Conotoxia
Strona główna Tagi Bah

Tag: bah

BAH zakończył przegląd opcji strateg.; będzie kontynuował działalność dilerską

British Automotive Holding (BAH), w wyniku wnikliwej analizy i oceny aktualnej sytuacji biznesowej spółek stanowiących grupę kapitałową (GK BAH), postanowił o kontynuacji i dalszym rozwijaniu działalności dilerskiej w odniesieniu do spółek z GK BAH, podała spółka. BAH będzie kontynuował działalność dilerską "Na podjęcie takiej decyzji zasadniczy wpływ miały następujące czynniki: 1) W dniu 30 listopada 2020 r. spółka British Automotive Polska - spółka zależna emitenta - zakończyła prowadzenie działalności w zakresie importu samochodów Jaguar i Land Rover. Nastąpiło to po uprzednim, tj. podjętym w dn. 30 września 2020 r., postanowieniu zarządu emitenta o rozpoczęciu działań, które miały zmierzać do zawarcia przez BAP z Jaguar Land Rover Deutschland - spółką będącą centralą koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim - porozumienia o wcześniejszym rozwiązaniu umowy...

BAH sprzedał 248 samochodów w IV kw. 2020 r., spadek o 68% r/r

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 248 szt. (-68% r/r) samochodów w IV kw. 2020 r., w tym 205 samochodów marki Land Rover i 43 samochody marki Jaguar, podała spółka. BAH z gorszymi wynikami w porównaniu do poprzedniego roku "Wolumen sprzedaży w grupie z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 154 szt. (-65,1% r/r), w tym 142 samochody marki Land Rover i 12 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza Grupy; 298 szt. (-29,2% r/r), w tym 159 samochodów marki Land Rover i 129 samochodów marki Jaguar, oraz 10 samochodów używanych innych marek, sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego" - czytamy w komunikacie. Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 80,5...

Andrzej Nizio został powołany na prezesa BAH w miejsce Mariusza Książka

Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Wojciech Książek złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie oraz pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r., podała spółka. Jednocześnie akcjonariusz BAH Książek Holding, korzystając z uprawnienia osobistego do powoływania członków zarządu spółki i powierzania pełnienia powoływanym osobom funkcji prezesa lub wiceprezesów zarządu, powołała Andrzeja Nizio w skład zarządu spółki oraz powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki. British Automotive Holding z nowym prezesem Jako przyczynę swojej rezygnacji Mariusz Wojciech Książek wskazał konieczność przebudowy zespołu top managementu, wywołanego "drastyczną zmianą relacji" z producentem Jaguar Land Rover Limited wobec fiaska na tym etapie negocjacji, które miały na celu ustalenie zasad zakończenia funkcjonowania umowy importerskiej oraz rozliczeń finansowych pomiędzy krupą kapitałową BAH a producentem, podano. "W dniu...

BAH: BAP zdecydował o rozwiązaniu wszystkich umów dilerskich i serwisowych JLR

Spółka zależna British Automotive Holding - British Automotive Polska zdecydował o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym wszystkich umów dilerskich i serwisowych Jaguar Land Rover, podała spółka. BAP informował, że nie osiągnął porozumienia z Jaguar Land Rover "Zarząd British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej emitenta, podjął decyzję o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym wszystkich umów dilerskich i serwisowych Jaguar Land Rover zawartych przez BAP z podmiotami wchodzącymi w skład sieci dilerskiej i serwisowej BAP w Polsce" - czytamy w komunikacie. Wczoraj BAP informował, że nie osiągnął porozumienia z Jaguar Land Rover (JLR) w zakresie warunków zakończenia działalności importerskiej oraz zasad spłaty kwot należnych JLR od BAP. BAP nie otrzymał jednocześnie od JLR informacji o dalszym wydłużeniu okresu wstrzymania przez JLR skutków...

BAH: Jaguar Land Rover przesunął termin wypowiedzenia umowy na 14 grudnia br.

