Naga MarketsStrategia mBanku zakłada m.in. ROE powyżej 10% w 2025, 50% zysków na dywidendyWarszawa, 29.10.2021 (ISBnews) – Nowa Strategia Grupy mBanku na lata 2021-2025 pt. “Od ikony mobilności, do ikony możliwości” zakłada m.in. wskaźnik koszty/dochody (C/I) na poziomie ~40% oraz wskaźnik ROE na poziomie powyżej 10% w 2025 r., podał bank. Długoterminowym celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto.

“Zarząd mBanku opracował nową strategię na lata 2021-2025. Ma ona na celu wykorzystanie naszych obecnych przewag konkurencyjnych, dostosowanie się do nowego otoczenia i zaradzenie słabościom. W rezultacie ma zapewnić, że bank nadal będzie plasował się wśród najlepszych instytucji finansowych w Polsce i jednocześnie osiągnie lepszą wycenę. Określając nasze aspiracje, cele i inicjatywy, uwzględniliśmy między innymi przewidywane perspektywy gospodarcze i rynkowe, wymogi regulacyjne, postęp technologiczny, ewolucję zachowań konsumentów i jej dynamikę, lokalne ograniczenia oraz uwarunkowania wewnętrzne” – czytamy w “Strategii”Misja banku to: “Wygodny, bezpieczny, z myślą o twojej przyszłości… mBank – więcej niż mobilny bank.”

Działania Grupy mBanku w latach 2021-2025 będą ukierunkowane na osiągnięcie następujących strategicznych celów finansowych:

Efektywność

Wskaźnik koszty/dochody (C/I): ~40% w 2025 roku

Stabilność

Współczynniki kapitałowe: znacząco powyżej wymogów KNF – przy obecnym reżimie regulacyjnym i przyjętych założeniach końcoworoczne poziomy wskaźnika Tier 1 co najmniej 2,5 pkt proc. powyżej minimów

Koszty ryzyka (COR): ~0,80% w średnioterminowej perspektywie

Wzrost

Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w latach 2021-2025 w wysokości: ~8% dla kredytów, ~8-9% dla depozytów i ~9-10% dla przychodów ogółem

Zyskowność

Marża odsetkowa netto (NIM): ~2,5% w 2025 roku

Zwrot na kapitale (ROE): powyżej 10% w 2025 roku, wymieniono w dokumencie.

“Biorąc pod uwagę aktualne ograniczenia, długoterminowym celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto” – czytamy dalej.

Strategicznym celem Grupy mBanku jest utrzymanie pozycji w gronie czołowych banków w Polsce, nie tylko pod względem wzrostu biznesu, ale także kluczowych miar finansowych, podkreślono także.

“W nadchodzących latach, nasza zyskowność będzie się systematycznie poprawiać, dzięki rosnącym dochodom, dobrej dyscyplinie kosztowej i ostrożnemu podejściu do zarządzania ryzykiem. Korzystne zmiany w strukturze bilansu, w połączeniu z podwyżkami stóp procentowych, przełożą się na polepszanie marży odsetkowej, a przyrost przychodów ogółem w tempie szybszym od dynamiki kosztów zapewni coraz wyższą efektywność. W konsekwencji, zakładamy osiągać zwrot dla akcjonariuszy, który będzie atrakcyjny w porównaniu do innych graczy w polskim sektorze” – napisano także w “Strategii”.

W strategii grupa skupi się na 5 obszarach:

Bankowość detaliczna:

“Naszą aspiracją jest stać się wiodącą bankowością detaliczną zintegrowaną z cyklem życia klienta. Udany wzrost organiczny będzie dalej zasilany przez ciągłą akwizycję nowych (przede wszystkim młodych) klientów i dojrzewanie obecnych” – napisano w dokumencie.

Bank zapowiedział skupienie się na kredytach hipotecznych (ekspansja przez poprawiony ich proces udzielania), kompleksowej ofercie inwestycyjnej (przez własne nowo utworzone TFI), narzędziach zarządzania finansami osobistymi i ekosystemie usług pozabankowych.

E-commerce:

“Mając silną pozycję wyjściową na rynku e-commerce w Polsce i ponadprzeciętne rozwiązania transakcyjne, aspirujemy do bycia preferowanym bankiem dla internetowych sprzedawców i sklepów, jak również ulubioną platformą dla klientów kupujących w sieci. Dostrzegamy szansę wzrostu w dalszym wzmacnianiu naszej oferty i uzupełnianiu jej o nowe elementy. Chcemy, aby nasz integrator płatności Paynow zyskał znaczący udział w procesowaniu wolumenów transakcyjnych” – czytamy dalej.

Bankowość korporacyjna:

“Chcemy rozwijać działalność w segmencie bankowości korporacyjnej, optymalizując ekspozycje w kierunku wyższej rentowności. Będziemy nawiązywać, rozszerzać i zacieśniać współpracę z przedsiębiorstwami z perspektywicznych branż i szybko rosnących sektorów gospodarki, które są zgodne z naszą agendą ESG. Zwiększymy naszą koncentrację na segmencie MŚP, aby zyskać na ich postępującej migracji do e-commerce” – zapowiedziano także.

Technologia, bezpieczeństwo i dane:

“Naszym głównym celem jest zapewnianie wysokiej jakości, dostępności i bezpieczeństwa serwisów mBanku oraz rozwiązań dla klientów. Dzięki gotowości na rozwiązania chmurowe, będziemy dążyć do utrzymania technologicznej przewagi mBanku w sektorze finansowym” – wskazano także w materiale.

Pracownicy i kultura organizacyjna:

“Opracujemy najlepsze w swojej klasie środowisko pracy hybrydowej. Menadżerowie mBanku nabędą praktyczne umiejętności w kierowaniu rozproszonymi zespołami, a nasi pracownicy będą korzystać z nowej technologii komunikacji i współpracy. […] Zmodyfikujemy system wynagradzania, aby stał się atrakcyjny z perspektywy pracownika i wspierał cele organizacji” – zapowiedział też bank.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania swig80 | giełda stalprodukt | gpw benefit | kruk akcje opinie | kurs franka | jak działa wskaźnik rsi | nasdaq akcje |


Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here