Naga MarketsSpłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 83,9 mln zł w IV kw.Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 83,9 mln zł w IV kw. 2020 r., tj. o 15% więcej w skali roku, podała spółka. Narastająco od początku roku spłaty sięgnęły 328,3 mln zł (wzrost o 25% r/r). Grupa Best nabyła w IV kw. portfele wierzytelności o wartości nominalnej 53,3 mln zł za kwotę 7,5 mln zł.

Grupa Best nabyła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 53,3 mln zł za kwotę 7,5 mln zł w IV kwartale br.

Łączne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w IV kwartale br. Wyniosły 93,6 mln zł (+14% r/r), a w całym 2020 roku 365,4 mln zł (+22% r/r), podano.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Rok 2020 był okresem dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19. Zakończyliśmy go jednak wysokim poziomem spłat wierzytelności, które aż o 25% przewyższyły poziom osiągnięty w 2019 r. Utrzymujące się wysokie spłaty z zarządzanych portfeli, pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, to m.in. efekt doboru optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzji podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem wysokiej efektywności i sprawności operacyjnej GK Best” – skomentował prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale br. Grupa Best nabyła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 53,3 mln zł za kwotę 7,5 mln zł. Narastająco od początku roku wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności wyniosła 75,3 mln zł, za które spółka zapłaciła 10,1 mln zł.

“Spodziewamy się znaczącego ożywienia na rynku obrotu wierzytelnościami począwszy od drugiej połowy 2021 r. Rynek wierzytelności w pierwszej połowie ubiegłego roku niemal całkowicie zamroziła pandemia, a wcześniej ograniczaliśmy zakupy z uwagi na zawirowania wywołane przez aferę GetBacku oraz zmiany ustawodawcze dotyczące zasad dochodzenia spłat na drodze sądowo-egzekucyjnej wprowadzone w latach 2018-2019. Pierwsze oznaki spodziewanego ożywienia obserwowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Sądzimy, że zwiększona podaż wierzytelności nieregularnych przełoży się na spadek cen, stwarzając nam dobre warunki do inwestycji. Dlatego też przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, które wraz ze zwiększeniem limitu kredytowego do 250 mln zł, o czym informowaliśmy niedawno, pozwolą nam na powrót do wartości inwestycji notowanych w latach 2016-2018” – podsumował Borusowski.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here