Conotoxia
Strona główna Tagi Ac

Tag: ac

byk patrzący w wykresy

Najlepsze branże i spółki z GPW zdaniem ekspertów BM mBanku

Eksperci z BM mBanku kilka dni temu przedstawili listę 14 spółek, które powinny zyskiwać względem szerokiego rynku w czerwcu. Zdaniem analityków, nadal w grze pozostaną przede wszystkim spółki cykliczne oraz technologiczne. Poniżej krótkie streszczenie wydanego niedawno raportu.

AC SA miało 8,75 mln zł zysku netto, 10,47 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

AC SA odnotowało 8,75 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w III kw. 2020 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA analizuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 10,47 mln zł wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,93 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,16 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 28,8 mln zł zysku netto w porównaniu z 32,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,62 mln zł w porównaniu z 176,16 mln zł rok wcześniej. "Od końca I kwartału 2020 r. ogólnoświatowa pandemia koronawirusa SARS – CoV-2 wywiera negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe spółki. Niskie...

AC SA miało wstępnie 51,7 mln zł przychodów w III kw. 2020 r.

AC SA zanotowało 51,7 mln zł przychodów w III kw. 2020 r., co oznacza spadek o 6,2% r/r, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. AC SA zanotowało 51,7 mln zł przychodów w III kw. 2020 r. Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2020 r. wyniosły 146 410,5 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za okres od I do III kwartału 2019 r. o 29 750,4 tys. zł, tj. o 16,9%, podano. "Powodem spadku przychodów ze sprzedaży był spadek zamówień na wyroby autogazowe w związku z pandemią COVID -19 występującą na wszystkich rynkach działania emitenta, przy równolegle rosnących przychodach ze sprzedaży zestawów elektroniki i wiązek elektrycznych do haków holowniczych w wyniku upowszechniania...

AC SA miało 18,07 mln zł zysku netto, 26,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

AC SA odnotowało 18,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 21,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA odnotowało 18,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 21,55 mln zł wobec 26,97 mln zł zysku rok wcześniej. "W okresie I półrocza 2020 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 26,8 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2019 r. o 5,8 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,68 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 121,01 mln zł rok wcześniej. "Wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki uwidocznił się z końcem I kwartału 2020 r. Gwałtownie spadające w II...

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd AC SA rekomenduje przeznaczenie części zysku za 2019 r., na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 1,25 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka. AC planuje wypłacać dywidendy "Zarząd spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, potrzebą alokacji środków pieniężnych na planowane na 2020 r. i lata następne projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki, bieżące potrzeby kapitałowe oraz biorąc pod uwagę sytuację trwającej epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz jej aktualne skutki, postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 1,25 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. W zależności od przyszłej sytuacji spółki i uwarunkowań rynkowych związanych z epidemią wywołaną przez wirusa...

AC SA miało 11,58 mln zł zysku netto, 13,4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

AC SA odnotowało 11,58 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA odnotowało pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego Zysk operacyjny wyniósł 13,4 mln zł wobec 15,19 mln zł zysku rok wcześniej. "W okresie I kwartału 2020 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 16 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2019 r. o 1,95 mln zł. Wzrost kosztów sprzedaży i zarządu to głównie efekt wzrostu kosztów wynagrodzeń, w wyniku dostosowania do poziomu rynkowego, jak też w mniejszym stopniu wprowadzenia PPK. Miało to również wpływ na niższy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, poziom zrealizowanej marży na sprzedaży, która w raportowanym...

AC SA zawiesiło rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

AC SA w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii zawiesiło swoją rekomendację wypłaty 2,8 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka. Zawieszenie w związku z sytuacją rynkową "Zarząd podejmie ostateczną decyzję w kwestii swojej rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto spółki za rok 2019 w terminie późniejszym. Zawieszenie rekomendacji zarządu spółki dotyczącej wypłaty dywidendy ma na celu umożliwienie zarządowi przesunięcie terminu na podjęcie decyzji o rekomendacji w przedmiocie podziału zysku za rok 2019 w oparciu o lepsze zrozumienie sytuacji i ocenę wpływu epidemii na bieżącą działalność spółki i jej sytuację finansową" - czytamy w komunikacie. We wcześniejszej rekomendacji zarząd, biorąc pod uwagę planowane na 2020 r. rozwojowe projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki...
Gorące spółki dnia

AC SA [ACG], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Spółka tak jak niemal każda firma doznała silnej przeceny, jednak w ostatnich dniach popyt podejmuje walkę o odbicie. Być może argumentem ku temu jest ostatnia informacja o tym, że spółka chce zacząć wytwarzać testy na koronawirusa. Wszystko ma być gotowe przed
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], AC S.A. [ACG] – Gorące spółki dnia

Spółka zaliczyła udaną sesje w ubiegły piątek, mimo że nastroje na giełdzie ze względów geopolitycznych nie były najlepsze. Na wykresie mamy dopełnienie luki spadkowej jaka pojawiła się po odcięciu ostatniej dywidendy, a warto przypomnieć, że spółka słynie z hojnych dywidend. Jeżeli

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje