Purple
Strona główna Tagi Boombit

Tag: boombit

NCBiR dofinansuje producentów gier. Akcje zyskują na wartości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymało 93 wnioski, z czego 80 oceniło, a do dofinansowania wybrano 43 projekty. NCBiR przekaże łącznie 154,4 mln zł. Część z tych środków otrzymają spółki z branży gamingowej notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kilka milionów złotych otrzymają: Artifex Mundi, T-Bull czy BoomBit. 43 projekty zostaną dofinansowane przez NCBiR. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże 154,4 mln zł. dla producentów gier. Artifex Mundi zyska 4 mln zł., BoomBit 3,8 mln zł. a T-Bull 2,6 mln zł. dotacji. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 Spore zainteresowanie spółek wsparciem z NCBiR Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 400 spółek zajmujących się w mniejszym lub większym stopniu grami. Zdecydowana większość z nich jest już notowana...

BoomBit i CD Projekt spółkami na czerwiec? Sprawdź 9 typów dla GPW

Dziewięciu analityków z dziewięciu różnych domów maklerskich wytypowało dziewięć spółek prowzrostowych na miesiąc czerwiec dla portalu Parkiet. Specjaliści opierający swoje prognozy głównie na analizie technicznej wytypowali na zaczynający się właśnie miesiąc następujące spółki: Dom Development, JSW, Famur, CD Projekt, BoomBit, Cyfrowy Polsat, Rainbow Tours, PKN Orlen oraz Amicę. Portfel analityków, zarobił w maju 18,7%.  Każdy miesiąc w 2020 r. zakończył się na plusie.  2 spółki gamingowe weszły w skład portfela na miesiąc czerwiec.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  BoomBit wytypowany przez Piotra Kaźmierkiewicza  Analityk z Biura Maklerskiego Pekao postawił w czerwcu na producenta gier: BoomBit. Zdaniem Kaźmierkiewicza, na wykresie widoczna jest sekwencja coraz wyżej umiejscowionych dołków, co tylko potwierdza silny trend wzrostowy na walorach spółki. Wspomniał on również o obecnym podejściu kursu...
Gorące spółki dnia

T-Bull [TBL], BoomBit [BBT] – Gorące spółki dnia

Wyniki są niezwykle mocne, a dodając jeszcze kwiecień, mamy w sumie przez 4 miesiące roku około 50 mln zł przychodów czyli już więcej niż w całym 2019 roku. W komentarzu spółka podkreśliła, że tak silny wzrost wyników to zasługa przyjętej słusznej strategii rozwoju. Firma z dużymi nadziejami patrzy na najbliższą przyszłość i cały 2020 rok powinien wypaść bardzo okazale. Na wykresie spółka testuje historyczne maksima.

BoomBit miał 6,67 mln zł zysku netto, 7,81 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

BoomBit odnotował 6,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. BoomBit odnotował 6,67 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 7,81 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,79 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 8,21 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2020 grupa BoomBit wypracowała 37,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 10,4 mln wyniku EBITDA oraz 6,4 mln zysku netto. Warto także dodać, że po uwzględnieniu przychodów z gier w kwietniu 2020, łącznie w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku Grupa osiągnęła przychody na poziomie 50 mln zł, czyli już...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Artifex Mundi [ART] – Gorące spółki dnia

Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła 4,24 mln zł w I kw. wobec 2,73 mln zł rok wcześniej. Od początku kwietnia kurs rośnie o ponad 175%. Na tle historycznym kurs nadal jednak jest na niskich poziomach, gdyż cena akcji nieustannie spadała przez 3 ostatnie lata. Najbliższym celem może być szczyt z 2019 roku w rejonie 7 zł.

Przychody Grupy BoomBit w kwietniu wyniosły 13,2 mln zł

W kwietniu 2020 łączne przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły ok. 13,2 mln zł (-15% miesiąc do miesiąca). Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie ok. 6,52 mln zł (-23% m/m), natomiast koszty prowizji platform wyniosły w kwietniu 0,72 mln zł (-8% m/m). BoomBit z dobrymi wynikami w kwietniu Przychody pomniejszone o koszty marketingu związane z pozyskiwaniem użytkowników oraz prowizji platform dystrybucyjnych, wyniosły w kwietniu ok. 6,0 mln zł w porównaniu do ok. 6,4 mln zł w marcu 2020 (-6% m/m). Narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku, szacunkowe przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły ok. 50 mln zł, czyli osiągnęły poziom z całego 2019 roku, kiedy to wyniosły 49,7 mln zł. Nakłady marketingowe w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku wyniosły...
Siedziba główna GPW

9 typów na maj: Unimot, Rainbow Tours, Brand24, PKN Orlen, BoomBit, Biomed Lublin, Grupa Azoty, Budimex, Asseco SEE

"Kurs akcji informatycznej spółki z grupy Asseco znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Nie został on zatrzymany przez rynkową wyprzedaż w lutym i marcu, co świadczy zarówno o sile trendu, jak i popycie na akcje tej firmy. Po konsolidacji w okresie ostatnich tygodni kurs akcji Asseco SEE w ostatnich dniach podjął atak na historyczne maksima. Ich pokonanie będzie sygnałem do kontynuacji trendu wzrostowego w kolejnych tygodniach. Biorąc pod uwagę zakres ruchu bocznego, można się spodziewać aprecjacji w kierunku kolejnego okrągłego poziomu 40 zł. Wsparciem są obecne maksima w okolicach 30 zł".

