Conotoxia
Strona główna Tagi Ab

Tag: ab

AB zwiększa przychody od 2012, a Covid-19 przyspieszył ten proces. Analiza Konrada Książka

Funkcjonowanie w „nowej rzeczywistości” w pozytywny sposób odbiło się na wynikach spółki AB. Wprowadzenie na całym świecie modelu nauczania i pracy zdalnej w zdecydowany sposób zwiększyło popyt na urządzenia IT, dzięki czemu jego dystrybutorzy mogli zacierać ręce. Warto jednak pamiętać, że trend wzrostowy trwał w tej branży od lat, a pandemia spowodowała jedynie jego przyśpieszenie. Równocześnie, choć rosną przychody spółki, to sam zysk pozostaje na względnie stabilnym poziomie, co przekłada się na spadającą marże zysku netto – wskazuje Konrad Książak w analizie fundamentalnej na antenie Comparic24. Przychody spółki AB rosną regularnie od 2012 roku, a pandemia tylko to przyśpieszyła. Jednocześnie zysk netto pozostaje na względnie stabilnym poziomie, co przekłada się na spadający poziom marży zysku netto. W ubiegłym roku...
dywidenda napis i banknoty usd

Dywidenda pod choinkę. Asbis, iFirma, Żywiec, TIM, AB, Apator

Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM wrócił do dywidend w 2018 roku i za bieżący rok także podzieli się zyskiem. Spółka słynie z wysokich wypłat, przekraczających nawet 13%. Zaliczka za 2020 rok to 1,20 zł co oznacza około 7,5% stopę dywidendy. Jest to więc zdecydowanie najlepsza okazja przed końcem roku. Firma notuje rekordowe wyniki, co przekłada się na rosnące ceny akcji. Lada moment kurs powinien sięgnąć 17,40 zł.

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 22 grudnia o 0,44 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 22 grudnia br., o wypłacie 0,44 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2019/2020, wynika z projektów uchwał. AB zdecyduje 22 grudnia br., o wypłacie 0,44 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. postanawia zysk spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 35 693 390,77 zł podzielić w następujący sposób: a) kwotę 7 103 005,8 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy a pozostała kwotę 25 590 384,97 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki, b) AB S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto na jedną akcję  (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych)" - czytamy w projekcie. Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 28 grudnia 2020 r., a termin...

Grupa AB chce rekomendować dywidendę w wysokości 0,44 zł na akcję

Grupa AB planuje ewentualną wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok obrachunkowy w wysokości 0,44 zł na akcję, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło. Grupa AB planuje ewentualną wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok "Na chwilę obecną mogę jedynie powiedzieć, że dywidenda jest planowana i myślimy, żeby zarekomendować walnemu zgromadzeniu jej wypłatę w wysokości 44 groszy za jedną akcję"- powiedział ISBnews Przybyło. Prezes podkreślił jednocześnie, że ostateczną decyzję o ewentualnym wypłaceniu wysokości dywidendy podejmą akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia. Grupa AB odnotowała 66,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (1 lipca 2019 - 30 czerwca 2020) wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 r. wyniósł 35,69 mln zł wobec...

Grupa AB w III kwartale 2020 roku: wzrost przychodów o 33% i zysku netto o 63%

Mocne otwarcie nowego roku finansowego przez największego dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE. Grupa AB kontynuuje dynamiczny wzrost skali działania i generuje rosnące zyski dzięki strategicznemu przygotowaniu na przyspieszenie trendów cyfryzacji społeczeństw naszego regionu oraz na szybki rozwój e-commerce. Wybrane wyniki finansowe: Dolnośląska Grupa AB zanotowała w pierwszym kwartale roku finansowego 2020/2021 (okres lipiecwrzesień 2020 roku) blisko 2,9 mld PLN przychodów. To wzrost o 33% rdr, podczas gdy rynek sprzętu IT wzrósł szacunkowo o 20% na rynkach operacyjnej obecności Grupy AB (Polska, Czechy, Słowacja). Dzięki najwyższej efektywności w branży wynik operacyjny i EBITDA również wzrosły w dwucyfrowym tempie (odpowiednio o 45% i 38%), a zysk netto zwiększył się o prawie 63% rdr. - Od wielu lat inwestujemy i rozwijamy...

Grupa AB wyemituje obligacje serii AB04 231023 o wartości nominalnej 69,2 mln zł

Grupa AB dokona emisji nowych niezabezpieczonych obligacji serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 69 200 000 zł, podała spółka. Grupa AB dokona emisji nowych niezabezpieczonych obligacji "Emitent informuje, że 10 listopada 2020 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, ustalił parametry emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji oraz zadecydował o jej przeprowadzeniu. Ustalone warunki emisji obligacji: łączna wartość nominalna obligacji: 69 200 000 zł, wartość nominalna jednej obligacji: 10 000 zł, cena emisyjna jednej obligacji: 10 109,86 zł w tym kwota odsetek od obligacji naliczona od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia emisji - w celu zachowania tożsamości świadczeń wynikających z obligacji ze świadczeniami z obligacji serii AB04 231023" -...

Grupa AB rozpoczęła przygotowania do ewentualnej emisji obligacji nowej serii

Zarząd AB S.A. zadecydował o rozpoczęciu działań (w tym podjęciu analiz oraz innych prac) zmierzających do przygotowania, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenia, planowanej emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Pekao, tj. kwoty 270 mln zł, podała spółka. AB rozpoczyna przygotowania do potencjalnej emisji obligacji nowej serii "Planowana emisja obligacji, w założeniu emitenta, miałaby obejmować obligacje identyczne, co do treści i praw z nimi związanych, z obligacjami serii AB04 231023. Po wyemitowaniu obligacji emitent planuje podjąć kroki celem asymilacji tych obligacji z obligacjami serii AB04 231023" - czytamy w komunikacie. Pod koniec września br. członek zarządu Grupy AB ds. finansowych Grzegorz Ochędzan poinformował, że Grupa AB chce pozostać...
computers

Grupa AB miała 12,14 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

Grupa AB odnotowała 12,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2019/2020 (1 stycznia - 31 marca 2020 r.) wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje ostatni rok obrotowy Zysk operacyjny wyniósł 19,88 mln zł wobec 16,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 299,69 mln zł w III kw. 2019/2020 r. wobec 1 878,38 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. r. obr. 2019/2020 r. spółka miała 50,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 719,5 mln zł w porównaniu z 6 723,41 mln zł rok wcześniej. "Zrealizowane wyniki...

Grupa AB i Fundacja Santander Bank Polska wyposażają nowy oddział intensywnej terapii do walki z COVID-19

Akcja #AByrazem, zainicjowana przez Grupę AB oraz akcja „Podwójna moc pomagania” Fundacji Santander Bank Polska połączyły siły. Efektem jest wyposażenie w respiratory nowego OIOM-u Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, na który - dzięki dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego – został zaadaptowany budynek przy ul. Chałubińskiego 1A. Grupa AB i Fundacja Santander Bank Polska wspomagają walkę z COVID-19 - To jest bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, ponieważ stanowisk intensywnej terapii do leczenia pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 jest mało. Będziemy leczyć najcięższe przypadki COVID-19, również takie, które będą wymagały stosowania aparatu ECMO do pozaustrojowego utlenowania krwi. Obiekt ten ma dodatkowo dla nas wszystkich znaczenie symboliczne, tutaj bowiem powstawała nowoczesna intensywna terapia – mówi prof. Waldemar Goździk, Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Grupa AB dostarczy sprzet AGD do placówek służby zdrowia

Grupa AB po dostarczeniu respiratorów, sprzętu elektronicznego i artykułach spożywczych obecnie realizuje akcję dostaw sprzętu AGD do placówek medycznych w całej Polsce, podała spółka. Pierwsze transporty wyjechały już z magazynów spółki. Grupa AB odpowiada na potrzeby poszczególnych placówek Zaangażowaliśmy wiele osób w rozpoznanie potrzeb placówek medycznych i na nie odpowiadamy, działając podobnie jak w naszej działalności biznesowej, gdzie uważnie wsłuchujemy się w głosy partnerów. Potrzeby placówek służby zdrowia w trakcie obecnej pandemii są bardzo różnorodne. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji dużej organizacyjnie i logistycznie akcji zaopatrzenia placówek medycznych w brakujący im sprzęt AGD, aby medycy mogli efektywnie nieść pomoc chorym - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie, Zdaniem dyrektora pogotowia ratunkowego w Wałbrzychu Ryszarda Kułaka, coraz więcej lekarzy, pielęgniarek, ratowników i osób...

Grupa AB z 38,44 mln zł zysku netto w I poł. roku obrotowego. Wzrost o ponad 3 mln zł

Grupa AB odnotowała 38,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku obrotowego 2019/2020 (tj. w II poł. roku kalendarzowego 2019) wobec 35,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację