Naga MarketsStalprodukt miał 172,76 mln zł zysku netto, 196,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r.Stalprodukt odnotował 172,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 142,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt przedstawia swoje wyniki finansowe

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 162,64 mln zł w 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 196,08 mln zł wobec 203,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 321,05 mln zł w 2020 r. wobec 3 816,27 mln zł rok wcześniej.

“Przychody Segmentu Blach Elektrotechnicznych spadły o 19,2% w porównaniu do roku 2019, natomiast jego wynik o 26,2%, co było odzwierciedleniem głównie niższych wolumenów sprzedaży blach z powodu obniżonego w wyniku pandemii popytu. Udział tego segmentu w sprzedaży grupy spadł z 22,9% w roku 2019 do 21,3% w roku 2020. W przypadku Segmentu Profili sytuacja była odmienna. Spadki wolumenów i wartości sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych były niższe niż w przypadku Segmentu Blach. Miało to swoje odzwierciedlenie w wyraźnej poprawie wyniku tego segmentu – ze straty na poziomie 12,7 mln zł w roku 2019 do dodatniego wyniku 13 mln zł w roku ubiegłym. Udział tego segmentu w sprzedaży grupy pozostał na poziomie roku 2019 i wyniósł 17%” – napisał prezes Piotr Janeczek w liście dołączonym do raportu.

“Segment Cynku najlepiej poradził sobie w tych trudnych warunkach roku 2020, dzięki czemu jego przychody spadły w relatywnie niewielkim stopniu, tj. o 9,1%. Należy ponadto podkreślić, iż spowodowane to było w głównej mierze spadkiem o 11,1% giełdowych cen cynku. Spadek wyniku tego segmentu był wyższy i wyniósł 17,7%. Udział tego obszaru działalności w skonsolidowanych przychodach grupy jest najwyższy spośród wszystkich segmentów operacyjnych i stanowi obecnie 54,6%” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 54,84 mln zł wobec 92,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here