Naga MarketsProfile staloweStalprofil odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Stalprofil odnotował 5,54 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 11,31 mln zł wobec 10 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio 14,79 mln zł wobec 13,12 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 365,84 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 340,25 mln zł rok wcześniej.

“Nowym czynnikiem ryzyka, które zostało zidentyfikowane na początku 2020 roku, a którego wpływ na gospodarkę polską i światową jest trudny do oszacowania, jest przebieg epidemii COVID-19 (koronawirus). Oba rynki, które obsługiwane są przez Grupę, tj. rynek dystrybucji stali oraz rynek infrastruktury sieci przesyłowych gazu, funkcjonują dotychczas bez istotnych zakłóceń. Istnieje jednak ryzyko, iż wydłużający się czas trwania epidemii zdestabilizuje oba rynki, powodując, że obowiązujące dla tych rynków optymistyczne prognozy staną się niemożliwymi do zrealizowania” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 3,14 mln zł wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here