XTB
Strona główna Tagi ARCTIC PAPER

Tag: ARCTIC PAPER

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 20,79 mln zł z zysku netto za 2020 rok oraz kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy postanowiło przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2020 oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki, w łącznej kwocie 20 786 334,9 zł na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,3 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 1 lipca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 roku. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu...

Wig20 traci 0,3% we wtorek w południe. Analiza notowań: Ci Games, Arctic Paper oraz Grodno

Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po 3 godzinach handlu 0,3%, WIG traci 0,2%, mWIG40 zyskuje 0,3%, a sWIG80 traci 0,1%. 8 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują 3,29%, a najsłabiej Allegro (-2,46%). Spadki na GPW po 3 godzinach wtorkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Mercator Medical (+3,29%), a najmocniej traci Allegro (-2,46%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje mBank (+2,48%), a najmocniej traci PlayWay (-5,39%). Nagranie z samego otwarcia wtorkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na...

Wig20 traci w połowie środowej sesji 0,8%. Analiza notowań: Trakcja, Astarta, Arctic Paper oraz BioMaxima

Środowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 4 godzinach handlu 0,8%, WIG 0,6%, mWIG40 traci 0,5%, a sWIG80 zyskuje 0,1%. Aż 7 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory PGE które zyskują 2,03%, a najsłabiej KGHM (-3,97%). Spadki na GPW po 4 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje PGE (+2,03%), a najmocniej traci KGHM (-3,97%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje 11 Bit Studios (+3,19%), a najmocniej traci Wirtualna (-3,2%). Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na...

Arctic Paper zadowolony z wyników. Kurs przy linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Arctic Paper zakłada sprzedaż papieru opakowaniowego na poziomie 25-30 tys. ton w 2021 roku. Patrząc na wykres, cena oscyluje przy linii łączącej poprzednie dołki. Jest to pierwsze techniczne miejsce na reakcję popytową. Jeżeli jednak korekta się pogłębi, kolejnej szansy można oczekiwać na wsparciu przy 5,60 zł.

Arctic Paper kontynuuje przecenę, mimo poprawy wyników – zapiski giełdowego spekulanta

Obecnie, od końca stycznia trwa ruch spadkowy, który pochłania około 20%. Nadal więc jest to wartość typowo korekcyjna. Wczoraj cena odbijała od lokalnego oporu jakim jest poprzedni dołek, co rodzi ryzyko powrotu do spadków. Główna strefa wsparcia przebiega w rejonie 5,65 zł.

Arctic Paper przystąpi do negocjacji nowego finansowania na 300 mln zł

Arctic Paper podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami, podała spółka. Spółka przewiduje, że całkowita kwota nowego finansowania wyniesie 300 mln zł. "Zarząd Arctic Paper podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami, w celu pozyskania środków na: (i) refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego spółki i jej spółek zależnych wynikającego, w szczególności z: 1. umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 9 września 2016 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej przez spółkę oraz jej wybrane spółki zależne z konsorcjum banków w składzie BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w łącznej kwocie 52,4 mln euro oraz 31,5 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie...

Arctic Paper: Rottneros miało 12 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 1 603 mln SEK przychodów, 143 mln SEK EBITDA i 28 mln SEK wyniku netto za trzy kwartały 2020 r., co odpowiada w złotych: 672 mln zł, 60 mln zł i 12 mln zł, podał Arctic Paper. Rottneros AB odnotowało 1 603 mln SEK przychodów "Zarząd Arctic Paper wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za III kwartały 2020 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper" - czytamy w komunikacie. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
arctic

Arctic Paper: Wykorzystanie mocy produkc. w grupie sięgnie 75-80% w II półr.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów z Grupy Arctic Paper powinno wzrosnąć do 75-80% w III i IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do 69% w II kwartale, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. Arctic Paper prognozuje wykorzystanie mocy produkcyjnej "W drugim półroczu 2020 nie będzie to poziom wykorzystania mocy z I kwartału, ale powinien być istotnie lepszy w porównaniu do II kwartału" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. W I kwartale br. wykorzystanie mocy produkcyjnych w grupie było na rekordowym poziomie 97%, a w II kwartale spadło do 69%. "Normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych to dla nas 90-92%, ale pamiętajmy, że po rozbudowie zdolności produkcyjne w Kostrzynie wzrosły z 280 do 315 tys. ton" - podkreślił prezes. Szef Arctic Paper ocenił, że w III i IV kwartale roku...

Arctic Paper przewiduje capex na poziomie 60-70 mln zł w 2020 r.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 60-70 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To wzrost w porównaniu do przewidywań na poziomie ok. 50 mln zł przedstawianych po I kwartale obecnego roku. Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 60-70 mln zł w 2020 roku "Spodziewam się, że nakłady inwestycyjne w całym 2020 roku wyniosą 60-70 mln zł, część projektów poprawiających efektywność już zrealizowaliśmy, trwa jeszcze budowa elektrowni wodnej w szwedzkim Munkedals, która powinna się zakończyć w listopadzie, a od początku 2021 roku zakład powinien już funkcjonować" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Szef Arctic Paper zastrzegł, że nie został wstrzymany także projekt farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu w Kostrzyniu. "Okazało się jednak, że byłem zbytnim optymistą, jeśli chodzi o czas trwania uzyskiwania...
arctic

Arctic Paper miał 10,44 mln zł zysku netto, 48,02 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Arctic Paper odnotował 10,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 31,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Arctic Paper podsumowuje kwartalne wyniki Zysk operacyjny wyniósł 24,23 mln zł wobec 69,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,02 mln zł wobec 90,53 mln zł rok wcześniej. Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży grupy, przy czym segment papieru, w przypadku którego spadek wyniósł 25%, poradził sobie stosunkowo lepiej niż europejski rynek papieru graficznego, który odnotował ponad 30% spadek popytu, podkreślono w komunikacie. "Dzięki wdrożonym działaniom ograniczyliśmy negatywny wpływ pandemii na wyniki grupy; mimo to nie byliśmy w stanie w pełni zrównoważyć spadków. Choć nadal istnieje duża niepewność co do przyszłości, odnotowujemy...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Ronson Development [RON] – Gorące spółki dnia

Przedstawiciel branży nieruchomości Ronson Development notował ostatnio silne wzrosty. Powodem były oczekiwana na mocy raport. Wczoraj spółka go opublikowała i w pierwszym kwartale wyniki są bardzo mocne. Ronson odnotował 29,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej. To wynik o 69% wyższy niż w całym 2019 roku. W pierwszym kwartale spółka przekaza

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą ok. 50 mln zł w 2020 roku

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. Część projektów o wartości ok. 10 mln zł została przesunięta na 2021 rok. Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50 mln zł w 2020 roku "Capex w całym 2020 roku nie powinien przekroczyć 50 mln zł. Podjęliśmy decyzję o pewnych przesunięciach projektów inwestycyjnych, na II półrocze 2020 roku lub nawet na rok 2021" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji. Wcześniej spółka szacowała, że łączny capex w 2020 roku wyniesie ok. 60 mln zł. W I kwartale 2020 nakłady inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosły 37,7 mln zł, w tym 23,8 mln zł w segmencie papieru. "Są projekty, które chcemy dokończyć w tym roku bez względu na pandemię koronawirusa. Wśród...
arctic

Arctic Paper miał 54,96 mln zł zysku netto, 111,83 mln zł EBITA w I kw. 2020 r.

Arctic Paper odnotował 54,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Arctic Paper z podsumowaniem mijającego kwartału bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 79,67 mln zł wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 111,83 mln zł, wobec 81,08 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 813,95 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 820,57 mln zł rok wcześniej. Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. i solidnym początku bieżącego roku grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego. Przed nami wymagający czas. Spodziewamy się, że kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie miał wpływ zarówno...
arctic

Arctic Paper – spółka jednak nie wypłaci dywidendy za 2019 rok

W komunikacie z 30 kwietnia podano, że Zarząd Arctic Paper zmienił swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z nowymi zaleceniami Zarządu spółka jednak nie wypłaci dywidendy za 2019 rok. Zarząd Arctic Paper jeszcze 27 lutego rekomendował wypłatę części zysku w postaci dywidendy Arctic Paper miał wypłacić dywidendę po rocznej przerwie Spółka jest na GPW od 23 października 2009 roku Arctic Paper jednak nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok W komunikacie z 27 lutego Zarząd Arctic Paper poinformował, że zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom w postaci dywidendy około 13,9 mln złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję dawała 0,2 zł dywidendy. W dniu 30 kwietnia zakomunikowano, że Zarząd Arctic Paper ze względu na spadek popytu na wyroby...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Sonka [SOK] – Gorące spółki dnia

Arctic Paper poinformował podczas sesji z ubiegłego piątku, że jej firma zależna ze Szwecji - Rottneros AB, odnotowała 237 mln zł przychodów, 32 mln zł EBITDA i 13 mln zł wyniku netto za I kwartał 2020 roku. Zdaniem spółki, wyniki te będą miały istoty wpły

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację