Naga MarketssynektikSynektik odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2019 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020) wobec 85 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik podsumowuje wypracowane wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 1,5 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,13 mln zł wobec 1,52 mln zł rok wcześniej. EBITDA znormalizowana wyniosła odpowiednio: 3,9 mln zł wobec 2,2 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,29 mln zł w III kw. r. obr. 2019 wobec 16,5 mln zł rok wcześniej.

“W III kwartale 2019 roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała:

– 60% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 16,6 mln zł, wypracowując 3,1 mln zł EBITDA, wobec 1,8 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2018 roku finansowego. Wzrost przychodów segmentu i konsekwentny wzrost EBITDA są efektem wzrostu sprzedaży sprzętu medycznego wykorzystywanego w terapii (w tym sprzedażą kolejnego systemu robotycznego da Vinci);

– 6% spadek w segmencie radiofarmaceutyków (do 5,71 mln zł z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), związany ze spadkiem sprzedaży asortymentu uzupełniającego, przy równoczesnym wzroście sprzedaży w podstawowych obszarach biznesu – sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych (o 7% r/r) oraz specjalnych (+3% r/r);

– 35% wzrost całkowitych przychodów grupy, do 22,3 mln zł;

– 77% wzrost znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz przychodów i kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi) do 3,9 mln zł, wobec 2,2 mln zł w analogicznym okresie minionego roku obrotowego, osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi zysku ze sprzedaży oraz niższym kosztom sprzedaży oraz ogólnego zarządu;

– 619% wzrost zysku operacyjnego, do 1,5 mln zł oraz 1 258% wzrost zysku netto, do 1,2 mln zł, osiągnięte m.in. dzięki wyższym przychodom oraz niższym kosztom działalności;

– 2,5 mln zł dodatnich całkowitych przepływów pieniężnych, wobec 10,1 mln zł ujemnych przepływów w analogicznym okresie 2018 r., osiągniętych dzięki wysokim dodatnim przepływom z działalności operacyjnej (10,9 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych w III kw. 2019 roku finansowego, wobec 6,1 zł ujemnych przepływów operacyjnych rok wcześniej)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

“Mając na uwadze warunki rynkowe, wynik minionego kwartału należy rozpatrywać w kategorii sukcesu. Atrakcyjna, zdywersyfikowana oferta produktowa pozwoliła nam w minionym okresie zrealizować solidny wynik i zbudować mocne fundamenty pod sprzedaż w kolejnych okresach. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę o kolejne produkty i rozwiązania. W okresie pandemii uruchomiliśmy platformę Zbadani.pl, innowacyjne rozwiązanie informatyczne adresowane do ośrodków medycznych, centrum opisowych badań radiologicznych oraz pacjentów, umożliwiające m.in. zdalne zlecanie i wykonywanie opisów oraz archiwizację badań. Stale rozbudowywane rozwiązanie w dobie pandemii jest szczególnie doceniane przez użytkowników, obserwujemy rosnące nim zainteresowanie. Dzięki platformie Zbadani.pl zapewniamy także szpitalom dostęp do bezpłatnej aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję do oceny badań tomografii komputerowej płuc pod kątem zmian wywołanych przez COVID-19. W ostatnich tygodniach nawiązaliśmy również współpracę z firmą Genomtec w zakresie dystrybucji genetycznych testów laboratoryjnych pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, widzimy w tym obszarze spory potencjał rozwoju” – powiedział prezes Synektika Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. roku obrotowego 2019 (tj. od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020) spółka miała 5,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 96,86 mln zł w porównaniu z 101,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r. obr. wyniósł 3,25 mln zł wobec 8,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here