Naga MarketsRada Stabilności Finansowej (RSF), Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS), Komitet ds. Infrastruktury Płatniczej i Rynkowej (CPMI) oraz Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) opublikowały dziś dokument konsultacyjny w sprawie zachęt do centralnego rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (over-the-counter, OTC), poinformował Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS).

Centralne rozliczanie zestandaryzowanych instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym stanowi filar zobowiązania przywódców państw grupy G-20 do zreformowania pozagiełdowych rynków instrumentów pochodnych w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy. Szereg reform pokryzysowych ma bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla zachęt do centralnego rozliczania rachunków. Dokument konsultacyjny zawiera ocenę wzajemnych oddziaływań między tymi reformami oraz ich wpływu na zachęty.

Te artykuły również Cię zainteresują
Ocena ta będzie stanowić podstawę dla właściwych organów ustanawiających normy, a w uzasadnionych przypadkach może stanowić podstawę do dostosowania reform pokryzysowych, biorąc pod uwagę pierwotne cele reform. Nie oznacza to ograniczenia tych reform ani podważenia zaangażowania członków w ich realizację.


Partnerem aktualności ekonomicznych w portalu Comparic.pl jest Alfa-Forex, broker licencjonowany przez CySEC od 2004 roku, oferujący swoim klientom handel na jednych z najwęższych spreadów i dostęp do kantoru walut. Już teraz zapoznaj się z ofertą brokera i skorzystaj z konkurencyjnych warunków!


Rewizja, druga w ramach Rady Stabilności Finansowej dotycząca oceny skutków reform regulacyjnych G20 po wdrożeniu, stwierdza co następuje:

  • Zmiany obserwowane na pozagiełdowych rynkach instrumentów pochodnych są zgodne z celem grupy G20, jakim jest promowanie centralnego rozliczania w ramach ograniczania ryzyka systemowego i zwiększania bezpieczeństwa na rynkach instrumentów pochodnych.
  • Wydaje się, że odpowiednie reformy przeprowadzone po kryzysie, w szczególności wspólna reforma kapitału, marży i rozliczeń, stanowią ogólną zachętę, przynajmniej dla dealerów oraz coraz większych i bardziej aktywnych klientów, do centralnego rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.
  • Czynniki nieregulacyjne, takie jak płynność rynku, zarządzanie ryzykiem kredytowym kontrahenta i efektywność kompensowania, są również ważne i mogą wchodzić w interakcje z czynnikami regulacyjnymi, wpływając na zachęty do centralnego rozliczania.
  • Niektóre kategorie klientów mają mniejszą motywację do korzystania z centralnego systemu rozliczeniowego i mogą mieć mniejszy dostęp do centralnego systemu rozliczeniowego.
  • Świadczenie usług rozliczeniowych na rzecz klientów koncentruje się w stosunkowo niewielkiej liczbie zrzeszonych w bankach firm rozliczeniowych.

Niektóre aspekty reformy regulacyjnej mogą nie zachęcać do świadczenia usług rozliczeniowych na rzecz klientów. Z analizy wynika, że ogólnie rzecz biorąc reformy osiągają swoje cele polegające na promowaniu centralnego rozliczania, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej systemowych uczestników rynku. Jest to zgodne z celem polegającym na zmniejszeniu złożoności oraz poprawie przejrzystości i standaryzacji pozagiełdowych rynków instrumentów pochodnych. Poza systemowym rdzeniem sieci instrumentów pochodnych CCP, dealerów/dostawców usług rozliczeniowych oraz większych, bardziej aktywnych klientów, zachęty są mniej silne.

Analiza ilościowych i jakościowych danych z badań oraz kontakty rynkowe sugerują, że traktowanie wstępnego depozytu zabezpieczającego we wskaźniku dźwigni może zniechęcać banki do oferowania lub rozszerzania usług rozliczeniowych dla klientów. Biorąc pod uwagę pierwotne cele reformy, do dalszej oceny tych skutków przydatna byłaby dodatkowa analiza.  Ostateczna odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy i jak zmienić daną normę lub politykę, spoczywa na organie odpowiedzialnym za wydanie konkretnej regulacji.

FSB, BCBS, CPMI i IOSCO zapraszają do przesyłania odpowiedzi na pytania postawione w niniejszym dokumencie konsultacyjnym do 7 września 2018 r.. Odpowiedzi należy przesyłać na adres fsb@fsb.org.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here