Naga MarketsKurs euro (EUR/USD) atrakcyjny. Kurs dolara straci w dłuższym terminieWedług prognoz analityków z Wells Fargo w 2020 roku gospodarka strefy euro skurczy się o 8,3%. W 2021 r. wskazują na wzrost PKB o 4%. Zrewidowali w górę swoje prognozy globalnego wzrostu o jedną dziesiątą punktu procentowego na 2020 r. i trzy dziesiąte na 2021 r., odpowiednio do -3,7% i 4,7%. Tymczasem eksperci z Natixis uważają, że w dłuższej perspektywie dolar gwałtownie straci na wartości.

  • W większości głównych gospodarek strefy euro poziom aktywności gospodarczej jest nadal niski, ale następuje stopniowe ożywienie
  • EBC nie powinien dalej luzować polityki monetarnej. Skala i tempo zakupów aktywów jest obecnie wystarczające
  • Nadwyżka podaży USD i nadmierny popyt na euro skierują EUR/USD na wyższe poziomy

Strefa euro: tempo ożywienia gospodarczego nabiera tempa – Wells Fargo

Kurs euro do dolara europa kontynentW większości głównych gospodarek strefy euro poziom aktywności gospodarczej jest nadal niski, ale cały czas następuje stopniowe ożywienie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku średni poziom sprzedaży detalicznej w strefie euro spadł „tylko” o 4,2%. W lipcu indeksy PMI dla strefy euro dla przemysłu i usług wzrosły odpowiednio do 51,8 i 54,7. Oba wskaźniki są teraz zdecydowanie powyżej 50, więc tempo ożywienia gospodarczego w strefie euro wydaje się nabierać tempa.

W ujęciu netto korekta w dół wzrostu realnego PKB w strefie euro w 2020 r. została z nadwyżką zrównoważona korektą w górę naszych oczekiwań na 2021 r. – napisano w raporcie.

Nie spodziewamy się dalszego luzowania ze strony EBC. Decydenci jak dotąd unikali głębszego ataku na stopy ujemne i uważamy, że skala i tempo zakupów aktywów jest obecnie wystarczające – dodano.

Kurs EUR/USD: w dłuższej perspektywie dolar gwałtownie straci na wartości – Natixis

Biorąc pod uwagę szybszą kreację pieniądza w Stanach Zjednoczonych niż w strefie euro, rosnący dług zewnętrzny w Stanach Zjednoczonych i powrót do aktywów zagranicznych w strefie euro oraz perspektywę powstania długu federalnego w strefie euro, logiczne jest oczekiwanie dalszej aprecjacji euro wobec dolara w dłuższej perspektywie, zdaniem ekonomistów Natixis.

W Stanach Zjednoczonych w ostatnim okresie nastąpił szybszy wzrost bazy monetarnej (w pieniądzach banku centralnego) niż w strefie euro z powodu kryzysu COVID. Niedobór oszczędności Stanów Zjednoczonych i ich deficyt zewnętrzny pokrywają się z nadwyżką oszczędności i nadwyżką zewnętrzną strefy euro – napisano w raporcie.

W ocenie ekspertów doprowadziło to do wzrostu zadłużenia zagranicznego netto Stanów Zjednoczonych i powrotu do aktywów zagranicznych netto strefy euro, czyli sytuacji nadwyżki podaży dolara i nadmiernego popytu na euro, co oddziałuje w kierunku dalszej aprecjacji euro wobec dolara.

Historycznym trendem jest stopniowe wprowadzanie długu federalnego w strefie euro, który najpierw finansuje inwestycje w ramach planu naprawy Unii Europejskiej, a następnie rozszerza się, aby sfinansować transformację energetyczną, inwestycje na przyszłość itp. Dług federalny strefy euro będzie atrakcyjny, a inwestorzy przestawią się z amerykańskiego długu na federalny dług strefy euro ze względu na wzrost znaczenia euro w rezerwach walutowych, co oczywiście będzie pozytywne dla euro – wskazano w raporcie.

Taki scenariusz oczywiście wyklucza pojawienie się poważnego kryzysu politycznego w strefie euro, który groziłby rozpadem strefy i skłoniłby inwestorów do ponownego przejścia na dolara, jak mogliśmy to obserwować w latach od 2010 do 2014 roku – podsumowano.

Kurs EURUSD na interwale dziennym, tradingview
Kurs EURUSD na interwale dziennym, tradingview

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here