Naga MarketsSzanse i ryzyka dla sektora bankowego w 2021 roku - ocenia Haitong Bank i DM BDMObszerny raport dotyczący sektora bankowego i prognozy na 2021 rok został wydany przed Świętami przez Haitong Bank oraz DM BDM. W poniższym artykule omówimy najbardziej kluczowe tezy postawione w obu opracowaniach.

Analitycy DM BDM uważają, że pogorszenie wyników w sektorze bankowym w kończącym się roku, było mniej drastyczne niż można było tego oczekiwać.To zasługa utrzymania aktywności gospodarczej w Polsce, mimo wybuchu pandemii. Już wyniki za III kwartał pokazywały, że sytuacja banków nie jest najgorsza. DM BDM jest zdania, że szczepionki sprawią, że lockdown już nie wróci, za to będziemy mieli do czynienia z odbiciem na rynku kredytowym. Najbliższe 2 lata mają być okresem odbudowy wyników banków.

Te artykuły również Cię zainteresują
  • Nie będzie kolejnej obniżki stóp procentowych
  • Odbicie na rynku kredytów
  • Wzrost wyników już od przyszłego roku
  • Dość pozytywne prognozy dla sektora bankowego w Polsce

Kluczowe czynniki wspierające wyniki i wyceny banków:

Zgodna KNF na dywidendy z zysków za 2020 r. – W naszych prognozach zakładamy, że tylko wybrane banki będą mogły wypłacić ograniczoną dywidendę z zysków za 2020 r. Zgoda regulatora na wyższe dywidendy (uwzględniające wypłatę zysków niepodzielonych), w tym także dla banków z ekspozycją na CHF, byłaby z pewnością silnym wsparciem dla kursów banków.
Obniżenie składki na BFG – O ile w naszych prognozach zakładamy stałą r/r składkę na BFG, widzimy szansę na czasowe obniżenie składek biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania dla sektora oraz docelowe poziomy funduszy.
Podwyżka stóp procentowych – W naszych prognozach nie zakładamy zmian stóp procentowych w horyzoncie prognozy. Uważamy jednak, że w przypadku narastającej presji inflacyjnej oraz szybkiego ożywienia nie można wykluczyć nieznacznej podwyżki stóp w latach 2021-2022 r.

Kluczowe czynniki ryzyka dla banków:

  • Znacznie wolniejsze tempo odbudowy gospodarki – W naszych prognozach zakładamy, że powszechna dostępność szczepionki przyczyni się do sprawnej odbudowy gospodarki. Znacznie wolniejsze od oczekiwanego tempo wzrostu spowodowałoby jednak nie tylko wyższe od zakładanych koszty ryzyka i słabsze wyniki, ale także mogłyby skutkować dodatkowymi obostrzeniami regulacyjnymi w średnim okresie.
  • Obniżka stóp procentowych – Krótkoterminowym czynnikiem ryzyka w naszym przekonaniu pozostaje obniżka stóp procentowych. Uważamy jednak za mało prawdopodobne obniżenie stopy referencyjnej poniżej zera. Dlatego też – o ile obniżka stóp byłaby negatywną informacją dla sektora – wpływ cięcia o 10 pb na wyniki banków byłby jednak ograniczony.
  • Idea Bank/Getin Noble Bank/banki spółdzielcze – Idea Bank, Getin Noble Bank oraz niektóre banki spółdzielcze stanowią obecnie czynnik ryzyka dla sektora bankowego. W scenariuszu bazowym zakładamy jednak, że w 2021 r. Idea Bank oraz Getin Noble Bank będą kontynuować proces stopniowego zmniejszania sumy bilansowej oraz skali działania, a ewentualne decyzje regulacyjne zostaną odłożone na okres stabilnego i przewidywalnego funkcjonowania banków.

Brak kolejnej obniżki stóp procentowych i niższa składka na BFG szansami dla banków

Z kolei autorka opracowania Haitong Banku pozytywnie postrzega perspektywy sektora bankowego w 2021 r., opierając się na oczekiwanym ożywieniu gospodarczym w Polsce. Mają go wspierać także unijny budżet oraz plan odbudowy. W założeniach przyjęto utrzymujące się na obecnym poziomie niskie stopy procentowe, ale nie przeszkodzi to w powolnej odbudowanie wyników banków. Ożywienie będzie widoczne na rynku kredytów, a jednocześnie redukcja kosztów dokonana po wybuchu pandemii, nadal będzie korzystna dla wyników.

W raporcie wspomina się o niedawnej propozycji KNF dotyczącej szybkiego rozwiązania kwestii kredytów frankowych, polegającej na dogadanie się z klientami i unikanie sporów sądowych i przeliczeniu kredytów na złotówki. To jednak także będzie spory koszt dla banków i na razie trudno ocenić szanse powodzenia takiego rozwiązania.

Szansą dla sektora powinna być sporo niższa składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W 2020 roku było to 3,2 mld zł, a w przyszłym ma być sporo mniej. Najbardziej na tym skorzystają mniej rentowne banki jak Alior Bank, Millennium i mBank, podczas gdy ING Bank Śląski, PKO BP, Bank Pekao i Santander Bank Polska relatywnie najmniej.

Ryzykiem dla notowań sektora może być przedłużony zakaz wypłat dywidend nawet do drugiej połowy 2021 roku, aż do czasu ustabilizowania się kwestii kredytów frankowych.

Techniczna szansa na kontynuację odbicia w sektorze

Spoglądając na indeks WIG Banki, można odnieść wrażenie, że ma on perspektywę kontynuacji odbicia rozpoczętego po amerykańskich wyborach na początku listopada.Doszło bowiem do wyraźnego przełamania oporu na jaki składały się szczyty z pierwszej połowy roku, już po wybuchu pandemii. Inwestorzy mogą zacząć wyceniać lepszą przyszłość, gdyż trudno oczekiwać, aby powtórzył się tak zły rok jak 2020. Także NBP ma już niewielkie pole do zaskoczenia, więc kursy banków mogą odrabiać starty, choć raczej już nie w tak intensywnym tempie jak w listopadzie.

wig banki


Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych. Odbierz go i więcej materiałów w strefie eLearn Comparic.pl.

Przeczytaj również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here