Naga Markets

Większość inwestorów traci na giełdzie

Określenie poziomu Stop Loss pozwala wyliczyć wielkość pozycji, a przynajmniej tak powinna wyglądać kolejność czynności wykonywanych w tym procesie. Obliczamy ryzyko utraty danej kwoty w odniesieniu do szansy zamknięcia transakcji z pewnym zyskiem albo, inaczej mówiąc, obliczamy współczynnik R. Jeśli nie do końca wiesz o co mi tutaj chodzi, to czytaj dalej, wszystko na ten temat zostanie wyjaśnione.Co to jest stop loss?

Zlecenie stop-loss to zlecenie złożone w celu sprzedaży lub kupna określonych akcji lub waluty, gdy osiągną określoną cenę. Stop-loss ma na celu ograniczenie straty inwestora na pozycji zabezpieczającej.

Zanim zaczniemy, chcę zwrócić uwagę, że temat ustawiania Stop Loss oraz Take Profit jest dosyć obszerny i mógłbym o nim napisać bardzo dużo. Poniższy artykuł nie zawiera wszystkich szczegółów i odpowiedzi na każde pytanie, jednak daje ogólny pogląd na najważniejsze rzeczy, na które zwracam uwagę przy zawieraniu każdej transakcji kupna lub sprzedaży.

Zaczynam od sposobów ustawiania zleceń obronnych z kilku powodów. Po pierwsze, powinieneś zawsze w pierwszej kolejności myśleć o ryzyku, a dopiero potem o szansie na zysk. Twoja uwaga powinna być dwa razy bardziej skupiona na możliwości poniesienia straty na każdej z zawieranych transakcji.

Po drugie,

Co to jest take profit?

Ustawianie zleceń zamykających transakcję z zyskiem lub w ogóle zamykanie transakcji to prawdopodobnie najtrudniejszy technicznie i emocjonalnie aspekt tradingu. Sztuka polega na tym, aby zdobywać na transakcjach przyzwoite zyski i nie czekać aż rynek zje je w całości ani nie zamykać transakcji przedwcześnie pod wpływem strachu. Jest to trudne zadanie, ponieważ ludzka natura nie chce zamknąć transakcji, kiedy zysk ładnie rośnie i cena cały czas porusza się zgodnie z przewidywaniem. Wtedy wydaje się, że ruch będzie kontynuowany i zysk wciąż będzie się powiększać.

Jak najlepiej ustawiać zlecenia Stop Loss?

Zlecenie obronne powinniśmy ustawiać na pewnym logicznym poziomie. To oznacza, że jeśli cena dojdzie to takiego poziomu, to sygnał, który spowodował otwarcie transakcji kupna lub sprzedaży, zostanie unieważniony. Jest to również poziom mający sens w kontekście całej struktury rynku.

AVA Trade

Lubię rozpoczynać trading od założenia, że pozwolę rynkowi zamknąć moje transakcje. Chcę przez to powiedzieć, że to rynek ma mi udowodnić czy moja transakcja jest do luftu, jeśli cena dojdzie do poziomu unieważniającego pierwotny setup lub gdy zmieni się nastawienie osób handlujących.

Ręczne zamknięcie transakcji trzymam w zanadrzu jako opcję nr 2, natomiast założenie nr 1 to strategia “ustaw i zapomnij” i wtedy rynek wykonuje całą “brudną robotę” bez mojej ingerencji. Jedynymi przypadkami, kiedy zamykam transakcję ręcznie zanim cena dojdzie do wcześniej określonego poziomu stop są sytuacje, gdy rynek pokazuje za pomocą przekonujących sygnałów i ruchu ceny Price Action, że moja transakcja nie ma szans powodzenia. Tylko wtedy jest to działanie oparte na logice, a nie emocjach.

Podsumowując, są dwie ogólne metody zamykania transakcji oparte na logice:

  1. Pozwolenie, by cena doszła do wcześniej ustawionego obronnego poziomu Stop Loss;
  2. Zamknięcie transakcji ręcznie, gdy rynek pokazał sygnał Price Action przeciwny do otwartej transakcji;

oraz dwie oparte na działaniu emocjonalnym:

  1. Automatyczne uruchomienie Margin Call i zamknięcie transakcji przez brokera, ponieważ Stop Loss nie był ustawiony, a cena poszła daleko w kierunku przeciwnym do twojej transakcji;
  2. Ręczne zamknięcie ponieważ wydaje ci się, że cena dojdzie do poziomu Stop Loss. Wtedy czujesz emocje, rynek idzie w przeciwnym kierunku niż zakładałeś. Jednak nie ma sygnału Proce Action, który by potwierdzał zamknięcie pozycji, dlatego jest to działanie pod wpływem emocji.

Stop Loss ma za zadanie pomóc ci pozostać na kursie dopóki setup i pierwotny kierunek ceny są wciąż ważne. W podejściu profesjonalnym chodzi o ustawienie tego zlecenia na takim poziomie, aby cena miała trochę miejsca na wykonanie ewentualnej korekty i przestrzeń do ruchu, ale nie zawsze musi to być aż tak dużo miejsca, jak niektórym się wydaje. Generalnie najlepszy dla Stop Loss jest najbliższy poziom, do którego musi dojść cena, aby rynek ci udowodnił, że nie masz racji. Dlatego nie chcemy ustawiać go zbyt daleko, ale również nie przy samym punkcie wejścia. Rynek powinien mieć miejsce na złapanie oddechu. Zlecenie obronne musi być jednak na tyle blisko, aby nieudana transakcja została zamknięta z możliwie najmniejszą stratą w przypadku gdy setup nie wypali.

Jak zatem widzisz, odległość obronnego stopu nie jest stała, a dużo bardziej zależy od sytuacji ma wykresie. W moim tradingu poświęcam dużo czasu procesowi ustawiania stopu. Zanim otworzę transakcję, dokładnie przemyślam jaki poziom jest najbardziej odpowiedni. Uważam, że ustawienie Stop Loss to jeden z najważniejszych aspektów tradingu.

Wielu traderów dąży do ustawienia Stop Loss możliwie najbliżej poziomu wejścia, ponieważ chcą w ten sposób móc otworzyć większą pozycję. Ja jednak takie działanie nazywam “samobójstwem konta”. Ustawiając stop zbyt blisko, praktycznie nie dajesz sobie szans na zarabianie. Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami profesjonalnego tradingu, które mówią, że ustawienie obronnego stopu powinno zależeć od sygnału transakcyjnego oraz warunków na rynku, a nie od tego, ile pieniędzy chce zarobić trader.

Jeśli z dzisiejszego artykułu miałbyś zapamiętać tylko jedno, to niech to będzie ta reguła: zawsze określaj odległość zlecenia stop w pierwszej kolejności zanim zdecydujesz o wielkości transakcji, posługuj się logiką, a nie chciwością. Reguła ta mówi o tym, o czym przed chwilą pisałem, to znaczy nie stosuj małego Stop Loss tylko dlatego, aby móc otworzyć większą pozycję. Wielu traderów robi odwrotnie i właściwie skazują swoje transakcje na porażkę jeszcze przed ich otwarciem.

Przykłady ustawiania Stop Loss bazującego na logice

Prześledźmy kilka przykładów logicznego ustawienia Stop Loss w strategii Price Action. W każdym z nich pokazany jest jeden z setupów Price Action i sposób ustawienia zlecenia obronnego, który uważam za najbezpieczniejszy, to znaczy taki, który daje otwartej pozycji przestrzeń na wykonanie ruchu w pożądanym przeze mnie kierunku, oraz taki, który jest logiczny w ogólnym obrazie rynku, tak iż jeśli dojdzie do niego cena, to będę wiedzieć że dana transakcja będzie już nieudana.

Zlecenie obronne w setupie Pin Bar

Najbardziej logicznym i najbezpieczniejszym miejscem na Stop Loss w przypadku setupu Pin Bar jest tuż nad albo tuż pod knotem tej świecy. W przypadku trendu spadkowego, takiego jak na poniższym przykładzie, Stop Loss byłby tuż nad knotem świecy Pin Bar. Mówiąc “tuż nad” mam na myśli zakres od 1 do 10 pipsów nad szczytem całej świecy. Jest jeszcze kilka innych, bardziej zaawansowanych sposobów określania tego poziomu i omawiam je na zamkniętym kursie dla traderów, natomiast ten pokazany na poniższym przykładzie jest jednym z klasycznych.


Zlecenie obronne w setupie Inside Bar

Najbardziej logicznym i najbezpieczniejszym miejscem na Stop Loss w przypadku setupu Inside Bar jest tuż poza świecą nadrzędną.


Zlecenie obronne w setupie przeciw trendowi

W setupie przeciw trendowi poziom Stop Loss powinien znajdować się tuż za szczytem albo minimum świecy, która jest sygnałem potencjalnej zmiany trendu. Na poniższym obrazku widzimy, że trwał trend spadkowy aż do świecy na najniższym poziomie. Była to świeca typu Pin Bar i dała sygnał odwrócenia trendu. Stop Loss został ustawiony zaraz pod knotem tej świecy, to najbardziej naturalne miejsce.

Rynek musi dojść do tego poziomu, aby udowodnić, że nie mamy racji. To najbezpieczniejsze i najbardziej logiczne ustawienie poziomu Stop Loss w setupie polegającym na “złapaniu dołka”. W przypadku trendu wzrostowego i łapania szczytu poziom obronny znajduje się nad szczytem świecy sygnału odwrócenia trendu.


Zlecenie obronne dla strefy konsolidacji

Setupy Price Action dające duże szanse często można zauważyć na granicach strefy konsolidacji. W takich sytuacjach powinniśmy ustawiać Stop Loss tuż za granicą strefy albo za szczytem lub minimum świec z setupu, zależnie co znajduje się dalej. Przykładowo, jeśli powstał Pin Bar na szczycie strefy konsolidacji i jego szczyt znajduje się trochę niżej niż wykreślona granica konsolidacji, to mimo to Stop Loss lepiej ustawić nad granicą konsolidacji, a nie tuż nad szczytem świecy Pin Bar. Na poniższym wykresie nie było takiego problemu. Na szczycie konsolidacji pojawił się Pin Bar, którego szczyt nieznacznie przebił poziom granicy. Najlepsze i najbardziej oczywiste miejsce na Stop Loss jest tuż nad świecą Pin Bar.


Zlecenie obronne na rynku w trendzie

Kiedy cena porusza się w trendzie i następuje korekta lub ruch powrotny do poziomu wskazującego na kontynuację ruchu według trendu, to zazwyczaj mamy dwie opcje do wyboru. Pierwsza to ustawienie Stop Loss tuż nad szczytem formacji (trend spadkowy) lub tuż pod jej minimum (trend wzrostowy).

Druga opcja to wykorzystanie poziomu i umieszczenie stopa poza nim. Na poniższym wykresie mamy przykład formacji fałszywego przebicia do góry przez poziom oporu w trendzie spadkowym. Najbardziej logicznymi miejscami na stop byłyby tuż nad szczytem świecy fałszywego wybicia lub tuż nad poziomem oporu.


Zlecenie obronne dla wybicia na rynku w trendzie

Gdy rynek znajduje się w trendzie, często widzimy że cena zatrzymuje się i konsoliduje w pewnym obszarze, aby potem kontynuować ruch. Wybicie po takich okresach konsolidacji na ogół powoduje znaczny ruch zgodnie z trendem i jest doskonałą okazją zarobku. Są dwie opcje ustawienia zlecenia obronnego i zostały one zobrazowane na poniższym obrazku.

