Fale Elliotta

Rynki według teorii fal poruszają się według określonego falowego schematu. Pięć fal w jakimś kierunku, i jest to fala impulsu, po której następuje trzyfalowa korekta i proces zaczyna się od nowa tylko od wyższego cyklu. Jedną z propozycji jest skupienie się na konnkretnym układzie pieciofalowym i korektach prostych występujących w czasie jego tworzenia i po jego zakończeniu. Krótko mówiąc, inwestora interesuje tylko pierwszy impuls a reszta nie ma dla niego znaczenia. Więcej o falach Elliotta znajduje się tutaj.

To również powinieneś wiedzieć o falach Elliotta: