XTB
Strona główna Tagi BANK HANDLOWY

Tag: BANK HANDLOWY

Wig20 traci w czwartek w południe 1,7%. Analiza notowań: Lotos, Mercator Medical, Handlowy oraz Wawel

Czwartkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 3 godzinach handlu 1,7%, WIG 1,5%, mWIG40 traci 1,7%, a sWIG80 0,5%. Zaledwie 2 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Lotos które zyskują 1,07%, a najsłabiej PGNiG (-5,03%). Nieznaczne spadki na GPW po 3 godzinach czwartkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Lotos (+1,07%), a najmocniej traci PGNiG (-5,03%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Neuca (+6,55%), a najmocniej traci Millenium (-5,54%). Nagranie z samego otwarcia czwartkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie głównej...

Bank Handlowy miał 114,67 mln zł zysku netto, 60,2 mld zł aktywów w III kw.

Bank Handlowy odnotował 114,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 113,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank handlowy oficjalnie prezentuje wypracowane wyniki "W III kwartale 2020 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 114,7 mln zł, co oznacza nieznaczny wzrost o 1 mln zł (tj. 0,9%) w stosunku do III kwartału 2019 roku. Na wyższy zysk netto wpłynął niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 116,5 mln zł, częściowo skompensowane przez niższe przychody (głównie wynik odsetkowy z powodu spadku stóp procentowych w Polsce, czego efektem była obniżka stopy bazowej o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja bieżącego roku)" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek...

Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Bank Handlowy do KUPUJ

Niższa cena docelowa akcji jest wynikiem obniżenia wyceny porównawczej dla konkurencyjnych banków. Jednocześnie analitycy zaktualizowali prognozę o niższy koszt ryzyka po podwyższeniu perspektyw makroekonomicznych. Ożywienie biznesu w świetle wyraźnej poprawy aktywności klientów detalicznych po wiosennym lockdownie daje powody do optymizmu jeżeli chodzi o przychody Banku Handlowego. Analitycy skorygowali prognozę zysku netto na lata 2020/22 odpowiednio o +7/-5/-1 proc., do 288 mln PLN (spadek o 40 proc. r/r), 380 mln PLN (wzrost o 32 proc. r/r) i 427 mln PLN (wzrost o 12 proc. r/r). Bank Handlowy: Haitong Bank podwyższa rekomendację do KUPUJ Oczekiwania analityków co do zysków we wspomnianym okresie są wyższe od konsensusu odpowiednio o 4/35/9 proc. W opinii analityków wynika to głównie z wysoce nieprzewidywalnych konsekwencji pandemii koronawirusa, szczególnie...

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

Bank Handlowy liczy, że druga połowa roku przyniesie lekki wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych, które w I połowie br. pozostały na niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym, poinformował prezes Sławomir S. Sikora. Bank Handlowy liczy, że druga połowa roku przyniesie lekki wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych "Mamy nadzieję, że klienci indywidualni wyjdą z tych ujemnych poziomów, które obserwujemy od końca marca. Na razie widać spadki, jeśli faza odbicia i normalizacji zdarzy się do końca roku, to spodziewalibyśmy się, że wolumeny zaczną rosnąć. Na razie jesteśmy optymistyczni, dzieci wracają do szkoły, więc będą dodatkowe wydatki. Tutaj mamy ostrożny optymizm" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Bank podał, że saldo pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej i pożyczki do karty kredytowej) na koniec czerwca br. wyniosło 2,6 mld...
Kurs dolara do złotego USDPLN

Bank Handlowy miał 89,3 mln zł zysku netto, 60,89 mld zł aktywów w II kw. 2020

Bank Handlowy odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 133,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Handlowy podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału roku "Zysk banku wyniósł 89 mln zł w drugim kwartale (-33% r/r), na co główny wpływ miało zawiązanie rezerwy makroekonomicznej w wysokości 84 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 265,11 mln zł wobec 288,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 123,78 mln zł wobec 153,28 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 60,89 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 51,98 mld zł na koniec 2019 r. W I poł. 2020 r. bank miał 115,66 mln...
comarch cc

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarchu – ERP Optima, ERP XL

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API, podał bank. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku dzięki czemu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio w systemie firmy. Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API "W ramach naszych starań o zapewnienie wygodnej formy dostępu do usług dla klientów bankowości instytucjonalnej, Citi Handlowy połączył siły z wiodącym dostawcą systemów ERP - firmą Comarch - aby ułatwić klientom codzienne zarządzanie płatnościami poprzez integrację wykorzystywanych przez nich systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL z CitiConnect API. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku. Dzięki temu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio...

mWIG40 zyskał w 2. kwartale 22,5%. Mercator Medical liderem wzrostów

Drugi kwartał bieżącego roku na rynkach finansowych był bardzo burzliwy. Właściwie przez pełne trzy miesiące, zdecydowana większość ze spółek z różnych segmentów odrabiała straty poniesione pod koniec pierwszego kwartału w związku z pandemią wirusa. Indeks mWig40 zyskał w tym czasie 22,5%, i na ten wynik składały się w głównej mierze bardzo wysokie wzrosty na walorach z sektora biomedycyny. mWIG40 zyskał w drugim kwartale 2020 r. 22,5%. Liderami wzrostów w gronie komponentów Mercator Medical oraz Biomed-Lublin. Najsłabiej radziły sobie walory banków. Tracił Handlowy, INGBSK oraz Millenium. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 mWIG40 odrobił w 2. kwartale połowę strat z marcowego tąpnięcia Indeks zrzeszający 40 średnich spółek z warszawskiej giełdy papierów wartościowych zaczynał drugi...

B. Handlowy: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 150-180 mln zł

Bank Handlowy szacuje wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 r. o trzykrotnej obniżce stóp procentowych na wynik odsetkowy na 150-180 mln zł łącznie, podał bank. Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 150-180 mln zł "Bank szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje z 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r. i 28 maja 2020 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżeniem stopy referencyjnej o 140 punktów bazowych) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy łącznie w przedziale 150-180 mln zł w 2020 r." - czytamy w komunikacie. Bank szacuje, że sama decyzja RPP z 28 maja 2020 r. o obniżkach stóp procentowych (w tym obniżenia stopy referencyjnej o 40...

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o pozostawieniu całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym tj. niewypłacaniu dywidendy, podał bank. Bank Handlowy zadecydował o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:  zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym" - czytamy w uchwale walnego. Decyzja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w latach poprzednich zysku, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Citi Handlowy powstał z połączenia...

B. Handlowy podejmie dyskusję z KNF, by decyzje ws. dywidendy zapadły jesienią

Bank Handlowy nie zmienia rekomendacji na czerwcowe walne zgromadzenie dotyczącej pozostawienia zysku netto za 2019 rok niepodzielonego. Bank chciałby jednak jesienią tego roku powrócić do rozmów z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) o możliwości wypłaty dywidendy za 2019 r., poinformował prezes Sławomir S. Sikora. Bank Handlowy chce wrócić do rozmów z KNF o możliwości wypłaty dywidendy za 2019 r. "Nasza silna baza kapitałowa pozwoliła nam założyć na początku roku, że wypłacimy dywidendę. Jako bank, który płacił przez 15 lat dywidendę chcielibyśmy, by tematu dywidendy nie przesądzać w tym roku całkowicie i odłożyć decyzję w tej sprawie na początek października. Chcielibyśmy do tego regulatora przekonywać" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Podkreślił, że pozycja kapitałowa banków w polskim sektorze jest różna, a Bank Handlowy ma...

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

Bank Handlowy odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 59,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Handlowy odnotował 26,36 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "W I kwartale 2020 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 33,1 mln zł (tj. 55,7%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Na niższy zysk netto wpłynął wyższy wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 65,2 mln zł. Z drugiej strony, grupa zanotowała mocny wzrost przychodów podstawowych (suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu opłat i prowizji), które były wyższe o 31,7 mln zł (tj. 7,7%) i...
handlowy

Bank Handlowy z rekomendacją “sprzedaj”. DM BOŚ obniża cenę docelową do 31,2 zł

Najnowsza prognoza DM BOŚ zakłada, że w 2020 roku przychody banku spadną do 2,04 mld zł z 2,22 mld zł w roku ubiegłym. Zysk netto ma spaść do 245 mln zł z 480 mln zł w 2019. Sygnałem zwiastującym pogorszenie będzie raport za I kwartał, który zostanie podany 14 maja. Analitycy DM BOŚ obniżyli wycenę Banku Handlowego do 31,2 zł z 56,1 zł, a rekomendacje do “sprzedaj” z “trzymaj”. Wyniki pierwszego kwartału w Banku Handlowym będą obciążone rosnącymi odpisami aktualizującymi. Notowania akcji Banku Handlowego spadły od początku roku o blisko 30%, a indeks WIG-BANKI ponad 40%.  Zobacz również: Największy spadek optymizmu konsumentów od ponad dekady Analitycy DM BOŚ prognozują spadki przychodów Banku Handlowego Analitycy spodziewają się pogorszenia wyników zarówno w ujęciu rok-do-roku, jak i...
Składane skargi i zażalenia

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują 4 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, o pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości (MSSF9) oraz o pozostawieniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej kwocie 163,28 mln zł niepodzielonym, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 4 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: 1 Stratę bilansową banku z lat ubiegłych w wysokości 74 783 863,12 zł pokryć z kapitału rezerwowego banku. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. 2 Zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym" - czytamy w projekcie uchwały. " Zwyczajne walne zgromadzenie...

Bank Handlowy rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował pozostawienie całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł w banku i niewypłacanie dywidendy, podał bank. Niewypłacanie dywidendy ochroną przed konsekwencjami pandemii "Powyższa propozycja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w latach poprzednich zysku, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy" - czytamy w komunikacie. Powyższa propozycja zarządu zostanie przedłożona radzie nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie walnemu zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w...
citi handlowy

Bank Handlowy z 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

Spółka Bank Handlowy odnotowała 113,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 158,48 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 291,63 mln zł wobec 280,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,69 mln zł wobec 135,1 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r. Zobacz również: Wiedźmin Netflixa może powtórzyć sukces produkcji CD Projekt, twierdzi Albert Rokicki Bank Handlowy z sukcesem rozwija bankowość prywatną - Dynamika biznesu, jaką odnotowaliśmy w trzecim kwartale, potwierdza, że zarówno nasza strategia, jak i jej wykonanie, przynosi efekty. Jesteśmy głównym partnerem polskich korporacji, dostarczamy im finansowanie i rozwiązania, jesteśmy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację