XTB
Strona główna Tagi AGORA

Tag: AGORA

byk patrzący w wykresy

GPW z potencjałem wzrostowym? 84% rekomendacji w lipcu to “kupuj”

WIG powoli odrabia straty po załamaniu na rynku, rosnąc od 12 marca o 38,5%. Do wyniku z początku roku brakuje jednak jeszcze około 7,5 tysiąca punktów. Według analityków, dobrym sygnałem są najnowsze rekomendacje, które napawają optymizmem. 84% lipcowych rekomendacji dla spółek na polskiej giełdzie jest pozytywna. Według analityków, EBITDA Agory spadnie w 2020 roku o 80%. Eksperci widzą miejsce na wzrosty wśród spółek sektora energetycznego.  Pozytywne prognozy dla spółek GPW Parkiet podaje, że 84% wszystkich rekomendacji z lipca zaleca zakup, akumulowanie, przeważanie lub trzymanie akcji. Raporty z obecnego miesiąca obejmują już w całości drugi kwartał, podczas którego mieliśmy do czynienia z największymi ograniczeniami. W raporcie „CEE Utilities” Ipopema Securities wydała rekomendację „kupuj” dla siedmiu spółek z sektora energetycznego: PGE, Tauron, Enea, Energa,...
agora

Akcjonariusze Agory zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Agory zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Agora ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Walne zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 20 114 682,14 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 23,29 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 0,50 zł na jedną akcję. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i...
agora

AMS z Grupy Agora sfinalizował przejęcie Piano Group

AMS - spółka z Grupy Agora - zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) porozumienie przyspieszające nabycie 32% udziałów w Piano Group, podała Agora. Całkowita cena za nabycie 92% udziałów Piano Group wyniosła 15,6 mln zł, w co wlicza się już zaliczkę uiszczoną 15 lipca 2019 r. w wysokości 6,5 mln zł. AMS przejmuje Piano Group "Termin nabycia tych udziałów w umowie z 15 lipca 2019 r. przypadał po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Piano Group Sp. z o.o. za 2021 r. Jednocześnie wszystkie pozostałe udziały Piano Group sp. z o.o. zostały objęte opcją kupna (opcja call) oraz jednocześnie opcją sprzedaży (opcja put) na rzecz AMS po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Piano Group Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023" - czytamy...
agora

Agora sprzedała Domiporta.pl spółce Auto Centrum z Krosna

Domiporta - spółka zależna Agory - została sprzedana spółce Auto Centrum z Krosna, podała Agora. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora. Agora sprzedaje Domiporta.pl "Zarząd spółki Agora informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji w przedmiocie zakończenia negocjacji i zawarcia przez spółkę zależną Domiporta Sp. z o. o. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Domiporta, w szczególności polegającej na prowadzeniu m. in. internetowego serwisu ogłoszeniowego pod nazwą Domiporta.pl, umożliwiającego zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępnego w domenie internetowej www.domiporta.pl, na rzecz spółki Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie" - czytamy w komunikacie. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora, podano...

WIG-INFO vs WIG-MEDIA. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-INFO oraz WIG-MEDIA, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono szóstego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. 4 z 5 Spółek wchodzących w skład indeksu WIG-INFO, w okresie 04.03-08.06 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Datawalk (73,6%). W przypadku indeksu WIG-MEDIA, tym razem wszystkie Spółki w badanym okresie przyniosły spadki. Najmocniej spadł IMS (27,2%). Zobacz...
agora

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

Helios - spółka zależna Agory - zakończył negocjacje i zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Foodio Concepts na rzecz spółki 5m Square, będącej inwestorem zewnętrznym zainteresowanym kontynuacją działalności gastronomicznej Foodio, podała Agora. Helios rozwiązuje umowę inwestycyjną "Jednocześnie Helios S.A. rozwiązała w dniu dzisiejszym umowę inwestycyjną, zawartą 6 marca 2018 r. z Piotrem Grajewskim oraz Piotrem Komórem w przedmiocie wspólnej inwestycji w Foodio Concepts, o zawarciu której spółka informowała 6 marca 2018 r. Cena sprzedaży udziałów nie jest materialna z perspektywy Grupy Agora. Ostateczne rozliczenie zbycia spółki zależnej zostanie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za sześć miesięcy 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia 2020 r. zarząd Foodio Concepts - spółki pośrednio zależnej od Agory - podjął uchwałę o...
agora

Akcjonariusze Agory zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Agory zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 20,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Agora zdecyduje 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok "Walne zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 20 114 682,14 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez członków rady nadzorczej, podano także. "W opinii zarządu Agora S.A., wpływ globalnej pandemii COVID-19 może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory, jak i...
agora

Agora nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji akcji

Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji ani innej formy pozyskania dodatkowych środków na rynku kapitałowym, wynika ze słów członka zarządu Grzegorza Kani. Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji "Na chwilę obecną nie jest rozważane finansowanie z rynku kapitałowego czy to w formie emisji akcji czy w innej. Skupiamy się teraz na zapewnieniu bezpieczeństwa płynności finansowej Agory" - powiedział Kania podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka rozważa ewentualne dalsze skorzystanie z pomocy publicznej. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok...
agora

Agora oczekuje istotnego spadku obrotów i straty operacyjnej w całym 2020 r.

Grupa Agora w związku z pandemią spodziewa się, że jej przychody istotnie spadną i zanotuje także stratę operacyjną w całym 2020 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Najbardziej negatywnie odczują to takie segmenty, jak: kino, reklama zewnętrzna i radio, a najmniej - internet. Agora świadoma swojej sytuacji w dobie pandemii W opinii zarządu, największy negatywny wpływ pandemii na wyniki grupy będzie widoczny w II kw. Natomiast czynniki, które decydują o tej dynamice są całkowicie poza wpływem Agory i zależą od tempa odmrażania polskiej gospodarki. Według naszych najlepszych przewidywań, tempo spadku negatywnego wpływu w kolejnych kwartałach powinno być niższe niż w II kw. pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego zaostrzenia sytuacji lub ponownego wybuchu pandemii w drugiej połowie 2020 r. - powiedział Hojka...
agora

Agora miała 42,73 mln zł straty netto, 44,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Agora odnotowała 42,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Agora w podsumowaniu mijającego kwartału Strata operacyjna wyniosła 19,54 mln zł wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 44,6 mln zł wobec 37,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,59 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 308,44 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 r. przychody Grupy Agora wyniosły 289,6 mln zł i były niższe o 6,1% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. W największym stopniu na poziom wpływów Grupy w omawianym okresie rzutowały przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios -zmniejszyły się one...
agora

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka. Agora planuje realizować swoje cele, ale pandemia skutecznie uniemożliwia działanie "Jednocześnie zarząd Agory uznaje kierunki rozwoju Grupy Agora wytyczone w strategii za atrakcyjne i nie rezygnuje z ich realizacji na obecnym etapie. Tempo i skala działań Grupy będą jednak istotnie odmienne od zakładanych w strategii i zależne od procesu znoszenia obostrzeń sanitarnych w Polsce, dalszego przebiegu pandemii, skutków społecznych koronawirusa, rozwoju sytuacji gospodarczej oraz wpływu tych czynników na działalność Grupy Agora. Czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji przez Grupę planów strategicznych będzie również termin powrotu do...
agora

Agora rozpoczęła negocjacje dot. sprzedaży Domiporta z inwestorami zewnętrznymi

Domiporta - spółka zależna Agory - obok już trwających negocjacji dotyczących zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl (spółki zależnej od członków zarządu Domiporta), rozpoczęła dodatkowo negocjacje w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa na rzecz inwestorów zewnętrznych, podała spółka. Agora rozpoczęła negocjacje dot. sprzedaży Domiporta "Zarząd Agory informuje, że jej spółka zależna Domiporta Sp. z o.o. obok już toczących się negocjacji w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta na rzecz spółki Mieszkanie.pl (spółki zależnej od członków zarządu Domiporta), Domiporta rozpoczęła dodatkowo negocjacje w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego na rzecz inwestorów zewnętrznych potencjalnie zainteresowanych jego nabyciem, niepowiązanych osobowo ani kapitałowo z Domiporta" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła jednocześnie, że negocjacje z Mieszkanie.pl pozostają w toku. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin...
agora

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

Domiporta - spółka zależna Agory - rozpoczęła negocjacje dotyczące zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl, której wspólnikami są Piotr Przybysz oraz Sławomir Gąsiorowski - członkowie zarządu Domiporta, podała Agora. W związku z transakcją Agora dokona odpisu wartości udziałów w Domiporta w kwocie 59,5 mln zł, a Grupa Agora odpisu wartości aktywów związanych z jej działalnością w kwocie 12,7 mln zł, które obciążą odpowiednio wynik jednostkowy i skonsolidowany Agory w I kw. 2020 r. Domiporta rozpoczęła negocjacje "Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą Domiporta Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego takie, jak m.in. znaki towarowe, prawa do domen internetowych, oprogramowanie, bazy danych, prawa z umów z klientami, dostawcami...

Agora: Spółka zależna Foodio Concepts złożyła wniosek o upadlość

Zarząd Foodio Concepts - spółki pośrednio zależnej od Agory - podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała Agora. Foodio Concepts z wnioskiem o upadłość "Zarząd spółki Agora informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez zarząd spółki pośrednio zależnej od Agory- Foodio Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wchodzącej w skład grupy Helios - uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Foodio Concepts" - czytamy w komunikacie. W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik Grupy Agora w I kw. 2020 r., podano...
agora

Agora rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Agory zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w wysokości 20,11 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka. Ryzyko związane z epidemią powodem rekomendacji "Powyższa propozycja stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej Agory ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. Odstąpienie od polityki dywidendowej jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19. Powyższa decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez członków rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie. Wpływ globalnej pandemii COVID-19 może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory, jak i jej grupy kapitałowej. "Sytuacja ta może również wpływać na problemy płynnościowe kontrahentów Agory. W...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację