Naga MarketsGetin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Getin Noble Bank jest trzecim największym bankiem z większościowym polskim kapitałem. Oferta banku skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, samorządów oraz dużych korporacji. Bankowość detaliczną reprezentuje marka Getin Bank, której klientami są osoby oczekujące sprawdzonych produktów finansowych oraz uproszczonych procedur. W ramach marki Noble Bank świadczone są usługi w zakresie Private Bankingu – poza dedykowanymi produktami finansowymi Noble Bank oferuje także doradztwo w zakresie nieruchomości, inwestycji, wsparcia prawno-podatkowego oraz art bankingu.


– Wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wyniku netto grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom -7,7 mln zł, względem zaraportowanego, skonsolidowanego wyniku netto na poziomie -116,1 mln zł. Jego głównym determinantem były jednorazowe odpisy w łącznej kwocie blisko 108,4 mln zł, w tym przede wszystkim odpisy związane z inwestycjami kapitałowymi w spółki zależne – napisano w raporcie z wynikami za II kw. 2018 r.

II kw. 2018 r. II kw. 2017 r.
Skonsolidowana strata netto – 116,05 mln zł – 17,57 mln zł
Wynik z tytułu odsetek 299,98 mln zł 325,65 mln zł
Wynik z tytułu prowizji i opłat 31,79 mln zł 42,56 mln zł
Aktywa banku 55,65 mld zł 59,82 mld zł
Skonsolidowane odpisy aktualizacyjne na ryzyko kredytowe 152,3 mln zł
Pozostałe odpisy 86,4 mln zł

– Suma bilansowa grupy na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 55,6 mld zł i była niższa o 4,2 mld zł (tj. o 7,0%) w stosunku do końca grudnia 2017 roku. W okresie 6 miesięcy 2018 roku grupa zmniejszyła poziom zobowiązań wobec klientów o 1,8 mld zł (tj. o 3,6%) oraz saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 1,0 mld zł (tj. o 2,4%). Zmniejszenie sumy bilansowej jest związane przede wszystkim z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 Instrumenty Finansowe (MSSF 9). Łączny wpływ wdrożenia MSSF 9 na kapitały własne grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł -881,4 mln zł, z czego najistotniejsza zmiana dotyczyła wzrostu odpisów aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom – dodano w raporcie.

– Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne ograniczanie kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec czerwca 2018 r. wynosił on 1,2%, co oznacza spadek aż o blisko 1 pkt proc. od początku roku. Spadek kosztu ryzyka został odnotowany we wszystkich głównych liniach kredytowych – czytamy dalej.

Zobacz również: Zapiski giełdowego spekulanta: PGE – kolejna pozytywna wypowiedź

I poł. 2018 r. I poł. 2017 r.
Strata netto w ujęciu jednostkowym – 149 mln zł – 119,36 mln zł
Łączny współczynnik kapitałowy grupy 11,8% 12,6%
Bieżące saldo kredytów 42,6 mld zł
Bieżące saldo depozytów 46,9 mld zł
Wskaźnik K/D 89%
Ilość sprzedanych Kont Proste Zasady 60 tys.

– Odpisy kredytowe w II kwartale są potwierdzeniem skuteczności głębokich działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zewnętrzne czynniki rynkowe zdecydowaliśmy się na dokonanie jednorazowych odpisów na inwestycje kapitałowe w spółki zależne, co jest zgodne z naszą konserwatywną polityką zarządzania. W naszej opinii takie podejście wpłynie na dalszą poprawę przewidywalności prowadzonego przez nas biznesu” – powiedział Artur Klimczak.

Ważnym czynnikiem, który w najbliższych kwartałach będzie pozytywnie wpływał na źródła przychodów banku jest trwająca reorganizacja własnej sieci sprzedaży (poprawa lokalizacji oddziałów), rozbudowa sieci franczyzowej oraz dalszy rozwój oferty kredytowej pre-approved.

Zobacz również: DM BDM obniża rekomendację dla Grupy Azoty, Polic i Puław

– W minionym okresie, w celu uatrakcyjnienia oferty Bank wdrożył usługi Apple Pay oraz autoryzacje mobilną. Spotkało się to z uznaniem, szczególnie młodych klientów, wśród których poziom akwizycji wzrósł z 15% do 21%. Bank realizuje również plan systematycznego zwiększania sprzedaży kredytów detalicznych, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów ryzyka. W II kwartale br. wartość udzielonych kredytów detalicznych wyniosła 475 mln zł., co oznacza 17% wzrostu w ujęciu rocznym – podsumowano.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułO wykresach ani słowa: EUR/AUD, AUD/CAD, GBP/NZD
Następny artykuł“Szukamy, analizujemy, gramy – Ichimoku” 28.09.2018 GBP/CHF
Redaktor Comparic.pl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2009 roku związany z rynkami finansowymi, bez których, jak podkreśla wielokrotnie, nie wyobraża sobie życia. W latach 2016 - 2018 członek projektu Domu Traderów. Specjalizuje się w geopolityce, która w jego ocenie ma kluczowy wpływ na kształtowanie długoterminowych trendów na rynkach. Wyznaje holistyczne podejście do handlu i liczy się dla niego każda, nawet najmniejsza rynkowa przewaga. Współtwórca analizy stref wolumenowych, nie uznaje subiektywizmu w spekulacji, zagorzały zwolennik odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here