British Automotive Polska (BAP) - spółka zależna British Automotive Holding (BAH) - otrzymał od Jaguar Land Rover Limited wypowiedzenie umowy importerskiej ze skutkiem na 14 grudnia 2020 r. wobec ustalonego w umowie terminu 11 grudnia, podała spółka. BAH: Jaguar Land Rover oświadczył, że przesunięcie terminu wypowiedzenia związane jest z prowadzonymi przez strony "W otrzymanej wiadomości mailowej zawarto informację o wstrzymaniu ewentualnych skutków wypowiedzenia umowy importerskiej i przesunięciu daty efektywnego wypowiedzenia tej umowy na dzień 14 grudnia 2020 r. na godzinę 17.00. Ponadto koncern Jaguar Land Rover oświadczył, że przesunięcie terminu wypowiedzenia związane jest z konstruktywnymi, w ocenie producenta, rozmowami prowadzonymi przez strony" - czytamy w komunikacie. British Automotive Holding to do 30 listopada 2020 r. generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz...
bah

Akcjonariusze BAH zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze British Automotive Holding (BAH) zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. BAH zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding postanawia, że zysk netto w kwocie 20 409 tys. osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., przeznacza się w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. BAH odnotował 31,99 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 20,41 mln zł wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej. British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę...
bah

Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną spółce z grupy BAH

Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną Ssangyong Polska - spółce zależnej z grupy British Automotive Holding (BAH), poinformowało BAH. Z związku z tym BAH zapowiedziało utworzenie odpisu aktualizującego wartości udziałów w spółce Ssangyong Polska na poziomie 1,08 mln zł. Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną spółce zależnej z grupy BAH Ssangyong Motor Polska podał, że umowa wygasła z dniem złożenia oświadczenia w tej sprawie, czyli wczoraj. "Zarząd spółki British Automotive Holding S.A. informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku powziął informację o wypowiedzeniu wobec Ssangyong Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej, przez Ssangyong Motor Company, umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 6 maja 2019 roku, której przedmiotem jest, między innymi uregulowanie zasad świadczenia przez Ssangyong Polska usług autoryzowanego importera...
bah

BAH zbada możliwość pozyskania inwestorów dla swoich spółek zależnych

British Automotive Holding (BAH) postanowił zbadać możliwości pozyskania inwestorów dla swoich spółek zależnych prowadzących działalność na rynku motoryzacyjnym oraz częściowej lub całkowitej dezinwestycji wybranych obszarów biznesu, podała spółka. Badanie ma związek z planowanym zakończeniem współpracy Grupy BAH z koncernem Jaguar Land Rover w charakterze generalnego importera i koniecznością dostosowania planu reorganizacji Grupy do aktualnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym. BAH planuje pozyskiwać kolejnych inwestorów na rynku Zgodnie z przyjętą uchwałą zarząd BAH, w ramach już prowadzonego przeglądu opcji strategicznych dla spółki, zbada możliwość pozyskania inwestora lub inwestorów dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy BAH (w tym również dla podmiotów prowadzących działalność dilerską Jaguar Land Rover), jak również sprzedaży całości lub części udziałów w spółkach zależnych (nie wyłączając dilerskich) lub sprzedaży posiadanych...
bah

BAH dokona odpisu na 64,2 mln zł aktualizującego wartość akcji BAP

Zarząd British Automotive Holding (BAH), na podstawie przeprowadzonej procedury szacowania wysokości wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska (BAP) oraz wysokości odpisów aktualizujących, podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości akcji BAP posiadanych przez BAH w łącznej wysokości 64,2 mln zł, podała spółka. BAH podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości akcji BAP posiadanych przez BAH w łącznej wysokości 64,2 mln zł Odpis aktualizacyjny wartości akcji BAP posiadanych przez spółkę obniży wartość kapitałów własnych BAH w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r. o kwotę 64,2 mln zł, natomiast nie będzie miał wpływu na wartość kapitałów własnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej BAH za I półrocze 2020 r. "Emitent ponadto informuje, iż na dzień 7 sierpnia 2020 r. nie zostały...
bah

