Naga MarketsW dniu 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki T-BULL S.A. 
T-BULL S.A. będzie 472. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 7. debiutem na tym rynku w 2018 roku i 64. spółką, która przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.
Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki T-BULL S.A.
spółka na rynku regulowanym 472
debiut na GR w 2018 r. 7 (2 przejście z NC)
debiut na rynkach GPW (GR+NC) GR: 7; NC:10, łącznie 17. debiut
rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy
sektor Gry
spółka w sektorze 8
miejsce siedziby Wrocław
polska/zagraniczna (inne rynki notowań) polska
przedmiot działalności Produkcja gier na urządzenia mobilne
IPO/ publiczna sprzedaż IPO 37.889 akcji serii F
papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 560.100 akcji serii B, D, E

37.889 PDA serii F

wartość IPO/sprzedaży 1.894.450 zł
kurs odniesienia kurs zamknięcia z NC z 28.08.2018 r.
wartość spółki* 78.794.474 zł
wartość instrumentów wprowadzanych* 29.899.450 zł
free float w akcjach wprowadzanych (%) 40,77%
liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem) b.d.
Firma Inwestycyjna Trigon Dom Maklerski SA
Animator Trigon Dom Maklerski SA

* według średniego kursu notowań akcji na NC z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dopuszczenie (67,81 zł)

Historia i działalność Emitenta
Poprzednik prawny Emitenta TBE Sp. z o.o. został zawiązany w lutym 2011 roku. W marcu 2011 r. spółka zmieniła nazwę na T-Bull sp. z o.o., a od października 2015 roku emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
Akcje Spółki zadebiutowały na NewConnect w dniu 3 listopada 2016 r., a jeszcze wcześniej, w styczniu 2016 r. spółka wprowadziła obligacje do obrotu na Catalyst.
Emitent specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne. Produkty Spółki oferowane są na wszystkich istotnych platformach mobilnych – iOS, Android, Windows Phone oraz BlackBerry, a ponadto poprzez Amazon Appstore i Opera Mobile Store. Na Datę Prospektu Spółka wyprodukowała ponad 200 gier, a na dzień 30 kwietnia 2018 roku łączna liczba pobrań dla wszystkich gier przekroczyła 320 mln sztuk. Emitent na datę prospektu zatrudniał 58 pracowników.
T-Bull S.A. tworzy gry w modelu free-to-play, w którym użytkownik pobiera grę z platformy dla urządzeń mobilnych bezpłatnie, a źródłem przychodów Spółki są oferowane płatne dodatki, zwiększające atrakcyjność danej rozgrywki oraz wyświetlane podczas użytkowania gry reklamy.

Oferta publiczna
Oferta publiczna obejmowała emisję do 100.000 akcji serii F po maksymalnej cenie 60 zł. W dniu 13 lipca 2018 r. spółka ustaliła ostateczną cenę emisyjną na 50 zł za jedną akcję oraz ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii F na 40.000 sztuk.
W dniu 18 lipca 2018 r. dokonano przydziału 37.889 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Inwestorom Indywidualnym przydzielono 18.992 akcji, a Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 18.897 akcji. Akcje zostały przydzielone 70 inwestorom, w tym: 62 inwestorom indywidualnym, oraz 8 inwestorom instytucjonalnym. Przydział akcji dla Inwestorów Indywidualnych nastąpił za pośrednictwem systemu informatycznego GPW.
Łączna wartość oferty publicznej: 1.894.450 zł

Instrumenty wprowadzane do obrotu

  • 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 22.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 37.889 praw do akcji serii F.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here