Fale Elliotta

Rynki według teorii fal poruszają się według określonego falowego schematu. Pięć fal w jakimś kierunku,  i jest to fala impulsu po której następuje trzyfalowa korekta i proces zaczyna się od nowa tylko wyższego cyklu. Ja proponuje skupić się na jednym układzie pieciofalowym i korektach prostych występujących w czasie jego tworzenia i po jego zakończeniu. Krótko mówiąc, interesuje mnie tylko pierwszy impuls a reszta nie ma dla mnie znaczenia. Więcej o falach Elliotta znajduje się tutaj.