Naga MarketsGetBack logo spółkiW raporcie Najwyższej Izby Kontroli stwierdzono, iż instytucje państwowe, a w szczególności KNF, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku; ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne.


Zobacz również: Afera KNF: Wariograf wykazał, że Marek Chrzanowski kłamał

KNF nie dokonał ani jednej kontroli GetBack przez pierwsze pięć lat

Zgodnie z wtorkowym raportem NIK, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykonał ani jednej kontroli spółki GetBack przez pierwsze pięć lat jej działalności. Dodatkowo urząd nie zidentyfikował sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej audytorów i inne podmioty z nią współpracujące.

W raporcie zauważono także, iż kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę. Warto przypomnieć, iż ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack S.A. nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł.

Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. GetBacku były zasadne, ale też długotrwałe i niepełne, co ograniczało ich skuteczność – czytamy dalej.

Raport Izby wskazuje, iż w Urzędzie zarejestrowano około 100 sygnałów od konsumentów dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych spółki przy dochodzeniu przez nią wierzytelności.

W latach 2015-2018 KNF przeprowadziła trzy postępowania wyjaśniające jedno w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Na spółkę została nałożona kara w wysokości ponad 5 mln zł.

NIK zwrócił także uwagę na długotrwałość prowadzonych przez UOKiK postępowań. W jednym przypadku termin przekroczono o ponad 1,5 roku.

Wpływało to niekorzystnie na sytuację osób, wobec których kierowane były agresywne działania windykacyjne Spółki – napisano w raporcie Izby.

Zobacz również: KNF i GPW nie dopełniły obowiązków! Komisja naraziła inwestorów na straty sięgające 2,5 mld zł.

Zgodnie z raportem prezes UOKiK niezasadnie zaniechał wydania decyzji tymczasowej nakazującej GetBack S.A. zaprzestanie praktyk windykacyjnych naruszających zbiorowe interesy konsumentów jeszcze przed zakończeniem postępowań. W związku z tym o kilkanaście miesięcy opóźniono wyeliminowanie tych praktyk i zwiększyła się liczba konsumentów nimi dotkniętych.

UOKiK nie zareagował na informację sygnalisty w grudniu 2017 r. o podejrzeniu piramidalnego charakteru działalności spółki. Nie dostrzegł w niej zagrożeń dla konsumentów – podsumowała Izba.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here