Naga MarketsStrategia Photon Energy zakłada osiągnięcie w 2024 r. 5-krotn. EBITDA z 2020 r.Photon Energy opublikował długoterminową strategię rozwoju na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie w 2024 r. pięciokrotności wyniku EBITDA z 2020 r., podała spółka. W celu zapewnienia finansowania realizacji strategii, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych.

“Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp oraz zwiększyć powtarzalne strumienie przychodów z wytwarzania czystej energii elektrycznej i usług wsparcia sieci. Jednocześnie, spółka zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych, będących na różnych etapach przygotowania lub w procesie budowy, zarówno organicznie, jak i w ramach współpracy z partnerami, do 1,5 GWp, celem kontynuacji wzrostu po 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Spółka zakłada ponadto dalszy wzrost potencjału segmentu EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń) przy wykorzystaniu zdecentralizowanych rozwiązań wytwarzania energii oraz najnowocześniejszych technologii fotowoltaicznych i magazynowania. Photon Energy będzie także kontynuować rozwój w obszarze O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) na całym świecie. Do końca 2024 r. Photon Energy na bazie podpisanych kontraktów zamierza osiągnąć moc 1 GWp obsługiwanych elektrowni własnych i klientów w porównaniu z 300 MWp obecnie.

Photon Energy zamierza także uruchomić platformę sprzedaży internetowej B2B celem generowania dodatkowych przychodów z handlu modułami fotowoltaicznymi, falownikami, bateriami i innymi komponentami.

Jednym z głównych założeń strategii rozwoju Photon Water jest dostarczanie wydajnych i opłacalnych rozwiązań w celu usunięcia PFAS (substancji per- i polifluorowanych) ze środowiska. Usuwanie PFAS za pomocą remediacji bez konieczności pompowania, przemieszczania gruntu ani procesów utylizacji jest unikalne w skali globalnej, podkreślono. Po zakończeniu fazy próbnej Photon Water spodziewa się komercjalizacji technologii na całym świecie.

W celu zapewnienia finansowania realizacji strategii grupy, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych, wycenianych obecnie na ok. 18 mln euro. Wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy “gotowości do budowy”.

“Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r. Szacunki nie uwzględniają oczekiwanego potencjału wzrostu z niedawno wdrożonej technologii nanoremediacji PFAS” – czytamy dalej.

Powyższe cele Photon Energy zamierza sfinansować z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, sprzedaży praw do projektów, refinansowania projektów, wpływów z obligacji, a także sprzedaży posiadanych akcji własnych. Zadłużenie będzie utrzymane na takim poziomie, aby wskaźnik kapitałów własnych utrzymywał się na poziomie powyżej 25% przez okres realizacji strategii, podano także.

invest

“Zakładamy, że rozwój własnych mocy wytwórczych będzie napędzany rosnącą liczbą projektów fotowoltaicznych, rozwijanych we własnym zakresie lub poprzez akwizycje. Nie wykluczamy ponadto współpracy z partnerami. Zabezpieczenie praw do projektów fotowoltaicznych i aktywny udział w pracach deweloperskich już na początkowych etapach rozwoju zapewnią nam pełną kontrolę nad przedsięwzięciami, optymalizację ekonomiczną, a w efekcie i maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji” – powiedział prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs akcji biomed | zlotowki | akcje jsw | swig80 akcje | zł kurs | biomed kurs | notowania bitcoin |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here