Naga MarketsLogo KNF
KNF oddaje ankietę w ręce inwestorów detalicznych

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w poniedziałek, że skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami trzech spółek, od dnia 6 maja 2019 roku. Spółki te to T-Bull, Invista oraz Korporacja Budowlana Dom.


KNF: Brak sprawozdań biegłego rewidenta w raportach rocznych

Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez ww. emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa” – informuje KNF w oświadczeniu.

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here