XTB
Strona główna Tagi Akcje GPW

Tag: akcje GPW

Symbol GPW na tle wykresu

GPW oczekuje dużej zmienności na rynku akcji jeszcze przez ok. dwa miesiące

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje dużej zmienności na rynku przynajmniej przez najbliższe dwa miesiące, potem oczekiwany jest trend boczny i spadek aktywności inwestorów, poinformował prezes GPW Marek Dietl. GPW oczekuje zmian przez najbliższe 2 miesiące "Przygotowujemy mentalnie, że jeszcze 2 miesiące będzie się dużo działo na rynku, a potem oczekujemy trendu bocznego i zmniejszoną aktywność inwestorów" - powiedział Dietl podczas telekonferencji. "Wiele będzie zależało od tego, jak długo będziemy znajdować się w tej hibernacji gospodarczej. Krótkoterminowo odnotowujemy wzrosty obrotów na GPW, następuje też duża zmienność ze strony instytucjonalnych inwestorów. Skala aktywności w przyszłych kwartałach powinna być ściśle obserwowana, gdyż ewentualny spadek obrotów negatywnie wpływa na przychody GPW " - dodał wiceprezes Jacek Fotek. Fotek zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku...

Polnord miał 116,7 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

Polnord odnotował 116,72 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 51,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polnord zanotowało znaczącą stratę Strata brutto z działalności operacyjnej (kontynuowanej) wyniosła 99,43 mln zł wobec 12,12 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 142,97 mln zł w 2019 r. wobec 296,34 mln zł rok wcześniej. "Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 140,3 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 480 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord S.A., z czego najwięcej w inwestycji Neptun Ząbki II etap II (197 lokali, 40% udział w przychodach) oraz w inwestycji...
Marcin Tuszkiewicz

Pułapka na byki, czy nowa hossa? Przegląd GPW Marcina Tuskziewicza

Indeksy światowe już zaliczają korektę ostatnich wzrostów podczas gdy WIG20 utrzymał się wysoko. Notowania gazu wspierają akcje PGNiG, a KGHM zaliczał drugi dzień mocnych wzrostów. Kruk bardzo technicznie wybił, a Lentex oddał dotychczasową aprecjację. Czy GPW rysuje pułapkę na byki, czy to już nowa hossa? Odpowiedzi na te pytania w przeglądzie GPW poszukuje Marcin Tuszkiewicz, ze Squaber.com. WIG20 we wtorek rósł o 1,42%, środę rozpoczyna od marginalnych spadków w zakresie 0,3% Wybicie strefy konsolidacji na indeksie blue chipów pozwala zadać pytanie, czy rynek rysuje poważniejszą korektę wzrostową, czy też poniżej poziomu 1700 pkt. szuka pułapki na byki Ciekawie od strony technicznej prezentuje się wykres akcji KGHM, PGNiG oraz Kruk GPW vs światowe indeksy. Czy to już czas na korona-korektę? - Na...
Kurs euro EURPLN zyskuje na Forex w piątek

ZCh Police miały 49,2 mln zł zysku netto, 194,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

ZCh Police odnotowały 49,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 29,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZCh Police odnotowało rekordowy zysk Zysk operacyjny wyniósł 48,25 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 432,32 mln zł w 2019 r. wobec 2 421,35 mln zł rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł 194,3 mln zł, co oznacza 39% wzrostu rok do roku. Ponadto zanotowano wynik finansowy netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police na poziomie 43,5 mln zł, a uzyskany skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł o 43,6% w relacji do 2018 roku. Trend wzrostowy zachowały wszystkie wskaźniki rentowności przy zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie wskaźników zadłużenia" - napisał...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW miała 119,32 mln zł zysku netto, 156,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 119,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dobry czas na podsumowania Zysk operacyjny wyniósł 156,3 mln zł wobec 170,21 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 193,22 mln zł wobec 201,97 w 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 336,08 mln zł w 2019 r. wobec 346,78 mln zł rok wcześniej. "Jesteśmy blisko półmetka strategii #GPW2022. To dobra okazja na krótkie podsumowanie tego, gdzie jesteśmy jako grupa kapitałowa i dokąd zmierzamy. Od momentu ogłoszenia zaktualizowanej strategii wykonaliśmy tytaniczną pracę, która zaowocowała prowadzonymi obecnie 22 projektami strategicznymi, a w 2019 r. na realizację trzech (rynek rolny, GPW Data oraz system...
zespół vivid games

Vivid Games w I kw. br. wypracował 1 mln zł zysku netto

Niecałe 4,9 mln z przychodów ze sprzedaży i 1,0 mln zł zysku netto wypracował Vivid Games w pierwszym kwartale bieżącego roku, wynika ze wstępnych wyników finansowych za marzec opublikowanych przez spółkę. Bydgoski wydawca i developer skokowo zwiększa sprzedaż z Real Boxing 2. Prognoza Vivid Games na 2020 r. zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto Na koniec marca spółka zanotowała narastająco 1,0 mln zł zysku przy 4,86 mln zł przychodów Vivid Games podaje wyniki za pierwsze trzy miesiące 2020 r. Pierwszy kwartał 2020 r. jest trzecim kwartałem z rzędu, w którym Vivid Games wykazuje zysk netto. Według wstępnych szacunków, na koniec marca spółka zanotowała narastająco 1,0 mln zł zysku przy 4,86 mln zł przychodów. - Sprzedaż rośne....
Notowania akcji alior bank

WIG20 wraca nad 1600 pkt. Akcje Alior Banku drożały o 16%!

Indeks giełdowy WIG20 kończył wtorkową sesję ze wzrostem 1,42%, zamykając się powyżej poziomu 1600 pkt. Liderem sesji był niewątpliwie Alior Bank, który rósł o niemal 16%, po stronie nielicznych spadkowiczów dominowały natomiast akcje CD Projekt, które traciły niemal 5%. Pomimo tego, utrzymują się nad psychologiczną barierą 300 złotych, generując jednocześnie największy obrót podczas sesji 7 kwietnia. Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,42% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 603,5 pkt we wtorek, 7 kwietnia. Indeks giełdowy WIG30 wzrósł o 1,65% i osiągnął poziom 1 846,39 pkt. Z kolei indeks WIG zyskał wobec poprzedniego zamknięcia o 1,37% i osiągnął 44 110,86 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 619,6 mln zł, a największe zanotował CD Projekt - 178,8 mln zł. Na...

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 7 kwietnia 2020 r.

Wirtualna Polska Holding w ramach akcji "Podaruj Przylbice Szpitalowi" przekaże 1 000 przyłbic, które trafią do 10 szpitali jednoimiennych lub przeznaczonych do walki z koronawirusem, podała spółka. Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 maja, wynika z projektów uchwał. British Automotive Holding (BAH) sprzedał 815 samochodów w okresie od stycznia do marca 2020 r., podała spółka. Mennica Polska w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2020 roku wyceny 8 777 339 akcji Enei, rozpozna koszt finansowy w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kwocie 27 729 622,91 zł, podała spółka. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za I kwartał 2020 r. wynosi ok. 30 sztuk wobec 266 lokali rok wcześniej, podała...

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 maja, wynika z projektów uchwał.  Zniesienie dematerializacji akcji przez spółkę "Na wniosek akcjonariusza spółki BSC Drukarnia Opakowań spółka akcyjna, posiadającego 3 599 300 akcji spółki, stanowiących 36,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. spółki pod firmą Colorpack GmbH, nadzwyczajne walnego zgromadzenie spółki, postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest łącznie 9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w projekcie uchwały. Projekt przewiduje też zobowiązanie zarządu do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku...
dzwonek sesyjny na giełdzie GPW

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 000 akcji własnych w celu umorzenia, za kwotę do 90 mln zł, wynika  z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. W projektach uchwał znajduje się również punkt dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości 8,65 zł brutto na akcję.  Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 000 akcji własnych "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca (...) uchwala co następuje: Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 200 000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, (...) za kwotę...

Play udostępnia specjalne rozwiązania dedykowane zdalnej edukacji

Play przygotował specjalne rozwiązania dedykowane celom zdalnej edukacji, poinformował prezes Jean Marc Harion. M.in. korzystanie z platform edukacyjnych nie będzie pomniejszało pakietu danych. Play wspiera zdalną edukację "Rozumiemy odpowiedzialność, która spoczywa na nas, jako na dostawcy usług telekomunikacyjnych i dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć bezpłatny dostęp do kluczowych platform edukacyjnych. Wyrażamy nadzieję, że niniejsze szczególne działanie wesprze środowisko oświatowe oraz uczniów w skuteczny sposób i przyczyni się do realizacji programów edukacyjnych w nowym modelu nauczania, który stał się naszą rzeczywistością" - powiedział Harion, cytowany w komunikacie. W ramach akcji operator przygotował wiele konkretnych rozwiązań, a teraz także wspiera nauczycieli oraz uczniów. Dzięki działaniom operatora otrzymują oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki oraz mają zapewniony nieprzerwany dostęp do edukacji,...

Echo Investment uruchomiło wirtualnego asystenta do wyboru mieszkania

Echo Investment uruchomiło wirtualnego asystenta, który pomoże w wyborze mieszkania, podała spółka. To chatbot Aurelia, który docelowo będzie obecny na stronach wszystkich projektów mieszkaniowych Echo. Wirtualny asystent wspomaga wybór mieszkania "Łatwo zauważyć, że to klienci i ich potrzeby stały się najważniejszym katalizatorem zmian, które nadają kształt współczesnym inteligentnym mieszkaniom, budynkom, a nawet miastom. Zmienia się także sposób, w jaki się z nimi komunikujemy. Nasi klienci oczekują szybkich reakcji i łatwego dostępu do wiedzy, a Aurelia spełnia oba warunki. Dzięki chatbotowi, osoba poszukująca mieszkania może zawsze otrzymać potrzebne informacje i najlepsze podpowiedzi, by znaleźć mieszkanie dokładnie dopasowane do jej potrzeb" - powiedział członek zarządu Waldemar Olbryk, cytowany w komunikacie. Rozmową z chatbotem jest możliwa na Facebook Messengerze oraz stronach internetowych wybranych inwestycji -...

Prezes PKN Orlen: Przekroczymy w wezwaniu próg 66% głosów na WZA Energi

Jeśli główny akcjonariusz Energi, czyli Skarb Państwa, weźmie udział w ogłoszonym przez PKN Orlen wezwaniu, to płocki koncern liczy, że w ślad za Skarbem Państwa automatycznie pójdą fundusze i inni akcjonariusze, dzięki czemu Orlenowi uda się przekroczyć próg 66% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. PKN Orlen przekonany o słuszności przejęcia akcji Energi "W wezwaniu na akcje Energi wszyscy czekają na ruch Skarbu Państwa i to jest naturalne. Jeśli Skarb Państwa weźmie w nim udział, to mogą pójść za nim fundusze i inni akcjonariusze. Sądzę, że przekroczymy próg 66% głosów na WZA wymagany do skutecznego zakończenia tego procesu" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews. Jak zaznaczył, Komisja Europejska była pełna uznania...

WIG20 w górę 3. dzień z rzędu. Akcje CCC, PGE i KGHM liderami otwarcia sesji

W pierwszych pięciu minutach po dzwonku na GPW rozpoczynającym wtorkową sesję, indeks WIG20 zyskiwał ponad 3%, rosnąc trzeci dzień z rzędu. Liderami otwarcia były akcje CCC zyskujące niemal 11%, a w ich ślady podążały notowania PGE oraz KGHM zyskujące około 8%. Ostatni raz indeks polskich blue chipów notował trzydniowy wzrosty z rzędu, dwa miesiące temu. Podsumowanie poniedziałkowej sesji na GPW: Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 4,95% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 581,05 pkt w poniedziałek, 6 kwietnia. Indeks giełdowy WIG30 zyskał 4,94% i osiągnął poziom 1 816,36 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 4,77% i osiągnął 43 514,41 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 213,6 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 149,56 mln zł. ...
erbud

Erbud miał 33,64 mln zł zysku netto, 79,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

Erbud odnotował 33,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 20,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 35,04 mln zł wobec 21,14 mln zł straty w 2018 r. Erbud przekuwa stratę w zysk "Ubiegły rok był najlepszy w historii naszej grupy, dzięki czemu w rok 2020 weszliśmy z dobrymi wynikami oraz obszernym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień. Zgodnie z naszymi założeniami w 2019 roku osiągnęliśmy rentowność EBIT na poziomie skonsolidowanym 2,5%. Dobry ubiegłoroczny wynik pozwoli nam na stabilne przeprowadzenie firmy przez obecny kryzys związany z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli nie będzie większych problemów z frekwencją pracowników, a rząd nie wymusi zamknięcia budów, spodziewamy się podobnych wyników jak w roku...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację