 mln zł wobec 93,66 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,27 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej. "Efektywnie i konsekwentnie prowadzone działania naprawcze w Grupie BOŚ S.A. pozwoliły na osiągnięcie: znaczącej poprawy wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł 3,7% w I półroczu 2019 roku wobec 3,2% w 2018 roku, wzrostu marży odsetkowej grupy do poziomu 2,3% w I półroczu 2019 roku w porównaniu do 2% w...
FOMC

BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu inwestorzy zwrócą uwagę na posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), a także na inne dane z USA, a w kraju na wstępne dane dotyczące lipcowej inflacji, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).  "W bieżącym tygodniu kluczowym wydarzeniem rynkowym będzie posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że komitet zdecyduje o redukcji stóp procentowych o 25 pkt. baz. W komunikacie oraz w wypowiedziach prezesa Fed podczas konferencji prasowej oczekujemy, że zostanie podtrzymana opcja dalszych redukcji stóp procentowych z uwagi na utrzymujące się w dłuższym okresie zewnętrzne czynniki ryzyka" - czytamy w raporcie analityków BOŚ Banku. Ekonomiści podkreślają, że na bieżący tydzień zaplanowana jest także seria publikacji danych makroekonomicznych (głównie z USA, w tym dane z rynku pracy, indeksów koniunktury ISM, wydatków konsumentów...
logo pgnig

Akcje PGNiG zaczynają odrabiać straty. Wspólna oferta z BOŚ czyli pożyczka na 6,49%

Kurs akcji spółki PGNiG, lidera produkcji gazu w Polsce, rósł podczas wczorajszej sesji około 3,20%. Akcje drożały o 0,17 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego maksimum przy 5,55 zł. Jest to mocny wynik na tle rosnącego wczoraj o 0,18% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy standardowych obrotach na tle ostatnich dni. Ostatecznie sesja zamknęła się na poziomie 5,48 zł. Była to kolejna sesja z rzędu, wpisująca się w korektę. W sumie od szczytu z końca lutego, cały impuls spadkowy doprowadził już do spadku notowań o około 33%. Akcje PGNiG odrabiają straty po wielkiej wyprzedaży Notowania spółki zaczynają odrabiać straty. W ostatnim okresie od 20 czerwca możemy mówić o wzrostowej korekcie. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że odbicie nadeszło w ostatnim momencie,...
Symbol GPW na tle wykresu

BOŚ Bank z zyskiem 17,08 mln zł netto w I kw. 2019r – wykres rośnie

Podczas sesji handlowej w środę - kolejne spółki publikują swoje wyniki. A w nich, m.in BOŚ Bank podający, że w pierwszym kwartale 2019 roku jego zysk netto wyniósł 17,08 mln zł, co stanowi wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy ten wyniósł 16,3 mln zł. Dzięki znacznie lepszym wynikom spółka podczas porannego handlu zyskuje ponad 4,20%.  Bank Ochrony Środowiska w przedstawionym raporcie podaje, że skonsolidowanego zysku netto wyniósł blisko 5 procent więcej od analogicznego okresu poprzedniego roku, kształtując się na poziomie 17,08 mln zł. Aktywa Banku (BOŚ) wyniosły natomiast 18,45 mld zł. Wynik w I kwartale 2019 roku był wyższy o 0,7 mln zł, tj. o 4,5% niż w I kwartale 2018 roku. Tym samym - jak podaje spółka...
bąbelek powietrza w benzynie podświetlony na żółto

Raport surowcowy – ropa i złoto 10 maja

Mgliste perspektywy dla globalnej podaży ropy naftowej. Chociaż notowania ropy naftowej w ostatnich tygodniach znajdowały się pod presją podaży, a rosnąca awersja do ryzyka w bieżącym tygodniu dodawała siły sprzedającym – to na rynku ropy naftowej strona popytowa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wszystko za sprawą niepewnych perspektyw dotyczących podaży tego surowca w kolejnych miesiącach. Kwestią, która przyciąga sporo uwagi, jest eksport ropy naftowej z Iranu. Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje na ten kraj począwszy od maja, a to najprawdopodobniej przełoży się na wyraźny spadek irańskiej produkcji i eksportu ropy naftowej. Co prawda dostawy ropy z Iranu raczej nie spadną do zera, jednak mogą one zejść poniżej pół miliona baryłek dziennie, a więc wynieść mniej niż połowę eksportu z pierwszych miesięcy bieżącego...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację