Naga MarketsWarto znać „ramy” w jakich porusza się instrument, na którym wykonujemy transakcję.  Mam na myśli statystyczne wielkości charakteryzujące wybraną walutę, indeks, czy pojedynczą akcję.

Wśród uczestników rynku FX wielu inwestorów może zastawiać się jak daleko może sięgnąć ruch na danej walucie zanim nastąpi korekta o zadanej (oczekiwanej) wielkości. Jest to szczególnie przydatne przy stosowaniu strategii zakładającej uśredniania swoich pozycji, jeżeli kurs zmienia się na niekorzyść.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę 3 z głównych par walutowych, EUR/USD, GBP/USD oraz USD/JPY. Przeanalizujemy jak długiego standardowego ruchu możemy się spodziewać, bez wymaganej korekty, której wielkość ustaliliśmy na poziomie 50 punktów (pips).
Analizę przeprowadzaliśmy na danych minutowych od stycznia 2010 r. do końca 2013.


EUR/USD

Spójrzmy jak przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o wzrosty EUR/USD zanim kurs cofnął się o 50 lub więcej punktów lub spadł poniżej poziomu z początku badanego trendu. Czerwonym kolorem, na wykresie słupkowym zaznaczone są trendy wzrostowe, których długość nie przekroczyła 300 punktów. Widać, że było ich znacznie więcej niż takich, które przekroczyły taki poziom.

Warto przedstawić wyniki również na histogramie. Możemy dzięki temu zobaczyć, że większość wzrostów bez takiej korekty mieści się w przedziale ~ 0 – 42 punktów.

Maksymalny wzrost w tym okresie bez 50 pkt. korekty  wynosił 410 punktów bazowych. System odnotował również dużą ilość ruchów bez korekty w wielkości 154 pkt. Wydaje się, że tę ostatnią cezurę należy przyjąć jako istotną.

Wzrosty EUR/USD

Podobnie wygląda kwestia spadków na tej parze. Większość z nich mieści się w przedziale poniżej ~42 punktów. Widać jednak, że nieco częściej zdarzały się sytuacje, w których trend przekroczył 300 punktów niż miało to miejsce w przypadku wzrostów.

Maksymalny spadek bez 50 pkt korekty to 405 p.b., a często spotykana, zauważalna wartość to 130 pkt.

analiza techniczna  SpadkiEURUSD1

Spadki EUR/USD

GBP/USD

Analogicznie możemy postąpić z kolejną parą walutową. Najwięcej ruchów wzrostowych bez zadanej zakończyło się poniżej ~42 punktów.

Odnotowana wartość maksymalna bez korekty to 405. Jako realną cezurę możemy przyjąć często występujący wzrost 130 pkt.

analiza techniczna  WzrostyGBPUSD1

Wzrosty GBP/USD

W przypadku spadków zakres tych ruchów był nieco większy, ale większość z nich zmieściła się poniżej ~44 punktów.

Maksymalny spadek bez korekty to 425 pkt. jako często występujący zakres możemy wskazać 140 p.b.

analiza techniczna  SpadkiGBPUSD1

Spadki GBP/USD

 

USD/JPY

Większość wzrostów bez 50 punktowej korekty znalazło się poniżej ~46 punktów.

Maksymalny wzrost bez korekty to 450, a często zdarzały się wzrosty bez korekty wielkości 120 pkt.

analiza techniczna  WzrostyUSDJPY

Wzrosty USD/JPY

Okazało się, że w okresie, który braliśmy pod uwagę były jednie 3 ruchy spadkowe, które przekroczyły poziom 300 punktów.

Maksymalny wyniósł 460, a jako wartość często występującego ruchu bez korekty 50 pkt. możemy wskazać 120 punktów bazowych.

analiza techniczna  SpadkiUSDJPY

Spadki USD/JPY

Podsumowanie

Widać zatem, że zajmowanie pozycji, gdy ruch na danej parze sięgnął okolic 300 punktów z 50 punktowym celem mogłoby okazać się dobrą (mało ryzykowną) strategią. Jeżeli stosujemy strategię uśredniania, to powinniśmy przygotować się na tak duży ruch w taki sposób, żeby cofnięcie o 50 punktów pozwoliło nam wyjść z transakcji co najmniej na zero (break even worse case scenario).

Ponieważ jednak wartości 300 punktowe występują nieczęsto, realnymi wartościami, które inwestor musi kalkulować są bezkorekcyjne wzrosty i spadki z przedziału 120-150 pkt, które wskazaliśmy dla każdego przypadku.

Więcej informacji w serwisie  FxWatchConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here