tokeneo
Strona główna Tagi Akcje GPW

Tag: akcje GPW

Akcje PZU wykres notowań

PZU z problemami? Co dalej z Pekao i akcjami Alior Banku, prognozuje Marcin Tuszkiewicz

Notowania PZU na początku grudnia spadały na dwumiesięczne minima, Alior Bank porusza się nadal w okolicy tegorocznych dołków, a Pekao tanieje do poziomów obserwowanych ostatni raz pod koniec sierpnia. O problemach spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, w najnowszej odsłonie przeglądu rynku akcji w Comparic24.tv. PZU, Pekao i Alior wyprzedawane przez inwestorów. Co dalej? Największa grupa finansowa w Polsce z problemami? A może to okazja rynkowa jakich mało? Zapraszamy do obejrzenia analizy finansowej, technicznej i informacyjnej z grupy PZU w wykonaniu...
Siedziba główna GPW

GPW: Regulacje MAR muszą ulec zmianie, jeżeli giełda ma zachęcać młode firmy

Jednym z wyzwań, z którymi boryka się polski rynek kapitałowy, jest niewielka ilość debiutów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako przyczynę takiego stanu, młode przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu podają głównie nadmierne regulacje, które nie wpływają na realne zwiększenie bezpieczeństwa obrotu. Wśród tych wymienia się m.in. niektóre zapisy MAR, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma przeciwdziałać nieprawidłowościom na rynku finansowym. Polscy przedsiębiorcy wskazują na trudności w rozumieniu wprowadzonej definicji informacji poufnej, opóźnianiu publikowania komunikatów cenotwórczych oraz tworzeniem list...
Wykresy Forex

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 5 grudnia 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje New World Resources z obrotu giełdowego od 13 grudnia, podała spółka. Członkowie zarządu Klabater - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up, na podstawie których zobowiązali się, że do 30 maja 2020 r. nie będą zbywać posiadanych akcji, podała spółka. BoomBit osiągnął w listopadzie przychody w wysokości 3,66 mln zł, co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Gry w modelu GaaS wygenerowały przychody na poziomie 2,9 mln zł, natomiast pozostałe gry...
Ceny waloru na tle oscylatorów

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 4 grudnia 2019 roku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Mediatel trzy kary pieniężne w łącznej kwocie 1 mln zł, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała nałożenie na Alior Bank kar pieniężnych za naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi , podał regulator. Zarząd Jujubee podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 150 tys. akcji w cenie 2 zł za sztukę, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka. Zarząd British...
Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

GPW: Wolumen obrotu akcjami spadł na głównym rynku o 14,5% rdr w listopadzie do 15,2 mld zł

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 14,5% rdr do 15,2 mld zł w listopadzie 2019 r. Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 31,3% rdr do poziomu 456,6 tys. szt. w listopadzie 2019 r. Wzrost wartości notowanych emisji nieskarbowych na rynku Catalyst o 5,5% do poziomu 91,3 mld zł w listopadzie 2019 r. Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 1,0% do poziomu 22,3 TWh w listopadzie 2019 r. Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 14,9%...
Bartosz Zięba

Grupa ZIKOM chce wejść na GPW w 2024 roku

Grupa ZIKOM, specjalizująca się w profesjonalnej regeneracji sprzętu IT, planuje do końca 2024 zadebiutować na głównym parkiecie GPW. Trwająca obecnie kampania crowdfundingowa Spółki ma na celu przygotować firmę do wejścia na giełdę. ZIKOM ma ponadto w planach intensywny rozwój sieci sprzedaży - do końca 2021 chce powiększyć liczbę sklepów stacjonarnych do 50 placówek. ZIKOM to spółka z siedzibą w Częstochowie, która niemal od 17 lat zajmuje się profesjonalną regeneracją i dystrybucją sprzętu IT. Model biznesowy firmy wpisuje się w koncepcję...
Pad w rękach gracza

Starward Industries, ruszyły zapisy na akcje spółki

Do 12 grudnia potrwają zapisy na akcje w pierwszej ofercie publicznej Starward Industries, krakowskiego producenta gier, który pracuje nad pierwszą w historii grą opartą na twórczości Stanisława Lema. Cena emisyjna została ustalona na 41 zł za akcje. Krakowski developer zaoferował inwestorom 73 005 akcji serii H, stanowiących 4% w obecnym kapitale akcyjnym. Oferta koordynowana jest przez firmę inwestycyjną DM Navigator. Papiery oferowane są po 41 zł za sztukę, co oznacza, że w przypadku uplasowania całej emisji do spółki trafi niespełna...
Wykres Forex

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 3 grudnia 2019 r.

Akcjonariusze OEX złożyli łącznie 42 oferty sprzedaży akcji spółki obejmujące łącznie 1 383 437 akcji, podała spółka na podstawie informacji pośredniczącego Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Średnia stopa alokacji wyniesie 30,4%. Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - w konsorcjum z GEM Technology Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od spółki Starion Poland na realizację inwestycji budowlanej pn.: "Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o...
Wykres Forex

Enter Air miał 59,54 mln zł zysku netto, 149,03 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r. I

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Enter Air odnotował 59,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 63,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 149,03 mln zł wobec 78,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 710,54 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 573,17 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 104,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej...
wielton

Wielton miał 12,63 mln zł zysku netto, 21,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r. I

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Wielton odnotował 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 17,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,06 mln zł wobec 25,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 511,44 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 471,57 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 52,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w...
mercor

Mercor miał 6,6 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł zysku EBIT w II kw. r. obr. I

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Mercor odnotował 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2019/2020 (lipiec - wrzesień 2019 r.) wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln zł wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,69 mln zł w I-II kw. (kwiecień - wrzesień 2019) wobec 92,48 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. roku obrotowego 2019/2020 spółka miała 11,53 mln...
wykres forex i kiursy walut

OT Logistics miało 12,36 mln zł straty netto, 5,26 mln zł zysku EBIT w III kw. I

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 12,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,26 mln zł wobec 6,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 252,46 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 246,4 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 28,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej...
sfinks

Sfinks Polska miało 8,6 mln zł zysku netto, 4,09 mln zł straty EBIT w III kw. I

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,09 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,62 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 48,63 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej...
herkules

Herkules miał 30,95 mln zł straty netto, 21,32 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Herkules odnotował 30,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 21,32 mln zł wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,46 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 30,86 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 31,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w...
vistal

Vistal Gdynia miał 271,47 mln zł zysku netto, 1,04 mln zł straty EBIT w III kw. I

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 271,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,04 mln zł wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,93 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 23,26 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 267,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