Naga MarketsStrategia Develii zakłada wzrost sprzedaży do 3,1 tys. mieszkań w 2025 r.Rada nadzorcza zatwierdziła przyjętą przez zarząd “Strategię Grupy Develia na lata 2021-2025”, która zakłada m.in. zwiększenie sprzedaży do 3 100 mieszkań w 2025 r., dezinwestycje portfela biurowego i handlowego oraz równoległą budowę segmentu jednostek mieszkaniowych dla klienta instytucjonalnego (PRS), podała spółka. Celem Develii jest także wypracowanie potencjału dywidendowego przekraczającego 650 mln zł (w latach 2021-2025).

Develia zakłada zakłada wzrost sprzedaży w ciągu najbliższych lat

“Na podstawie analizy spółki, rynku i konkurencji wyznaczyliśmy cele długoterminowe oraz potencjał budowania wartości dla akcjonariuszy do 2025 r. Wierzymy w długoterminowy wzrost szeroko pojętego rynku mieszkaniowego, dlatego chcemy skupić większość zasobów spółki na dynamicznym rozwoju tego segmentu. Stawiamy sobie za cel osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie 3 100 lokali w 2025 r. Zrealizujemy go poprzez rozbudowę i uatrakcyjnienie oferty m.in. dzięki zastosowaniu na wybranych inwestycjach nowoczesnych rozwiązań ekologicznych oraz rozszerzenie oferty w segmencie standard plus i wyższym. Nie wykluczamy także rozpoczęcia działalności w kolejnych miastach” – powiedział prezes Develii Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
W ramach strategii Grupa Develia planuje:

– istotne zwiększenie skali działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży 3 100 mieszkań w 2025 r. (CAGR 18%),

– dezinwestycje portfela biurowego i handlowego oraz równoległa budowa segmentu jednostek mieszkaniowych dla klienta instytucjonalnego (PRS), tym samym zwiększenie kapitału zaangażowanego w segment mieszkaniowy do 85% kapitałów własnych,

– istotną poprawę zwrotu na kapitale własnym (ROE), osiągnięcie poziomu 15% rocznie,

– aktywnie kreować i uczestniczyć w istotnych, nowych trendach rynkowych również poprzez nawiązywanie partnerstw, sojuszy i M&A,

– aktywnie budować markę solidnego pracodawcy i partnera biznesowego oraz nowoczesnego dewelopera, dbając o pozytywne relacje i lojalność pracowników oraz klientów,

– przekierowywać swoje działania w kierunku pozytywnego oddziaływania na środowisko oraz dostosowywać wybrane projekty do kontekstu miejskiego. Celem jest również wzmacnianie pozycji wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazującego się odpowiedzialnością za środowisko naturalne. W ramach produktu mieszkaniowego grupa planuje również rozszerzenie i wyraźniejsze wyróżnienie swoich produktów w zakresie ekologii, funkcjonalności, nowoczesności i przyjaznego otoczenia,

– nawiązanie współpracy z wybranym partnerem w ramach JV w obszarze magazynowym na bazie posiadanego gruntu w Malinie i częściowa dezinwestycja, wymieniono.

Założone wskaźniki oceny realizacji strategii obejmują m.in.:

– wypłatę 75% skorygowanego zysku netto oraz dodatkowo 100 mln zł w okresie 2021-2025 mimo przewidywanego wzrostu,

– wypracowanie potencjału dywidendowego przekraczającego 650 mln zł (2021-2025),

– zapewnienie grupie budżetu na zakupy gruntów i M&A 350 mln zł średniorocznie oraz zbudowanie banku gruntów na ponad 10 000 lokali w 2025, zapewniających spółce dalszy rentowny rozwój w kolejnych latach,

– realizacja powtarzalnych projektów PRS skali 300-400 lokali rocznie, ewentualnie wsparte budową platformy operacyjnej do zarządzania najmem,

– utrzymanie zadłużenia na poziomie benchmarków branży (dług netto/kapitały własne 0,30-0,49),

– Projekt Malin: wypracowanie pierwszych zysków w latach 2024-2025.

“Ponadto zamierzamy wejść na rynek PRS i realizować powtarzalne projekty w skali 300-400 lokali rocznie. Rozważamy rozwój tego segmentu działalności w oparciu o partnerstwo z jednym z wybranych graczy strategicznych. Rozwój w perspektywicznych obszarach nabierze tempa między innymi dzięki sprzedaży posiadanych aktywów komercyjnych” – dodał prezes.

Develia stawia sobie za cel umocnienie pozycji na obecnych rynkach, m.in. poprzez uruchomienie nowych projektów, w tym w Katowicach, a także rozwój relacji z partnerami zewnętrznymi, w tym samorządami. Jednocześnie spółka rozważa inwestycje w kolejnym dużym mieście, a także w 1-2 mniejszych miastach na zasadzie partnerstwa. Spółka nie wyklucza transakcji M&A, które mogłyby przyczynić się zarówno do umocnienia pozycji na obecnych rynkach, jak i do szybszego wejścia na nowy rynek. Spółka zakłada, że m.in. dzięki synergiom kosztowym, ROE i marżowość w transakcjach M&A zapewnią wyższy poziom niż przy tradycyjnym zakupie gruntu. Potencjalne przejęcia mogą także poprawić mnożniki uzyskiwane na poziomie Develii z uwagi na zwiększanie skali, wyjaśniono.

“Aktywnie podchodzimy do budowy banku ziemi m.in. poprzez zwiększanie roli działu zakupu gruntów w organizacji. Interesują nas działki o uregulowanej sytuacji prawnej, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującej marży. W najbliższych latach na zakupy gruntów i ewentualne transakcje M&A chcemy wydawać rocznie średnio 350 mln zł. To umożliwi nam zbudowanie banku gruntów na ponad 10 000 lokali w 2025 r. i zapewni spółce dalszy rentowny rozwój w kolejnych latach. Realizacja planu rozwojowego pozwoli nam na zwiększenie wartości spółki i jednocześnie osiągnięcie potencjału dywidendowego na poziomie ponad 650 mln zł, które będziemy mogli wypłacić akcjonariuszom w latach 2021-2025” – powiedział wiceprezes (dotychczas członek zarządu ds. finansowych) Paweł Ruszczak.

Jak wskazano, wprzypadku braku wystarczających perspektyw oczekiwanego wzrostu, grupa rozważy rozszerzenie działalności o nowe rynki geograficzne (wybrane duże i średnie miasta), a także realizację i zwiększenie udziału projektów/produktów w segmencie wyższym.

Develia – dawniej LC Corp – kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here