Naga MarketsRonson Development – Projekt 8, spółka zależna Ronson Development, zawarła przedwstępne umowy nabycia prawa własności działki położonej w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, o powierzchni około 17 tys. m2, podał Ronson Development. Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 26 mln zł netto.”Zgodnie ze wstępną oceną emitenta, na nieruchomości będzie możliwa realizacja budowy kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z parkingami podziemnymi, powierzchniami komercyjnymi w parterach budynków i niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m2″ – czytamy w komunikacie.

“Cena może ulec podwyższeniu, jeżeli kurs EUR/PLN w momencie podpisywania ostatecznych umów kupna będzie wyższy o co najmniej 4% w stosunku do kursu w momencie podpisywania umów przedwstępnych”

Zawarcie umowy ostatecznej nastąpi pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, w szczególności po przeprowadzeniu procesu due dilligence nieruchomości z wynikiem satysfakcjonującym dla spółki. Zawarcie umowy ostatecznej powinno nastąpić w terminie 70 dni od zawarcia umów przedwstępnych.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Cena może ulec podwyższeniu, jeżeli kurs EUR/PLN w momencie podpisywania ostatecznych umów kupna będzie wyższy o co najmniej 4% w stosunku do kursu w momencie podpisywania umów przedwstępnych, przy czym spółka będzie mogła wybrać pomiędzy zapłatą ceny powiększonej o różnicę pomiędzy faktycznym wzrostem kursu EUR/PLN i 4% lub odstąpieniem od umów bez konieczności zapłaty sprzedającym jakichkolwiek odszkodowań” – podsumowano.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here