Naga MarketsStilo Energy w środę debiutuje na NewConnect. 10. IPO na małej GPW w tym rokuAkcje Stilo Energy zadebiutują na rynku NewConnect w środę, 21 kwietnia, podała spółka. Spółka pozyskała z emisji akcji ponad 9 mln zł, które będą przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności i zwiększenie udziału w rynku. Za jedną akcję spółki inwestorzy płacili 43 zł.

 • Stilo Energy będzie 378. spółką notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2021 roku
 • Transmisja z uroczystości pierwszego notowania rozpocznie się o godzinie 11:30

Te artykuły również Cię zainteresują
Stilo Energy wchodzi na NewConnect

Stilo Energy rozpoczęło działalność operacyjną w II kw. 2018 r. W 2020 Stilo Energy wypracowało ponad 118 mln zł przychodów (wzrost o 105,7% r/r), przy EBITDA o wartości 1,02 mln zł (ponad 4 mln zł wg MSSF).

– Patrzymy optymistycznie na 2021 rok. Bieżący poziom kontraktacji wskazuje ogromny potencjał rynku, co powinno przełożyć się na zwiększony poziom sprzedaży w kolejnych miesiącach. […] Już teraz obserwujemy wzrost liczby pozyskiwanych leadów marketingowych o ok. 40% r/r. Również liczba spotkań, także tych online, zwiększyła się o ok 80% r/r. Ogłoszone na lipiec uruchomienie naboru wniosków w celu uzyskania dofinansowania rządowego ma szansę ten trend jeszcze wzmocnić. Przewidujemy, że II i III kwartał roku będą dla nas najbardziej pracowitymi okresami roku – skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Aleksander Czarniecki.

Stilo Energy – co należy wiedzieć?

Informacje podstawowe

nazwa spółki  STILO ENERGY S.A.
miejsce siedziby Gdańsk
przedmiot działalności Kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych
debiut na NC w 2021 10.
spółka na NC 378.
sektor Energia odnawialna
Spółka w sektorze 11.
oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) Emisja 215.000 akcji serii L, transakcje sprzedaży 49.726 akcji serii A, B, C, F, G,
wartość oferty/sprzedaży Emisja 9.245.000 zł, sprzedaż 2.097.571 zł
cena emisyjna/sprzedaży Emisja serii L: 43 zł; sprzedaż: średnia cena ważona 42,18 zł
wartość spółki 73.808.597 zł*
wartość instrumentów wprowadzanych 53.556.500 zł*
% akcji objętych wnioskiem we wszystkich wyemitowanych akcjach 72,56%
% free float (poniżej 5%) w akcjach objętych wnioskiem) 42,13%
wartość  ww. free float 22.561.068 zł*
% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) w posiadaniu niepowiązanych akcjonariuszy 40,72%
wartość  ww. free float* 21.807.063 zł*
% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach) 36,61%
wartość ww. free float  27.022.920 zł*
liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem) 118
liczba akcjonariuszy niepowiązanych z emitentem (akcje objęte wnioskiem) 109
Autoryzowany Doradca CC GROUP Sp. z o.o.

*według kursu odniesienia w wysokości ceny emisyjnej akcji serii L (43 zł) 

Historia i działalność Emitenta

Spółka Stilo Energy S.A. powstała w grudniu 2017 r., przy czym rozpoczęcie działalności operacyjnej nastąpiło w drugim kwartale 2018 r. Spółka dostarcza kompleksowe i gotowe rozwiązania dla klienta, z uwzględnieniem projektu instalacji fotowoltaicznych, doboru komponentów do rzeczywistych potrzeb, uruchomienia i monitorowania instalacji, a także wsparcia w pozyskaniu finansowania oraz zgłoszenia instalacji do właściwego zakładu energetycznego.

Spółka posiada kontrakty handlowe na zakup elementów instalacji bezpośrednio od producentów (głównie Chiny). Panele fotowoltaiczne i mikrofalowniki produkowane są na zamówienie i według specyfikacji Stilo Energy. Spółka opracowała i zorganizowała proces produkcji własnych elementów montażowych, umożliwiający oszczędności względem zakupu gotowych rozwiązań na rynku.

Klientami Spółki są głównie klienci indywidualni, decydujący się zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp na własnych nieruchomościach. Ten typ klienta jest największym beneficjentem różnorodnych programów wsparcia finansowania instalacji fotowoltaicznych.

Spółka jest liderem w Polsce w sprzedaży on-line docierając do około 1 mln potencjalnych klientów kwartalnie. Zespół pracowników i współpracowników to około 500 osób pracujących w całym kraju, a ekipy montażowe instalują blisko 500 mikroinstalacji fotowoltaicznych miesięcznie. Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej do końca 2020 r. Spółka zrealizowała około 6,2 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.164.790 zł i dzieli się na 1.716.479 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym:

 • 180.000 akcji serii A;
 • 50.000 akcji serii B;
 • 100.000 akcji serii C;
 • 205.000 akcji serii D;
 • 72.500 akcji serii E;
 • 273.000 akcji serii F;
 • 150.000 akcji serii G;
 • 208.215 akcji serii H;
 • 93.000 akcji serii I;
 • 19.764 akcji serii J;
 • 215.000 akcji serii L;
 • 150.000 akcji serii M.

Oferta publiczna akcji serii L

215.000 akcji serii L zostało wyemitowanych na podstawie uchwały NWZ Emitenta z dnia 2 grudnia 2020 r. w ramach oferty publicznej, na podstawie memorandum do 2,5 mln EUR. W dniu 21 grudnia 2020 r. akcje serii L zostały objęte za wkłady gotówkowe po cenie emisyjnej 43 zł za jedną akcję przez 89 podmiotów (22 w transzy małych inwestorów oraz 71 w transzy dużych inwestorów, przy czym część podmiotów złożyło zapis zarówno w transzy małych jak i dużych inwestorów). Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 77,99%

W wyniku emisji akcji serii L Spółka pozyskała 9.245.000 zł

Transakcje sprzedaży akcji 

W okresie 12 miesięcy przed datą sporządzenia Dokumentu Informacyjnego miało miejsce 26 transakcji akcjami Emitenta o łącznej wartości 2,1 mln zł (serie A, B, C, F, G), w których średnia ważona cena jednej akcji wyniosła 42,18 zł.

Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta:

(tys. zł) 2020 2019
Przychody 118.049 57.397
– w tym zmiana stanu produktów 800 1.924
Wynik netto 1.343 -4.538
Kapitał własny 15.228 1.818
Przepływy pieniężne netto 6.636 637
Zobowiązania i rezerwy 21.661 12.367

Źródło: Spółka

Biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. wydał opinię bez zastrzeżeń. Emitent w dokumencie informacyjnym oświadczył, że posiada poziom kapitału obrotowego wystarczający na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego.

Struktura Akcjonariatu Spółki 

 • Powerplus Pentad Investments spółka akcyjna S.K.A – 616.207 akcji, które stanowią 35,9% kapitału i głosów na WZ;
 • Baltic Global FIZ – 221.215 akcji, które stanowią 12,89% kapitału i głosów na WZ;
 • Siudak Piotr – 159.700 akcji, które stanowią 9,3% kapitału i głosów na WZ;
 • SE-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.- 90.917 akcji, które stanowią 5,3% kapitału i głosów na WZ;
 • Pozostali akcjonariusze – 628.440 akcji, które stanowią 36,61% kapitału i głosów na WZ;

Kurs odniesienia na pierwszą sesję

Autoryzowany Doradca zarekomendował, by kurs odniesienia na pierwszą sesję notowań był równy cenie emisyjnej akcji serii L, która została określona na podstawie przeprowadzonej procedury budowy księgi popytu (book building). Oferta akcji serii L przeprowadzona była w grudniu 2020 roku. W ramach oferty akcje objęło 89 inwestorów a łączna wartość emisji wyniosła 9,245 mln zł.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

 • 180.000 akcji serii A;
 • 50.000 akcji serii B;
 • 100.000 akcji serii C;
 • 205.000 akcji serii D;
 • 72.500 akcji serii E;
 • 273.000 akcji serii F;
 • 150.000 akcji serii G;
 • 215.000 akcji serii L;

Wnioskiem objęte zostały akcje stanowiące 72,56% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here