Akcjonariusze BAH zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze British Automotive Holding (BAH) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia br. BAH zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 20 409 tys. złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., przeznacza się w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. BAH odnotował 31,99 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 20,41 mln zł wobec 35,54 mln zł zysku rok wcześniej. British Automotive...
bah

BAH wypowiedział umowy dilerską i serwisową spółce Aston Martin

AML Polska, spółka zależna British Automotive Holding (BAH) wystosowała do Aston Martin Lagonda Limited oświadczenia o rozwiązaniu, z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia, umowy dilerskiej i umowy serwisowej, podał BAH. BAH wypowiedział umowy dilerską i serwisową spółce Aston Martin "Wypowiedzenie umów oznacza wycofanie się przez grupę kapitałową emitenta w perspektywie dwóch lat z działalności obejmującej sprzedaż i świadczenie usług serwisowych samochodów marki Aston Martin" - czytamy w komunikacie. British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.
bah

Spółka zależna BAH ma spłacić część kredytu obrotowego z mBanku do 21 VII

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), otrzymała zobowiązanie do spłaty części kredytu obrotowego z mBanku w terminie do 21 lipca 2020 r. BAH zobowiązany do spłaty części kredytu obrotowego "Po dokonaniu spłaty, o której mowa powyżej, dostępny łączny limit finansowania spółek z grupy British Automotive Holding S.A. będzie wynosił 116,7 mln zł. Kwota kredytu w rachunku bieżącym nie ulegnie zmianie, tj. będzie utrzymana w wysokości do 20 mln zł, natomiast kwota kredytu obrotowego ulegnie zmianie ze 124 mln zł do 96,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zobowiązanie do spłaty związane jest z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku w postaci wartości pojazdów. Jednocześnie, w nawiązaniu do zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring (faktor) oraz BNP Paribas Bank Polska...
bah

BAH sprzedał 288 samochodów JLR w okresie IV-VI 2020 r.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 288 samochodów w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r., podała spółka. BAH sprzedał 288 samochodów w okresie od IV do VI 2020 r. "Liczba sprzedanych przez importera samochodów z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 288 szt. (-61,1% r/r), w tym 202 samochody marki Land Rover i 86 samochodów marki Jaguar. Wolumen sprzedaży w grupie z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 158 szt. (-60,2% r/r), w tym 125 samochodów marki Land Rover i 33 samochody marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza grupy; 298 szt. (-28% r/r), w tym 163 samochody marki Land Rover i 124 samochody marki Jaguar, oraz 11 samochodów używanych innych marek, sprzedane przez dealerów z grupy do klienta finalnego" - czytamy w komunikacie. Wartość samochodów sprzedanych...
bah

BAH miał 31,99 mln zł straty netto, 18,87 mln zł straty EBIT w 2019 r.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 31,99 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. BAH podsumowuje swoje wyniki z ostatniego roku Strata operacyjna wyniosła 18,87 mln zł wobec 32,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 056,9 mln zł w 2019 r. wobec 907,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody grupy wzrosły w 2019 r. o 23%, do blisko 1,1 mld zł. Równocześnie zysk brutto na sprzedaży nieznacznie zmniejszył się, z 117,6 mln zł w 2018 r. do 116,3 mln zł rok później. Na poziomie operacyjnym grupa odnotowała 18,9 mln zł straty, wobec 33 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto grupy za miniony rok wyniosła 32 mln...

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) podpisała aneksy do umów zawartych z mBankiem: umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt obrotowy, dotyczących finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding na łączną kwotę do 158,5 mln zł. Termin całkowitej spłaty kredytów został wyznaczony na 26 czerwca 2020 r. BAH, BAP i mBank doszli do porozumienia w sprawie spłaty kredytów "Na mocy aneksów BAP i bank zgodnie postanowiły o zmianie uprzednio przyjętego terminu wdrożenia zmiany formy finansowania bieżącej działalności spółek z grupy kapitałowej emitenta z obecnej na program finansowania przy wykorzystaniu formuły vendor financing, co powinno nastąpić nie później niż w okresie dwóch miesięcy od daty podpisania aneksów, a także o ustaleniu warunków kontynuowania współpracy w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację