Naga Markets

Strategia Enei zakłada 16% udziału w rynku w 2030, neutralność klimat. do 2050Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) – Przyjęta do realizacji zaktualizowana “Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku w stosunku do 2020 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i udział w sprzedaży energii elektrycznej do klientów GK Enea w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku, podała spółka.

“Grupa kapitałowa Enea jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej oraz chcąc sprostać innym globalnym wyzwaniom, zakłada prowadzenie swojej działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Działając zgodnie z założeniami dotyczącymi transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, grupa podejmuje działania w zakresie wydzielenia ze swoich struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych” – czytamy w komunikacie.Zgodnie ze zaktualizowaną misją: “Enea, racjonalnie i efektywnie realizując transformację polskiej energetyki, dostarcza niezawodne produkty i usługi dla klientów, budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych wartościach”.

Kluczowe kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla grupy w horyzoncie 2030 roku z perspektywą 2040 roku, dlatego zdefiniowano następujące kluczowe kierunki rozwoju:
1) Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz;
2) Zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu (offshore);
3) Intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE GK Enea;
4) Rozwój instalacji hybrydowych;
5) Energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne (gaz – jako paliwo przejściowe; biomasa; RDF);
6) Rozwój inteligentnej sieci energetycznej;
7) Zmiana funkcjonowania OSD w nowym modelu rynku energii;
8) Rozwój obszaru handlu hurtowego GK Enea (prop-trading, origination);
9) Budowa produktów multienergetycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw;
10) Ekspansja sprzedaży i lojalizacja klientów;
11) Rozwój Nowych Linii Biznesowych;
12) Rozwój nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii);
13) Zwiększanie efektywności obsługi klientów GK Enea, wymieniono.

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla grupy. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK Enea jest zrównoważona transformacja budująca wzrost wartości grupy kapitałowej Enea. Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele:
W perspektywie właściciela:
– Rozwój odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach;
– Trwałe relacje z klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania klienta;
– Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea;
– Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;
– Wdrażanie innowacji i nowych technologii we wszystkich obszarach funkcjonowania GK Enea.
W perspektywie klienta:
– Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i klientami;
– Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb klienta;
– Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;
– Rozwój nowych linii biznesowych dla oferowania klientom nowych produktów nie tylko energetycznych.
W perspektywie procesów:
-Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych klientów we współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi;
– Sprawne docieranie do klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji;
– Spójne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli operatorów biznesu na powierzonym majątku.
W perspektywie rozwoju:
– Nowoczesny, transparentny i etyczny ład organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK Enea;
– Efektywny model operacyjny GK Enea dostosowany do zmieniającej się grupy;
– Postępowa edukacja uwzględniająca wyzwania transformacji.

Enea zakłada, że w wyniku realizacji strategii osiągnie:
1. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku i 3 580 MW w 2040 roku, liczony względem roku 2020 (nie uwzględniając przy tym mocy istniejącego już tzw. “Zielonego Bloku” należącego do Enea Elektrownia Połaniec);
2. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 254 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 201 kg CO2/MWh w perspektywie 2040 roku, a do 2050 roku GK Enea planuje osiągnąć neutralność klimatyczną;
3. udział w sprzedaży energii elektrycznej do klientów GK Enea w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku;
4. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 74,59 minut w 2030 roku oraz 70 minut w 2040 roku;
5. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,02 w 2030 roku oraz 1,93 w 2040 roku;
6. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,14% w 2030 roku oraz 5,0% w 2040 roku;
7. wskaźnik ROE GK Enea na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku;
8. wskaźnik ROA GK Enea na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku;
9. udział EBITDA GK Enea z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA GK Enea.

Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku, o których mowa w punktach 1.-2. oraz 7.-9. powyżej zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza GK Enea, zastrzeżono.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

AVA TradeŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKurs franka (CHF/PLN) spada poniżej 4,44 PLN. Rynek nie przebił oporu
Następny artykułKNF zatwierdziła prospekt 3R Games, publikacja dokumentu w piątek
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here