Naga MarketsWspółpraca EBOR i GPW zakłada przygotowanie wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG przez spółki giełdowe zgodnych z regulacjami UE (m.in. Dyrektywy ds. Raportowania Niefinansowego) i oczekiwaniami inwestorów instytucjonalnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego do realizacji projektu została wybrana międzynarodowa firma doradcza Steward Redqueen.

  • Steward Redqueen, międzynarodowa firma doradcza specjalizująca się w usługach z zakresu zrównoważonego rozwoju i mierzenia wpływu, została wybrana do stworzenia wytycznych do raportowania ESG dla spółek notowanych na GPW
  • Dokument, który powstanie w wyniku tych prac to efekt współpracy GPW oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

–  Kontynuujemy nasze działania na rzecz wsparcia spółek notowanych na rynkach GPW. Dlatego, mając na uwadze ich dalszy wzrost, nawiązaliśmy współpracę z EBOR w celu opracowania wytycznych ESG zgodnie z przepisami krajowego i unijnego prawa oraz oczekiwaniami inwestorów. Uwzględnienie czynników ESG w działalności przedsiębiorstwa to nic innego jak efektywne zarządzanie długoterminowym ryzykiem i tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy firmy, w tym dla akcjonariuszy. Biznes nie funkcjonuje w próżni, więc musimy uwzględniać wpływ działalności na środowisko (E), poszanowanie praw człowieka i praw socjalnych (S) i standardy ładu korporacyjnego (G). To właśnie teraz podejmujemy działania, które będą miały ogromny wpływ na nasze życie za kilkadziesiąt lat. W przeprowadzonym w październiku 2019 r. przez GPW badaniu wśród uczestników rynku kapitałowego o wpływie czynników ESG na decyzje inwestycyjne, aż 88% ankietowanych uważa, że spółki, których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowane jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej. Czynniki ESG mają wpływ na wyniki, dziś i w przyszłości – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Te artykuły również Cię zainteresują
EBOiR w ramach inicjatywy GET (Green Economy Transition) pomaga krajom, w których prowadzi działalność, wspierając je w transformacji do gospodarek niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu. Rynki kapitałowe stanowią ważny element w tym procesie, w co wpisuje się projekt przygotowania wytycznych do raportowania czynników ESG. Wytyczne będą zawierały przydatne zasady oraz spis rekomendacji w celu poprawienia jakości raportowania ESG.

– ESG od lat jest priorytetem w działaniach EBOR i wielu naszych klientów. EBOR wzmacnia swoją pozycję lidera w zakresie zrównoważonego finansowania w ramach ambitnego planu poszerzenia i pogłębienia swoich działań na rzecz klimatu, dążąc do stworzenia w większości zielonego portfela inwestycji do 2025 r. Warto zauważyć, że w Polsce dwie trzecie finansowania zrealizowanego przez EBOR w 2020 r. to zielone inwestycje. Wspieramy inwestycje ESG na wiele różnych sposobów – z jednej strony jako inwestor, którego zaangażowanie zachęca inne podmioty, a z drugiej strony w ramach szeregu inicjatyw o charakterze polityk. Cieszymy się z nawiązania współpracy z GPW w obszarze ESG i stworzenia ważnych wytycznych wskazujących emitentom, co i jak ujawniać, raportując dotyczące ich działalności czynniki ESG – powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOR na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie.

Wytyczne dotyczące raportowania czynników ESG, a więc dokument który powstanie w wyniku planowanych prac, będzie stanowił swoisty przewodnik wspierający spółki w ujawnianiu informacji ESG. Przewidziane w projekcie prace będą realizowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy, w tym emitentów, inwestorów oraz regulatorów. Ich wynikiem będzie opracowanie jasnych kryteriów, które pozwolą spółkom dostosować treść raportów niefinansowych do oczekiwań inwestorów. Międzynarodowa firma konsultingowa Steward Redqueen działa w obszarze zrównoważonego rozwoju i zarządzania wpływem od ponad 20 lat. Ma bogate doświadczenie we wspieraniu zarówno sektora finansowego jak i globalnych firm z wielu branż w budowaniu zrównoważonych strategii biznesowych.

– Integrowanie czynników ESG coraz częściej rozumiane jest jako standard „doskonałości operacyjnej”. Dlatego cieszymy się z nawiązania współpracy z GPW i EBOR przy tworzeniu wytycznych raportowania ESG dla spółek giełdowych w Polsce. Nasze podejście będzie uwzględniało potrzeby biznesu i inwestorów, chcemy dostarczyć praktyczne narzędzia, które będą wartościowe zarówno dla polskich spółek jak i inwestorów krajowych oraz zagranicznych – powiedział Wouter Scheepens, partner w firmie Steward Redqueen.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here