Może to być 50% zakresu konsolidacji albo poniżej/powyżej świec z danego setupu Price Action – w poniższym przykładzie jest to setup Pin Bar. Logiczne wytłumaczenie dla ustawienia Stop Loss w połowie wysokości obszaru konsolidacji jest następujące: jeśli rynek po wybiciu wróci do tego poziomu 50% w konsolidacji, to takie wybicie prawdopodobnie nie jest bardzo silne i może zostać zanegowane. Stop Loss w mniejszej odległości zwiększa współczynnik potencjalnego zysku do ryzyka.


Załóżmy, że powstał setup Price Action, który jest bardzo blisko ważnego poziomu ceny. Zazwyczaj idealnym miejscem na stop znajduje się tuż nad kontem świecy z tego setupu albo tuż pod nim, jak w powyższych przykładach. Jednak ponieważ w pobliżu znajduje się ważny poziom, to logicznym posunięciem jest umieszczenie stopu nieco większego, poza tym kluczowym poziomem. Dzięki temu zmuszamy rynek, aby naruszył oznaczony poziom, jeśli chce nam pokazać, że sentyment się zmienił i powinniśmy raczej szukać pozycji w drugą stronę. Jest to przykład ustawiania Stop Loss zgodnie ze strukturą rynkową i logiką, a nie na podstawie emocji takich jak chciwość i strach.

Jak ustawiać take profit?

Kryje się tu jednak również ironia, iż nie zamknięcie transakcji będącej na dużym plusie może spowodować, że kiedy cena zacznie iść w przeciwną stronę i zmniejszać zysk, to istnieje ryzyko, że trader zamknie transakcję pod wpływem emocji. Zatem należy się nauczyć zawierać takie transakcje, których ryzyko do zysku jest w stosunku 1:2 – lub wyższym, gdy to możliwe, chyba że jeszcze przed wejściem rynek przyjmujesz założenie, że pozwolisz zyskom rosnąć poza ten poziom.

Ogólna teoria ustawiania Take Profit

Po znalezieniu logicznego miejsca na Stop Loss, powinniśmy skupić się na określeniu docelowego zysku i jego relacji do ponoszonego ryzyka. Musimy mieć pewność, że ta relacja jest odpowiednio wysoka, w przeciwnym razie nie warto zawierać danej transakcji. Już wyjaśniam co przez to rozumiem. W pierwszej kolejności musisz wybrać najbardziej odpowiednie miejsce na Stop Loss, według wcześniej opisanych sposobów, a następnie miejsce na zamknięcie transakcji z zyskiem, czyli Take Profit. Jeśli relacja tych odległości od miejsca zawarcia transakcji jest odpowiednio wysoka, to prawdopodobnie warto otworzyć tę pozycję na rynku.

Musisz jednak również uważać, aby pozostać obiektywnym i nie manipulować tymi poziomami tylko po to, aby uzyskać zadowalający poziom ryzyka do zysku i móc zawrzeć transakcję. Nie możesz ignorować ważnych poziomów na rynku ani innych istotnych przeszkód, które mogą nie pozwolić ci osiągnąć założonego poziomu zysku.

Na co zatem zwracam uwagę podczas podejmowania decyzji o docelowym zysku? Po prostu analizuję ogólne warunki i strukturę rynku, rzeczy takie jak poziomy wsparcia i oporu, główne punkty zwrotu, szczyty i minima świec itp. Próbuję określić, czy jest ważny poziom, który byłby dobrym miejscem na zamknięcie transakcji z zyskiem, lub czy w kierunku zysków jest jakiś poziom, który prawdopodobnie nie pozwoliłby cenie dojść do zakładanego zysku. Zacznijmy od przykładu wyliczania docelowych zysków, które są wielokrotnością wielkości ryzyka:

Na poniższym obrazku widać setup Pin Bar utworzony po tym, jak rynek zaczął odwrót do góry z początkowego trendu spadkowego. Stop Loss został ustawiony zaraz pod minimum świecy Pin Bar. Odległość od punktu wejścia do punktu Stop Loss nazywam 1R lub po prostu ilością pieniędzy wystawioną na ryzyko. Następnie przesuwamy ten odcinek 1R do góry kilka razy, aby zobaczyć jakie są potencjalne poziomy zysku. Dzięki temu przekonasz się, jak ważne jest poprawne używanie tego wskaźnika oraz szukanie okazji, które mają relację ryzyka do zysku na poziomie co najmniej 1:2.


A teraz zsumujmy wszystkie zdobyte dzisiaj informacje w analizie przykładowego setupu, określając kolejno Stop Loss, Take Profit oraz relację ryzyka do zysku. Na poniższym wykresie widać wyraźny setup Pin Bar odwrotu niedaleko od ważnego poziomu oporu, który wskazuje na duże szanse ruchu ceny w dół. Po pierwsze określam gdzie postawić Stop Loss – w tym przypadku wybrałem miejsce zaraz nad szczytem świecy Pin Bar, ponieważ uznałem, że nie chcę tkwić w pozycji Short, jeśli cena miałaby dojść do tego poziomu.

Następnie zwróciłem uwagę, że zaraz pod miejscem wejścia jest ważny poziom wsparcia. Jednak ponieważ odcinek miedzy tymi punktami był wielkości 1.5 ryzyka, a ponadto na obszarze dalej, dosyć daleko pod nim nie było żadnego innego ważnego wsparcia, to zdecydowałem, że warto otworzyć tę pozycję. Była szansa, że cena odbije się od pierwszego wsparcia, dlatego z góry założyłem, że gdy przejdzie w dół przez poziom w odległości 1R, to w tym miejscu zabezpieczę zysk. W ten sposób mogłem potencjalnie zarobić 1R, unikając ewentualnego odbicia ceny od wsparcia.

Okazało się, że cena bez większego problemu pokonała pierwsze wsparcie i doszła aż do poziomu 3R. To bardzo dobry wynik, jednak nie zawsze da się taki osiągnąć. W tym przykładzie próbowałem jednak pokazać sposób poprawnego ustawiania Stop Loss, wyliczenia kwoty ryzyka 1R i znalezienia potencjalnego poziomu zysku będącego wielokrotnością ryzyka, w oparciu o bieżącą strukturę rynku. Należy cały czas pamiętać o kluczowych poziomach ceny widocznych na wykresie. Jeśli taki poziom znajduje się bliżej niż wynosi odległość 1R, to lepiej nie zawierać transakcji.


Kiedy próbujemy ocenić, czy warto otwierać daną pozycję, musimy się cofnąć w pewnym stopniu do historii. Robimy to poprzez wyliczenie ryzyka w pierwszej kolejności, a następnie zysku i wtedy patrzymy wstecz, aby mieć obiektywny podgląd na nasz setup na tle większej struktury rynku i móc zdecydować, czy cena ma jakiekolwiek szanse dotrzeć do wyznaczonego wcześniej poziomu zysku. Trzeba również pamiętać, że całą tę analizę przeprowadzamy przed otwarciem pozycji, kiedy nasz osąd jest obiektywny i pozbawiony emocji.

Uwaga: W powyższych przykładach opisałem tylko kilka z wielu sposobów wejścia na rynek z nową transakcją, a w każdym z nich można stosować inne podejścia do oznaczania relacji ryzyka do zysku. Ten artykuł zawiera ogólne wskazówki dotyczące logicznego ustawiania poziomów stop dla strat i zysków na podstawie setupów Price Action. Więcej scenariuszy wejść i setupów omawiam na zamkniętym kursie dla traderów.

Ostatnia wskazówka

Trader to osoba zajmująca się biznesem, a każda zawierana przez niego transakcja to transakcja biznesowa. Pomyśl przez chwilę o tym, w jaki sposób Donald Trump zawiera swoje transakcje biznesowe, gdy kupuje sieć hoteli… Otóż dokonuje ostrożnej wyceny ryzyka i potencjalnego zysku, a następnie podejmuje decyzję, czy warto w to inwestować. My, jako traderzy, postępujemy w ten sam sposób.

Najpierw ważymy kwotę wystawioną na ryzyko, potem patrzymy ile wynosi potencjalny zysk, jak można go zdobyć oraz czy w ogóle osiągnięcie zysku jest możliwe, biorąc pod uwagę strukturę rynku. Dopiero wtedy podejmujemy ostateczną decyzję o wejściu na rynek. Niezależnie czy posiadasz konto z saldem 100$, czy 100.000$, to proces kalkulacji ryzyka do potencjalnego zysku zawsze przebiega w ten sam sposób. Tak samo również określa się poziomy stop, wielkość konta nie ma znaczenia.

Dla traderów najważniejszym i podstawowym celem jest ochrona kapitału. To oznacza, że nie należy ryzykować, jeśli potencjalny zysk nie jest tego warty. Profesjonalni traderzy nie marnują swojego kapitału, jeśli relacja ryzyka do zysku jest marna. Zawsze musimy znaleźć wytłumaczenie powodu, dla którego warto wejść w daną transakcję.

Uzasadnij przed sobą samym dlaczego warto wyłożyć daną kwotę na transakcję i jeśli nie będziesz potrafił znaleźć dobrego wytłumaczenia, biorąc dodatkowo pod uwagę setup oraz strukturę rynku, to nie otwieraj pozycji. Każda transakcja wymaga ostrożnego planowania i oceny jeszcze zanim do niej przystąpisz. Nie należy się spieszyć, lepiej nie skorzystać z okazji niż wskakiwać na rynek pod wpływem emocji, bez logicznego uzasadnienia.

                   Kolejna lekcja: Jak rysować poziomy wsparcia i oporu?                   

Artykuł pochodzi ze strony Nial Fuller – Learn To Trade Price Action

Pozostałe przydatne informacje o zleceniach stop loss:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułBlok po 22 – 20 stycznia 2022: Ropa WTI, Złoto
Następny artykułStrategia PSV: Kolejne podejście zaliczone. Azjatycka sesja spycha indeks do S2
Propagator techniki Naked Trading – w tym Price Action oraz Supply/Demand. W portalu Comparic.pl odpowiedzialny za tłumaczenie artykułów edukacyjnych z języka angielskiego na język polski. W swoim prywatnym handlu skupia się na założeniach popularyzowanych przez Niala Fullera.

12 KOMENTARZE

  1. Wspomniał Pan, że “linia jest oddalona od SL” – korzysta Pan z wykresów liniowych? Bo może tu jest cały problem tzn. one pokazują tylko ceny zamknięcia, a nie maksymalne i minimalne.

  2. chodzi o bardzo duże odchylenia, czy liczone w pipsach? Powodem może być spread. Przy ustawiaiu zlecenia SL należy o nim pamiętać i ustawiać poziom odpowiednio niżej, wyżej :)

  3. Z artykułu można dużo się dowiedzieć o technikach stawiania stop loss’a. Myślałem, że to będzie tak samo łatwe do przeprowadzania w praktyce. Niestety tak się nie dzieje :/ Na razie gram na demo, ale coś jest nie tak. Ustawiam stop lossa i czasami zamyka mi zlecenie, pomimo, że linia jest od niego oddalona. Ktoś wie o co może chodzić?

  4. pojęcie dotyczące kontraktów futures jak również innych instrumentów finansowych. Jest to różnica pomiędzy szacowanymi kosztami transakcji i rzeczywistą sumą zapłaty.

  5. Zgadzam się z przedmówcą – artykuł bardzo dobry :) Warto jeszcze wspomnieć o zjawisku poślizgu ceny i o tym, że nie wszyscy brokerzy oferują gwarantowany stop loss, czyli zlecenia stop loss bez poślizgu cen, również w przypadku luk. Gwarantowany stop loss jest bardzo ważny, jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad ewentualnymi stratami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here