Naga MarketsSytuacja finansowa domów maklerskich na koniec 2020 rokuUrząd komisji nadzoru finansowego przygotował raport zatytułowany: “Sytuacja finansowa domów maklerskich wg stanu na 31.12.2020r.“, którego celem są działania edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego. Taki stan rzeczy jest poniekąd wymuszony przez ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Dotyczył on sytuacji finansowej domów maklerskich z ostatnich lat.

  • UKNF publikuje raport: Sytuacja finansowa domów maklerskich wg stanu na 31.12.2020r.
  • Na koniec 2020 r. domy maklerskie prowadziły 621,7 tys. rachunków klientów.
  • W 2020 r. nastąpił znaczny wzrost aktywów klientów na rachunkach.

Wzrost liczby domów i biur maklerskich w ostatnich latach

Na koniec 2020 r. domy maklerskie prowadziły 621,7 tys. rachunków klientów, a zatem o około 28 tys. więcej niż rok wcześniej i o blisko 90 tys. mniej niż w 2018 roku. Warto zatem zauważyć, że rok 2020 był pewnego rodzaju odwróceniem trendu spadkowego, który trwał w latach 2017-2019 i tutaj oczywiście naturalnie pojawia się pytanie, czy taki tren utrzyma się również na koniec bieżącego roku.

Te artykuły również Cię zainteresują
Liczba prowadzonych rachunków klientów w domach i biurach maklerskich w latach 2017-2020
Liczba prowadzonych rachunków klientów w domach i biurach maklerskich w latach 2017-2020. Źródło: Raport UKNF

Wartość aktywów w zarządzaniu pozostaje na podobnym poziomie

Na koniec 2020 roku na rachunkach klientów we wszystkich domach maklerskich przechowywane były instrumenty finansowe, których wartość wyniosła ponad 127 mld zł, natomiast poziom środków pieniężnych klientów był na poziomie 6,3 mld zł. Łączna wartość tych aktywów wyniosła zatem 133,8 mld zł, czyli blisko dwukrotnie więcej niż w 2019 roku.

Wartość aktywów klientów na rachunkach domach i biurach maklerskich w latach 2017-2020 (w mld zł)
Wartość aktywów klientów na rachunkach domach i biurach maklerskich w latach 2017-2020 (w mld zł). Źródło: Raport UKNF

W 2020 roku zanotowano skokowy wzrost aktywów klientów na rachunkach w sektorze firm inwestycyjnych (domów oraz biur maklerskich), a ich wartość osiągnęła 484,5 mld zł wobec 274,1 mld zł w roku poprzednim.

Wyniki finansowe domów maklerskich w 2019 i 2020 roku

Rok 2020 przyniósł dynamiczny wzrost wybranych pozycji z łącznego sprawozdania finansowego sektora domów maklerskich w Polsce. Ale po kolei. Nieznacznie, bo o 3% zmniejszyła się strata z działalności podstawowej, zmniejszył się również zysk z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności.

O ponad 200% wzrosły: zysk z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu oraz zysk z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży.

Na koniec najciekawsze: zysk netto domów maklerskich w 2019 roku wyniósł blisko 19 mln zł, a w 2020 roku aż 584 mln zł, co stanowiło o wzroście o blisko 3000%!

Wyniki finansowe sektora domów maklerskich w 2019 i 2020 r.

Wyniki finansowe sektora domów maklerskich w 2019 i 2020 r. (w tys zł). Źródło: Raport UKNF

invest
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje spółek giełdowych | akcje gpw | dax 30 prognoza | co to jest płatność blik | notowania pkn orlen |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here