AVA Trade
Strona główna Tagi Boryszew

Tag: boryszew

boryszew

Boryszew obejmie blisko 3,5% akcji Gränges w ramach rozliczenia za Impexmetal

Boryszew oraz spółki SPV Boryszew 3 i Impexmetal Holding zawarły z Gränges AB aneks do umowy sprzedaży akcji Impexmetalu, przewidujący objęcie przez Boryszew pakietu blisko 3,5% akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln zł, w ramach rozliczenia transakcji, podała spółka. Boryszew obejmie blisko 3,5% akcji Gränges "Strony zawarły aneks do umowy, w ramach którego uzgodniły m.in., że na podstawie osobnego aneksu do umowy, który zostanie zawarty przez strony w przyszłości: 1) zmianie ulegną postanowienia zawarte w umowie dotyczące płatności części ceny w kwocie odpowiadającej 90 000 000 zł, która zostanie rozliczona w drodze nabycia przez emitenta akcji wyemitowanych przez kupującego na rzecz emitenta; 2) emitent będzie zobowiązany do objęcia dodatkowych akcji kupującego w liczbie odpowiadającej proporcji akcji kupującego będącej w posiadaniu emitenta...
Symbol GPW na tle wykresu

BM mBank: Boryszew SA z rekomendacją “równoważ”. Spółka oscyluje na zakresie 3,36 zł za akcję

W środę na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka Boryszew SA otrzymuje rekomendację “równoważ” z wcześniejszego poziomu "niedoważaj". Spółka obecnie oscyluje na poziomie 3,36 zł za akcję a z perspektywy interwału czasowego D1 widać, że dalsza presja spadkowa nadal się utrzymuje. Analitycy wracają uwagę na możliwość oddłużenia spółki Boryszew Spółka ponownie otrzymuje rekomendację "równoważ" Poziom obecny akcji spółki to zakres 3,36 zł za akcję Boryszew SA z szansą oddłużenia po decyzji KE Dziś kluczowym punktem analizy sporządzonej przez Biuro Maklerskie mBanku oraz wydanej rekomendacji dla spółki Boryszew to kwestia oddłużenia podmiotu. "23 września oczekiwana jest ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Huty Aluminium Konin przez Gränges. Naszym zdaniem pozytywna decyzja nadzoru zwiększy szansę...
boryszew

Boryszew optymistycznie patrzy na nadchodzące miesiące i 2021 r. w motoryzacji

Wykorzystanie mocy produkcyjnych Boryszewa w segmencie motoryzacja osiągnęło 80%. Grupa względnie optymistycznie patrzy na nadchodzące miesiące i 2021 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Lisiecki. Boryszew: Wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie motoryzacja osiągnęło 80% "Wrzesień, jeśli chodzi o zamówienia w naszych dwudziestu fabrykach segmentu motoryzacja, wygląda bardzo dobrze. Wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuję na około 80%" - powiedział Lisiecki w rozmowie z ISBnews w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dodał, że grupa śledzi wskaźniki sprzedaży oraz rejestracji samochodów i jest przygotowana do zwiększenia produkcji w razie wzrostu zamówień. W dalszej perspektywie dostrzega potencjał w dostawie komponentów do samochodów elektrycznych. "Pozytywna perspektywa na przyszłość i jasność sytuacji gospodarczej będą wpływać na decyzje zakupowe nowych samochodów w 2021 r., zarówno w przypadku firm, jak i klientów indywidualnych"...
boryszew

Boryszew liczy na pomoc zw. z COVID-19 w III kw. zbliżoną do 26 mln zł z II kw.

Boryszew spodziewa się, że w III kwartale br. otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19, co w II kwartale, kiedy wyniosła ona ok. 26 mln zł, poinformowali członkowie zarządu. Boryszew spodziewa się, że w III kwartale br. otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19 "W II kw. to było 26 mln zł pomocy związanej z COVID-19 w różnych krajach, głównie dla segmentu motoryzacyjnego" - powiedział prezes Piotr Lisiecki podczas konferencji prasowej. "W III kw. ta kwota nie powinna się różnić. Zmieni się geografia i segmenty: trochę więcej segment metali, trochę mniej automotive" - dodał dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk. Członkowie zarządu wskazali, że obecnie produkcja grupy - także w krajach mocniej dotkniętych zakażeniami koronawirusem, np. Brazylii - nie...
boryszew

Boryszew liczy na porozumienia z bankami ws. kowenantów do końca września

Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez Boryszew i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Spółka ma plan, by do końca września podpisać porozumienia, poinformowali członkowie zarządu. Boryszew: Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez spółkę "Skutki naruszenia kowenantów, wynikające głównie ze spadku EBITDA i wzrostu długu netto będziemy odczuwać do końca bieżącego roku. Spadek PKB w krajach UE prognozowany na poziomie ponad 8% będzie odbijał się na wynikach całej grupy. Z tego powodu przez jakiś czas będziemy odczuwać skutki załamania z początku pandemii w Europie. Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Nie widzę ryzyka na linii współpracy spółka - banki. Choć to proces,...
boryszew

Boryszew spodziewa się co najmniej powtórzenia kw/kw wyniku EBITDA w III kw.

Boryszew spodziewa się, że jego wynik EBITDA w III kw. będzie nie niższy w ujęciu kw/kw niż w II kw. br., poinformował prezes Piotr Lisiecki. Boryszew spodziewa się, że wynik EBITDA w III kw. będzie nie niższy niż w II kw. br. "Spodziewamy się, że EBITDA powinna być nie niższa w III kw. niż w drugim. Być może nawet zaskoczymy rynek i będzie nieco wyższa" - powiedział Lisiecki dziennikarzom. Dodał, że grupa będzie mogła to osiągnąć dzięki stabilnym kw/kw przychodom w segmentach metale (912 mln zł w II kw. br.), chemia (44 mln zł) i pozostałe (9 mln zł), a wyższym w segmencie motoryzacja (266 mln zł w II kw., co oznaczało spadek o 43,9% r/r). Podczas konferencji prasowej Lisiecki podkreślał, że dla...
boryszew

Boryszew miał 37,86 mln zł zysku netto z działalności kont. w II kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 37,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 48,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa wypracowała 36,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wobec 37,31 mln zł zysku rok wcześniej. Boryszew odnotował 37,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 35,9 mln zł wobec 87,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 231,4 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1 706,54 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. zysk netto z działalności kontynuowanej sięgnął 0,15 mln zł wobec 74,57 mln zł...
boryszew

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy w zakresie dwóch wskaźników

Boryszew zidentyfikował okoliczność możliwego naruszenia kowenantu finansowego w zakresie dwóch wskaźników odnoszących się do umów kredytowych z jednym z banków, podała spółka. Boryszew zapowiedział też, że niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem kowenantu. Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy w zakresie dwóch wskaźników Możliwe naruszenia dotyczą: (1) wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I półrocza 2020 roku, wynikającego z umów kredytowych zawartych pomiędzy dwoma bankami finansującymi grupę a odpowiednio Boryszew S.A. lub spółką zależną,...
boryszew

Zarząd Boryszewa z prezesem Piotrem Lisieckim został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Boryszewa powołała na nową kadencję zarząd z Piotrem Lisieckim jako prezesem, podała spółka. Boryszew powołuje zarząd na nową kadencję "Rada nadzorcza powołała zarząd spółki w dotychczasowym składzie na nową, trzyletnią kadencję (kadencja wspólna), rozpoczynającą się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok. Aktualnie skład zarząd spółki jest trzyosobowy. W skład zarządu nowej kadencji powołano: pana Piotra Lisieckiego na stanowisko prezesa zarządu Boryszew, dyrektora generalnego, pana Mikołaja Budzanowskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju, pana Krzysztofa Kołodziejczyka na stanowisko członka zarządu, dyrektora finansowego" - czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys....

sWIG80 zyskał w 2. kwartale blisko 34%. Datawalk liderem wśród spółek

Kilka dni temu, zamknęliśmy na giełdach drugi kwartał. Kwartał bardzo burzliwy, cały świat powoli wychodził z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. W ciągu ostatnich 3 miesięcy, na Świecie i w Polsce bardzo dużo się działo, rynki odreagowywały po mocnych spadkach z przełomu lutego i marca. sWIG80 zyskał w tym czasie blisko 34%. sWIG80 zyskał w drugim kwartale 2020 r. 34%. Liderami wzrostów w gronie komponentów Datawalk oraz Rafako. Najmocniej traciły akcje Ovostar, Boryszew i Cormay. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 sWIG80 zyskał w ciągu 3 miesięcy 34%! Indeks zrzeszający 80 średnich i małych spółek z warszawskiej giełdy papierów wartościowych zaczynał drugi kwartał na poziomie w okolicach 10000 punktów. Silne wzrosty z kwietnia...
boryszew

Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 r.

Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku "Musimy dostosować zatrudnienie do wielkości produkcji, dlatego oczekiwałbym istotnych spadków zatrudnienia, przede wszystkim w segmencie motoryzacji" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej. Na koniec I kwartału w grupie pracowało ogółem ok. 11 tys. pracowników. "Będziemy się również przyglądali sytuacji w innych segmentach, gdzie również mogą nastąpić redukcje, ale będziemy to analizowali case by case, zakład po zakładzie" - dodał. Prezes poinformował również, że do tej pory grupa otrzymała ok. 16 mln zł dopłat do wynagrodzeń w ramach tarczy w Polsce i w Niemczech. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w...

Boryszew nie spodziewa się konsekwencji ze strony banków za naruszenie kowenantu

Naruszenie kowenantu w zakresie wskaźnika dług netto do EBITDA na koniec I kwartału 2020 nie powinno wpłynąć na relacje Grupy Boryszew z bankami, ocenił członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk. Grupa Boryszew spokojna o swoją przyszłość Naruszenie kowenantu na szczęście nie przeraziło bankowców i zakładamy, że wspólnie uda się tak zarządzić tą kwestią, że nie będzie to element, który wpłynie na nasze relacje z bankami - powiedział Kołodziejczyk w trakcie konferencji prasowej. Jak zaznaczył, spółka nie spodziewa się ze strony banków konsekwencji za naruszenie kowenantu. Prezes Piotr Lisiecki przyznał, że wskaźnik długu netto do EBITDA, który na koniec I kwartału wyniósł 3,8x, pogorszy się jeszcze w II kwartale roku, ale podkreślił, że w przypadku finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu na rzecz firmy Gränges, dług netto...
boryszew

Boryszew: Capex wyniesie ok. 50 mln zł w 2020 r.

Przy założeniu, że dojdzie do finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu, łączne nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2020 r. wyniosą ok. 50 mln zł. Natomiast w przypadku, gdyby do transakcji jednak nie doszło w tym roku, ta kwota wyniesie 100-120 mln zł, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Boryszew prognozuje swoje nakłady inwestycyjne W I kwartale br. nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew wyniosły 50,3 mln zł, z czego ponad 60% (32 mln zł) stanowiły wydatki na projekt Impexmetalu w Koninie. Na ten projekt, który będziemy realizować i który ma zostać ukończony w I kwartale 2021 roku, pozostało jeszcze do wydania ok. 250 mln zł, w tym sto-sto kilkanaście milionów złotych w tym roku. Pamiętajmy przy tym, że całość tej inwestycji jest refinansowana przez firmę Gränges, czyli nabywcę...
boryszew

Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Boryszew odnotował 35,15 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew podsumowuje swoje ostatnie wyniki Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 37,71 mln zł wobec 25,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 31,91 mln zł wobec 48,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 80,6 mln zł, wobec 90,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 573,71 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 504,51 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost biznesu wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 16%, a EBITDA o ponad 19%. Wynik netto...
boryszew

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku, podczas gdy kowenant przewiduje maksymalnie 3,5x. Grupa Boryszew podejrzewana o naruszenie kowenantu finansowego "Zgodnie z zapisami obowiązujących umów, spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy wskaźnika dług netto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,50, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 3,76 (odpowiednio wskaźnik finansowy dług brutto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,70, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację