Status prawny

Określenie statusu prawnego Bitcoina wywołuje ogromne kontrowersje na całym świecie. Jak wprowadzić bowiem zestaw przepisów regulujących coś wirtualnego, całkowicie zdecentralizowanego i niezależnego od żadnego państwa? Właśnie dlatego głosy są bardzo silnie podzielone – w większości krajów BTC jest albo nieregulowany albo dozwolony. Jedynie tylko kilka jurysdykcji zdecydowało się na wprowadzenie pewnych ograniczeń lub całkowity zakaz obrotu.

Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego, regulacje prawne dotyczące tradycyjnego sektora finansowego nie przenoszą się na Bitcoina – nie może być definiowany jako standardowa waluta. Większość regulacji związanych z wirtualnymi walutami dotyczy głównie prawa podatkowego i tego jak rozliczać przychody i zyski związane z kopaniem, inwestowaniem w Bitcoiny lub działalnością gospodarczą, która na nich właśnie się opiera.

Author: fdecomite
Creative Commons Attribution License

Jak to wygląda w przypadku naszego kraju? Polski rząd swój pierwszy oficjalny komunikat na temat Bitcoina wydał 18 grudnia 2013 roku stwierdzając, że „nie jest nielegalny”. Komentarza w tej sprawie udzielał Szymon Woźniak z Ministerstwa Finansów. W dalszej części dokumentu znajdowaliśmy jednak adnotację, że nie może być traktowany jako pełnoprawny i w pełni legalny środek płatniczy na terenie naszego kraju – w porównaniu do tradycyjnych metod płatności.

Chiński problem z Bitcoinem

Lokalne władze na całym świecie podejmują zestaw działań prawnych dążących do regulacji lub całkowitego zablokowania handlu BTC. Świetnym przykładem jest tutaj chiński bank centralny, który 5 grudnia 2013 roku uniemożliwił instytucjom finansowym realizowanie transakcji przy użyciu Bitcoinów. Na stronie Ludowego Banku Chin znalazło się oświadczenie, że przedsiębiorstwa nie mogą wycenia BTC, kupować i sprzedawać wirtualnej waluty lub produktów finansowych z nią związanych – oprócz tego największe banki i chińskie giełdy otrzymały bezpośrednie ostrzeżenia w tej sprawie.

W przypadku wymiany detalicznej zablokowanie handlu jest tak naprawdę niemożliwe. Block chain i cały protokół BTC jest niezależny nawet od samego Bitcoin Foundation – organizacji działającej na rzecz promocji i bezpieczeństwa systemu Bitcoin, zrzeszającej programistów odpowiedzialnych za rozwój rdzenia wirtualnej waluty.