Boombit raportuje stratę za 2019 rok na poziomie 9,9 mln zł

W 2019 roku przychody Grupy BoomBit wyniosły 49,7 mln zł i były wyższe o ok. 12,2 mln zł (ok. 33%) w porównaniu do roku 2018. Raportowana strata EBITDA wyniosła w 2019 roku 4,3 mln zł. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała stratę w kwocie 9,9 mln zł. Boombit zwiększa sprzedaż, notuje jednak stratę netto W 2019 roku głównymi źródłami przychodów były mikropłatności oraz przychody z reklam w grach. Przychody z mikropłatności oraz sprzedaż cyfrowych kopii wyniosły w 2019 roku 25,3 mln zł (51% udziału w przychodach), natomiast przychody z reklam 22,7 mln zł (46% udziału). Ze względu na większe zaangażowanie w rozwój gier Hypercasual struktura przychodowa w I kwartale 2020 roku zmieniła się znacząco – w tym okresie 83% przychodów ze sprzedaży...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], TIM S.A. [TIM] – Gorące spółki dnia

W miniony piątek spółka opublikowała wyniki za marzec. W tym miesiącu przychody ze sprzedaży wzrosły o niemal 13% do poziomu 78,57 mln zł. W okresie styczeń-marzec przychody wzrosły o 12,9% r/r do 215,79 mln zł. Przychody z kanału e-commerce wyniosły w marcu 52,81 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Narastająco, w okresie styczeń-marzec p

BoomBit raportuje wzrost przychodów za marzec 2020 r. do poziomu 15,6 mln zł

W marcu 2020 łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 15,6 mln zł (wzrost o 22% miesiąc do miesiąca). Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 8,3 mln zł (wzrost o 29% miesiąc do miesiąca). Szacowany udział reklam i mikropłatności w przychodach w marcu 2020 wyniósł 83% z reklam oraz 17% z mikropłatności. W lutym 2020 udział reklam w przychodach wyniósł 88% a mikropłatności 12%, natomiast w styczniu odpowiednio 83% oraz 17%. Łącznie w I kwartale 2020 roku szacunkowe przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 36,8 mln zł, natomiast nakłady marketingowe 18,4 mln zł. W marcu po raz kolejny osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów. Przychody wzrosły w porównaniu do lutego ponownie zarówno w grach hypercasual, jak i grach GaaS. Nowa gra hypercasual – Will It...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Auto Partner [APR] – Gorące spółki dnia

Wczoraj opublikowana została najnowsza rekomendacja autorstwa BM Santander. W raporcie analitycy wycenili spółkę na poziomie 8,5 zł wobec wcześniejszych 7,5 zł oraz zalecili kupno akcji. Takie poziomy oznaczałyby ruch na nowe, historyczne maksima. Wzrost wyceny wiąże się z prognozą wzrostu zysku netto o około 6% (83 mln zł) w 2020 roku. Prognozuje się także dalszą poprawę
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Dom Development [DOM] – Gorące spółki dnia

Wczoraj spółka opublikowała raport sprzedażowy za 2019 rok. W tym czasie spółka sprzedała 3 661 lokali wobec 3 602 lokali rok wcześniej czyli o 2% więcej. Sprzedaż w IV kwartale wyniosła 962 lokale. Po za tym, w komunikacie spółka podkreśliła, że spodziewa

BoomBit ze wzrostem przychodów w grudniu o 48% mdm

W grudniu 2019 łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 5,48 mln zł (wzrost o 48% miesiąc do miesiąca). Gry w modelu GaaS wygenerowały 3,03 mln zł przychodów (+3% m/m), natomiast gry non-GaaS osiągnęły 2,45 mln zł przychodów (+223% m/m). Nakłady marketingowe wyniosły  w tym okresie 0,64 mln zł dla gier GaaS oraz 0,98 mln zł dla gier non-GaaS. Bardzo dobry wynik osiągnął w grudniu segment gier non-GaaS, który wygenerował aż 2,45 mln zł przychodów. Przede wszystkim jest to zasługa gier hyper-casualowych wydanych w tym okresie, a debiuty wsparte zostały budżetem marketingowym  – mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A. Przychody Darts Club i Tanks A Lot! były w grudniu stabilne miesiąc do miesiąca, a przychody Idle Coffee Corp zwiększyły się. Grudzień to...
Gorące spółki dnia

Unibep [UNI], BoomBit [BBT] – Gorące spółki dnia

Podczas czwartkowej sesji notowania spółki rosły, aczkolwiek na tle wcześniejszej przeceny taki ruch nie robi na razie wrażenia. Powodem odbicia mogły być informacje o przychodach za listopad. W tym miesiącu wyniosły one 3,66 mln zł co jest wynikiem o 8% lepszym niż rok temu.
boombit kurs akcji 7 sieprnia 2019

BoomBit raportuje 21% spadek przychodów w październiku br.

Spółka BoomBit (dawniej Aidem Media), która z sukcesem tworzy najwyższej jakości gry i aplikacje mobilne poinformowała dziś, że w październiku osiągnięto przychody w wysokości 3,38 mln zł wobec 4,26 mln zł we wrześniu, co oznacza spadek mdm o 21 proc. Gry w modelu GaaS wygenerowały przychody na poziomie 2,55 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły 0,83 mln zł przychodów. Dla porównania, we wrześniu było to odpowiednio: 3,29 mln zł oraz 0,97 mln zł. Spółka poinformowała również, że jeszcze w listopadzie br. zadebiutują dwie nowe gry GaaS: - Zgodnie z zapowiedziami, w listopadzie zadebiutują dwie nasze nowe gry GaaS, z którymi wiążemy duże nadzieje, zarówno ze względu na ich tematykę, mechanikę rozgrywki, jak i 'twarde' dane dotyczące dotychczasowej retencji i monetyzacji z...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację