XTB
Strona główna Tagi AMICA

Tag: AMICA

Symbol GPW na tle wykresu

BM mBank: Amika faworytem wśród spółek przemysłowych. Sektor może dać ciekawe okazje

W środę na rynek wpływa analiza sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nią również – spółki Amica, Astarta oraz pięć kolejnych spółek może okazać się bardzo interesujące w nadchodzących miesiącach. Według analityków biura maklerskiego - sektor przemysłowy może odżyć, a wraz z nimi nadarzyć się mogą kolejne okazje inwestycyjne wśród faworytów tego sektora. Analitycy Biura Maklerskiego biorą pod lupę sektor przemysłowy Jak się okazuje kilka spółek może być bardzo interesujących w kolejnych miesiącach Wśród nich m.in: Amica, Astart, Cognor, Famur i Forte W krótkim terminie kilku faworytów rynku - sektor spółek przemysłowych Zdaje się, że wielu nie spodziewało się tak dobrych wyników wielu spółek przemysłowych - w tym sami analitycy, którzy względem obecnych wyników zaniżyli swoje oczekiwania. Według analityków mBanku spółki...
siedziba amica

Amica powalczy o porównywalne wyniki jak przed rokiem – zapiski giełdowego spekulanta

Warto przypomnieć, że spółka zazwyczaj największą sprzedaż notowała na przełomie III i IV kwartału. Jeżeli nie powtórzy się lockdown, spółka zamierza powalczyć o porównywalny wynik w 2020 roku jak przed rokiem. Rynek pozytywnie przyjął te informacje i po ponad 20% korekcie, cena próbuje wracać do trendu wzrostowego.
siedziba amica

Amica zrealizuje cele założone dla marki Fagor na 2020 rok

Amica zrealizuje wewnętrzne cele budżetowe, założone dla Fagora na 2020 r., dzięki dobrej rozpoznawalności marki na rynku hiszpańskim i francuskim, poinformował członek zarządu ds. finansowych i personalnych Michał Rakowski. Amica zrealizuje wewnętrzne cele budżetowe, założone dla Fagora na 2020 r. "W Hiszpanii, ze względu na największy lockdown, wstrzymaliśmy działania dotyczące promowania marki Fagor, oprócz minimalnych wymaganych przez klientów. Działania zostały przesunięte i na 2021 r. planowana jest zapowiadana wcześniej duża kampania" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej. "Mamy jednak dwie dobre wiadomości dla Fagora. Po pierwsze, mimo braku działań marketingowych, znajomość marki w Hiszpanii jest spora. Druga - marka Fagor równie dobrze rozpoznawana jest we Francji. Te dwa rynki pozwolą zrealizować cele zakładane na ten rok dla całej marki Fagor" - dodał...
siedziba amica

Amica spodziewa się lepszych r/r wyników w III kw. 2020 r.

Amica spodziewa się lepszych w ujęciu rocznym przychodów i wyników w III kwartale br., poinformował członek zarządu ds. finansowych i personalnych Michał Rakowski. Z jego wypowiedzi wynika, że w kontekście całego 2020 r. spółka "będzie próbować" powtórzyć ubiegłoroczne przychody i wyniki. Amica z ambitnymi planami na kolejny kwartał "W Polsce obserwowaliśmy niezwykłe odbicie w maju i czerwcu i ono dokonuje się nadal, obserwujemy to też w III kw. Na rynku polskim w III kw. wyniki powinny być lepsze niż w zeszłym roku. Jak bardzo przekroczą one poziom sprzedaży i wyniku z zeszłego roku - zobaczymy" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej. "Te lepsze wyniki będą dotyczyły całej grupy" - dodał. Wskazał, że szczególnie dotyczy to Niemiec i Skandynawii, a w dalszej...
siedziba amica

Amica miała 23,3 mln zł zysku netto, 32 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Amica odnotowała 23,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 24,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Amica podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 32 mln zł wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 594,7 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 688,8 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 39,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 251,2 mln zł w porównaniu z 1 332,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 87,9 mln zł wobec 87,5 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA:...
siedziba amica

Akcjonariusze Amiki zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie Amiki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 22 575 819 zł, tj. 3 zł na akcję, podała spółka. Amica zdecydowała o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 'Amica Spółka Akcyjna' podjęło uchwałę nr 22/2019 w sprawie podziału zysku bilansowego netto za obrotowy 2019, na mocy której to uchwały postanowiono, iż zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 106 918 217,19 zł dzieli ten sposób, że: a) kwotę w wysokości 22 575 819 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 3 zł; b) pozostałą kwotę w wysokości 84 342 398,19 zł przeznacza...

Amica rekomenduje 3 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Amiki rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 22,57 mln zł, tj. 3 zł na jedną akcję, zaś kwoty 84,34 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Amica rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 22,57 mln zł "Mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową spółki, jak i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych wnioskujemy do rady nadzorczej i zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 106 918 217,19 zł podzielić w ten sposób, iż: a) kwotę w wysokości 22 575 819 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 3 zł; b) pozostałą kwotę w wysokości 84 342 398,19 zł...

BoomBit i CD Projekt spółkami na czerwiec? Sprawdź 9 typów dla GPW

Dziewięciu analityków z dziewięciu różnych domów maklerskich wytypowało dziewięć spółek prowzrostowych na miesiąc czerwiec dla portalu Parkiet. Specjaliści opierający swoje prognozy głównie na analizie technicznej wytypowali na zaczynający się właśnie miesiąc następujące spółki: Dom Development, JSW, Famur, CD Projekt, BoomBit, Cyfrowy Polsat, Rainbow Tours, PKN Orlen oraz Amicę. Portfel analityków, zarobił w maju 18,7%.  Każdy miesiąc w 2020 r. zakończył się na plusie.  2 spółki gamingowe weszły w skład portfela na miesiąc czerwiec.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  BoomBit wytypowany przez Piotra Kaźmierkiewicza  Analityk z Biura Maklerskiego Pekao postawił w czerwcu na producenta gier: BoomBit. Zdaniem Kaźmierkiewicza, na wykresie widoczna jest sekwencja coraz wyżej umiejscowionych dołków, co tylko potwierdza silny trend wzrostowy na walorach spółki. Wspomniał on również o obecnym podejściu kursu...
siedziba amica

Amica podsumowuje wyniki pierwszego kwartału 2020 roku

Największy polski producent AGD wypracował solidne wyniki finansowe przy wzroście przychodów i marży brutto na sprzedaży pomimo widocznego już w minionym kwartale wpływu pandemii na łańcuchy dostaw oraz rynki zbytu. Amica podsumowuje mijający kwartał i stawia kolejne cele Celem Grupy Amica pozostaje minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, choć w kolejnych okresach będą one w istotny sposób wpływać na osiągane rezultaty. Grupa Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 686,5 mln zł sprzedaży (+1% rdr), co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 199,2 mln zł wyniku na tym poziomie (+4% rdr). Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł rdr pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności...

Przegląd informacji ze spółek

Primetech odnotował 120,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Niemiecki organ antymonopolowy wyraził zgodę na na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Art Games Studio informuje, że data premiery pierwszego własnego wydawnictwa na platformę Nintendo Switch, którym będzie zręcznościowa...
siedziba amica

Amica obniży wymiar czasu pracy i wynagrodzenia o 20% przez 3 miesiące

Amica ustaliła z zakładową organizacją związkową działającą w spółce oraz z przedstawicielami pracowników w Amica Handel i Marketing i Inteco Business Solutions (spółkami zależnymi) warunki obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń o 20%, podała spółka. Amica redukuje wynagrodzenia "W ramach zawartych porozumień przewiduje się obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników spółki oraz pracowników Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. i Inteco Business Solutions Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę o 20% w stosunku do wymiaru czasu pracy określonego w umowach o pracę i redukcję wynagrodzeń na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego przez okres trzech miesięcy (w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku) oraz zawieszenie stosowania w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 roku...
siedziba amica

Zapiski giełdowego spekulanta: Amica – niezłe wyniki, a cena znowu na wsparciu

Amica – wczoraj spółka podzieliła się wstępnymi wynikami za cały 2019 rok. Z danych wynika wzrost przychodów w ujęciu skonsolidowanym o około 3% do poziomu ponad 3 mld zł. Zysk operacyjny ma wynosić około 166,14 mln zł co oznacza wzrost o 9%. Zysk brutto wzrósł z kolei o 6%. Spółka wyraziła zadowolenie z uzyskanych wyników, wskazując na trudne otoczenie bizn
siedziba amica

Amica przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2019 roku. Kurs blisko istotnych poziomów

Amica miała 3 023,31 mln zł skonsolidowanych przychodów (+3% r/r), 166,14 mln zł zysku operacyjnego (+9%) oraz 144,7 mln zł zysku brutto (+6%) w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Otoczenie biznesowe i presja kosztowa pozostawały wyzwaniami w całym zeszłym roku i widzimy je również obecnie. Konsekwentnie realizujemy jednak strategię wzrostu z nastawieniem na jednoczesny wzrost realizowanych marż. W ostatnim, czwartym kwartale, szacunkowa rentowność operacyjna była wyższa w ujęciu rok do roku o 0,6 pkt proc., co potwierdza skuteczność naszych działań przy korzystnym ustabilizowaniu makrootoczenia" - powiedział CFO Michał Rakowski, cytowany w komunikacie. "Zyskujemy również dzięki podjętym działaniom proefektywnościowym, z których dotychczas największą jednostkową inwestycją był automatyczny magazyn wysokiego składowania wraz z centrum logistycznym przy fabryce kuchni we...
siedziba amica

Zapiski giełdowego spekulanta: Amica – pod kluczowym oporem

Amica – ubiegły tydzień przyniósł zainicjowanie korekty na notowaniach spółki, która o końca wakacji zdrożała o blisko 40%. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że kurs zatrzymał się przy czytelny poziomie oporu wynikającym m.in. z poprzedniego szczytu z marca ubiegłego roku. Szarzy obraz techniczny wskazuje na pewne szanse powrotu do wieloletniej tendencji po wybic
siedziba amica

Amica z szansą na wzrost do 180 zł za akcję, ocenia Marcin Tuszkiewicz

Amica to polska firma, która jest znacznym graczem na rynku europejskim. Jednak na chwilę obecną sytuacja techniczna wygląda niejasno i dopiero po przebiciu poziomu 145 zł za akcję może wystąpić silny impuls wzrostowy. O sytuacji spółki rozmawia Adam Rak ze znanym w polskiej branży inwestycyjnej Marcinem Tuszkiewiczem, współzałożycielem portalu Squaber.com. Czego możemy spodziewać się w kolejnym tygodniu? Więcej dowiesz się oglądając cały program „Okiem Eksperta” w Comparic24.TV. Amica pod kluczowym oporem cenowym Rok 2019 dla polskiej giełdy nie był okresem szczególnie udanym. Warszawski Indeks Giełdowy po uwzględnieniu dywidend zakończył miniony rok zaledwie 0,25% powyżej kreski. Gorzej radziły sobie bluechipy, przez które WIG20 finiszował z wynikiem -5,6%. Pierwsze dni stycznia przyniosły jednak pewne ożywienie na GPW, co widać również na akcjach firmy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację