Naga MarketsNajważniejsze w mijającym tygodniu:

CC Autor: Zack McCarthy

Dolar nie zdołał się podnieść po spadkach z zeszłego tygodnia, chociaż czołowy „gołąb” w Fed (James B) zasiał wątpliwości, co do gotowości do większej obniżki stóp procentowych (szanse na ruch o 50 p.b. spadły do 20 procent). Inwestorzy próbują pozycjonować się przed sobotnim spotkaniem prezydentów USA i Chin podczas szczytu G-20.

Szef Banku Anglii nie wykluczył możliwości cięcia stóp w przypadku zaistnienia scenariusza bezumownego brexitu. Mieszane sygnały w tej kwestii napływają ze strony Borisa Johnsona, który według sondaży prowadzi w walce o przywództwo w partii konserwatywnej. we wtorek stwierdził, że nie będzie dążył do odroczenia październikowej daty wyjścia z UE i liczy się z brakiem umowy, ale już dwa dni później przyznał, że szanse dla „no deal brexit” są minimalne (jak jeden do miliona). Tymczasem kontrkandydat w wyścigu, szef MSZ Jeremy  Hunt dał do zrozumienia, że nadal będzie poszukiwał konsensus dla wypracowania umowy brexitu, a termin październikowy określił jako błędny.

W kraju złoty wyhamował wcześniejszą zwyżkę, dane GUS wskazały na wyhamowanie dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w maju (odpowiednio do 9,6 proc. r/r i 7,3 proc. r/r), ale już wstępne szacunki dla inflacji cpi za czerwiec wypadły wyżej od prognozy na poziomie 2,4 proc. r/r – odczyt wyniósł 2,6 proc. r/r.

Jakie są perspektywy na nowy tydzień?

Początek handlu ustawią oczywiście informacje ze szczytu G-20, a konkretnie spotkania prezydentów USA i Chin, jakie zaplanowano na sobotę. Tylko, czy poznamy wszystkie? Odnoszę wrażenie, że tylko to, co przywódcy będą chcieli ujawnić. A dyplomacja to sztuka budowania dobrego wizerunku – nikt oficjalnie nie powie o fiasku rozmów, zostaniemy raczej zalani ogólnikami, które w sumie wiele nie wnoszą. Potencjalny rozejm pomiędzy USA, a Chinami, który sprowadzałby się do nie nakładania kolejnych ceł przez USA na Chiny przez kilka miesięcy, gdyby do niego doszło, to pozytywna informacja, ale nie na tyle, aby mówić o przełomie. Ten pojawiłby się, gdyby strony porozumiały się, co do cofnięcia za kilka tygodni ceł nałożonych w maju, a Amerykanie poluzowywaliby obostrzenia dla chińskiego koncernu Huawei – na to podobno mocno nalega prezydent Xi Jinping. Mielibyśmy, bowiem pierwszy mocny sygnał, że negatywna spirala wydarzeń zaczyna się odwracać. Oczywiście Amerykanie najpewniej postawiliby swoje warunki, że zgodzą się na to w zależności od przebiegu negocjacji nt. umowy handlowej w grupach roboczych, ale tak czy inaczej rynku miałyby jakąś perspektywę przełomu. To dałoby pole do rozegrania bardziej ryzykownych aktywów, w tym walut, które zachowywały się w ostatnich tygodniach słabiej, ale i też tych wykorzystywanych w strategiach carry trade. Najwięksi przegrani w takim układzie to bezpieczne przystanie (CHF i JPY), ale i też dolar. Patrząc na fakt pełnego dyskontowania przez rynek cięcia stóp procentowych przez FED w końcu lipca, brak obniżki musiałby iść w parze z mocnymi argumentami.

A co poza szczytem G-20? Temat Iranu nieco przygasa (teraz zaczyna się czas „cichej dyplomacji”, czyli budowania międzynarodowych sojuszy dla wsparcia danego scenariusza), ale można go powiązać z relacjami (w tym też handlowymi) pomiędzy USA, a Unią Europejską. Ta druga jest obecnie Trumpowi  potrzebna, jako sojusznik w walce z Teheranem, więc Waszyngton nie będzie w najbliższych tygodniach poruszał trudnych spraw, jak chociażby wygaszonego wątku ceł na europejskie auta.

Z danych makro uwagę przykują odczyty indeksów PMI (zwłaszcza dla strefy euro, oraz Chin), a w USA dane ISM, oraz wyliczenia Departamentu Pracy USA. Nie nastawiajmy się jednak na to, że wpłyną znacząco na oczekiwania związane z posunięciami banków centralnych. Uwagę zwróci wtorkowy komunikat po posiedzeniu RBA, chociaż może on być podobny do tego, co poznaliśmy w ostatnich dniach z RBNZ – ryzyka narastają, ale bank centralny woli przemyślane ruchy w temacie stóp procentowych.

WYKRES TYGODNIA: Ważny okres dla EURCHF

W połowie czerwca doszło do wyraźnego złamania okolic wsparcia 1,1180. W najbliższych dniach może pojawić się tzw. ruch powrotny w te okolice, jeżeli dojdzie do istotnego spadku awersji do ryzyka. Wtedy też najpewniej przekonamy się na ile złamanie wspomnianych 1,1180 było zapowiedzią kolejnych miesięcy z silnym frankiem, a na ile techniczną pułapką.

Nota prawna:
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here