XTB
Strona główna Tagi BIEC

Tag: BIEC

Tak drogo nie było od lat! Inflacja CPI najwyżej od maja 2011 r.

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Inflacja konsumencka najwyżej od maja 2011 r. Punktualnie o godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym 2020 r. w porównaniu z lutym 2019 r. aż o 4,7%, co jest największym wzrostem od maja 2011 r., kiedy to ceny rosły w tempie 5,0%. Oznacza to, że w lutym 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się aż o 1,2 p. proc. powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.). https://twitter.com/ArekJozwiak/status/1238390665156886528 Zastój w gospodarce ograniczy inflację Chwilę przed...
polskie banknoty 10, 20 i 50 złotych PLN

Polska: Inflacja CPI osiągnęła cel inflacyjny RPP. Gospodarka rozwija się jednak coraz wolniej

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Punktualnie o godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku 2019 r. o 0,2% (przy wzroście cen towarów – o 0,3% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług), a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 2,5% (przy wzroście cen usług – o 4,8% i towarów – o 1,7%). Oznacza to, że październiku 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się na poziomie celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p....
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

Polska: inflacja CPI rośnie najszybciej od października 2012 r.

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Punktualnie o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły natomiast o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%), co jest największym wzrostem od października 2012 r. Mimo to, w lipcu 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych...
flaga Polski na tle nieba

Polska: inflacja CPI rośnie najszybciej od listopada 2012 roku

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Punktualnie o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że według szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3%. Wato zaznaczyć, że rynkowy konsensus przed tą publikacją zakładał wzrost na poziomie jedynie 0,2%. Optymistyczny wydźwięk tej publikacji wzmagał także fakt, iż w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost aż o 2,6% (przy prognozach na poziomie 2,4%). Warto także zaznaczyć, że jest to największy roczny wzrost od listopada 2012 r., kiedy to ceny dóbr i...
flaga Polski na tle nieba

BIEC: WWK wzrósł o 0,3 pkt w VI, na razie nie grozi raptowne spowolnienie

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 0,3 pkt m/m w czerwcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według Biura, gospodarka wytraciła swój impet wzrostowy, jednak na razie nie zagraża jej raptowne spowolnienie. - Od marca br. wskaźnik wyraźnie obniżał się, wskazując tym samym na pogarszanie się perspektyw rozwojowych. Niemniej jednak aktualne wartości wskaźnika nie odbiegają zbytnio od tych sprzed roku. Można więc sądzić, że gospodarka wytraciła swój impet wzrostowy, jednak na razie nie zagraża jej raptowne spowolnienie, zaś perspektywy jej dalszego rozwoju w dużym stopniu zależą od koniunktury w naszym najbliższym otoczeniu, w szczególności od aktywności gospodarki niemieckiej. Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne determinujące rozwój to...
flaga Polski na tle nieba

BIEC: Polska gospodarka osiągnęła maksimum swych możliwości rozwojowych

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Punktualnie o godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto w I kwartale 2019 roku. Jak przeczytać możemy w raporcie, w I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,7%. PKB niewyrównany sezonowo wzrósł natomiast realnie o 4,7% w porównaniu z I kwartałem ub. roku.  W I kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,2%. Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce na-rodowej...

Polska: Surowce i koszty normalizują inflację

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Po godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki inflacji konsumenckiej (CPI). Jak przeczytać możemy w raporcie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen towarów – o 0,2% i spadku cen usług – o 0,4%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,3% (w tym towarów – o 1,4% i usług – o 0,9%). Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ...

GUS: Inflacja CPI znacznie poniżej odchyleń od celu inflacyjnego

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Po godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dot. inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,2% (wskaźnik cen 101,2). Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w listopadzie br. najwolniej od niemal dwóch lat przez co wskaźnik znalazł się znacząco poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.) W III kwartale tego roku gospodarka...
Miniatura domu stojąca na biurku, w tle mężczyzna piszący na papierze

Polska: Na wzroście wynagrodzeń zyskuje niewielka cześć gospodarstw domowych

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Polacy zarabiają coraz więcej W dniu wczorajszym Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport, z którego wynika, iż w październiku 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% r/r i wyniosło 6227,3 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,6% r/r i wyniosło 4921,39 zł. W okresie dziesięciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,6% w sekcji A do 10,8% w sekcji B, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,2% Jak już wcześniej informowałem na moim twitterze, najwyższe, przeciętne...
Plik banknotów o nominale 100 złotych (PLN) zwniięty gumką

Polska: Presja inflacyjna jest obecnie najwyższa od lipca 2014 roku

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Po godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki inflacji konsumenckiej (CPI). Jak przeczytać możemy w raporcie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (w tym towary – o 0,5%, przy spadku cen usług – o 0,5%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9% (w tym towarów – o 2,0% i usług – o 1,5%). ​ Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem We wrześniu 2018 r. największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych...

Polska: Presja inflacyjna nieco odpuściła

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Po godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki inflacji konsumenckiej (CPI). Jak przeczytać możemy w raporcie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymały się w sierpniu br. na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,5% i spadku cen towarów – o 0,3%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły natomiast o 2,0% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 1,8%). Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem W sierpniu 2018 r. największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych...
polski złoty

Polska: Stabilność cen zagrożona

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Po godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie inflacji konsumenckiej (CPI) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do maja 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%). wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do czerwca 2017 r. wyniósł 102,0 (wzrost o 2,0%). wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%). wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku...

Polska w czołówce UE pod względem wzrostu cen

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Po godzinie 14:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował finalne dane dotyczące inflacji konsumenckiej CPI w listopadzie 2017 r. Jak przeczytać możemy w raporcie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,6%, a usług – o 0,1%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 1,1%), jak również w zakresie transportu (o 1,6%) oraz mieszkania (o 0,2%), które podwyższyły wskaźnik...
Polski złoty

GUS: Centy towarów i usług wzrosły w październiku o 0,5%

Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN. Nad ranem poznaliśmy Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. W listopadzie 2017 r. wartość wskaźnika wzrosła w stosunku do października br. o 0,6 punktu. Był to trzeci kolejny miesiąc wzrostu wskaźnika a drugi kolejny, kiedy wzrosty te były znaczące z punktu widzenia spodziewanej w najbliższym czasie presji inflacyjnej. Jak przeczytać możemy na stronie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), do czynników o charakterze popytowym, wynikających ze wzrostu dochodów gospodarstw domowych w ostatnim roku, dochodziły kolejno: wzrost oczekiwań inflacyjnych wśród uczestników rynku, zaś w ostatnich miesiącach znaczenia...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację