Naga Markets

Stalprofil miał 39,72 mln zł zysku netto, 53,02 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) – Stalprofil odnotował 39,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 16,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 53,02 mln zł wobec 23,95 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 603,1 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 423,16 mln zł rok wcześniej.

“Bezpośredni wpływ wojny w Ukrainie na sytuację spółki i grupy w I kw. 2022 r. związany był z eksportem i importem wyrobów hutniczych do i z krajów zaangażowanych w konflikt (Rosja, Białoruś i Ukraina). Ekspozycja grupy kapitałowej Stalprofil S.A. na tych kierunkach w 2021 r., zarówno po stronie zakupów, jak i po stronie sprzedaży, nie przekraczała 1% łącznych obrotów grupy. Także w I kw. 2022, zarówno zakupy, jak i sprzedaż na tych kierunkach, przed wprowadzeniem sankcji, nie były znaczące” – czytamy w raporcie.

“Na rynku infrastruktury sieci przesyłowych gazu realizacja kontraktów przebiega terminowo. Nie odnotowuje się zakłóceń w realizacji przez spółkę dostaw izolowanych rur stalowych oraz istotnych problemów z dotrzymaniem harmonogramów na rynku budowy gazociągów” – czytamy dalej.

Spółka wskazała, że “bezpośredni wpływ wojny w Ukrainie na segment stalowy i segment infrastruktury grupy w I kw. 2022 r. nie był znaczący”.

Jak podała spółka, w segmencie stalowym i w segmencie infrastruktury nie było potrzeby utworzenia odpisów aktualizujących wartość zapasów w związku z wojną na Ukrainie.

“Spółka na bieżąco analizuje sytuację gospodarczą oraz spływające sygnały od odbiorców mogące świadczyć o pogorszeniu sytuacji finansowej i w razie konieczności dokona aktualizacji przyjętych szacunków i wysokości odpisu ECL” – podano także.

NED

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here