Naga MarketsSpadek zatrudnienie w Polsce o 1,2% r/r, podaje GUSWe wrześniu przeciętne zatrudnienie w firmach spadło mocniej niż się spodziewano, ale nie tak mocno, jak w poprzednich miesiącach. Zdecydowanie w górę poszło natomiast średnie wynagrodzenie.

Firmy zmniejszają zatrudnienie, ale płacą więcej

Według najnowszych danych GUS, we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 6 mln 312,4 tys. osób (dane obejmują firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników). To o 73,6 tys. mniej, niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 1,2 proc. rok do roku. (ekonomiści spodziewali się spadku o 1,1 proc.). Z tej perspektywy dane są wyraźnie lepsze niż w poprzednich miesiącach. W sierpniu spadek sięgał 1,5 proc., w lipcu 2,3 proc., a w kryzysowych miesiącach maj-czerwiec 3,2-3,3 proc. Pod tym względem można więc mówić o niewielkiej poprawie sytuacji, ale za wcześnie na optymizm, gdyż jednocześnie z miesiąca na miesiąc przyrasta coraz mniej etatów. We wrześniu przybyło ich jedynie 17,4 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej ich liczba wzrosła o 43 tys., a w lipcu o 66,2 tys. Odbudowa po wiosennym załamaniu wyraźnie więc wyhamowuje.

Wbrew obawom, zwiększa się dynamika wzrostu płac. We wrześniu średnie wynagrodzenie w firmach wyniosło 5371,56 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do września ubiegłego roku o 5,6 proc. To najmocniejsza zwyżka od marca, a więc od czasu sprzed wybuchu pandemii. Warto również zwrócić uwagę, że tempo wzrostu średniej płacy zwiększa się już czwarty miesiąc z rzędu. Korzyści dla pracowników pomniejsza jednak utrzymująca się wciąż na wysokim poziomie inflacja. Analitycy spodziewali się wzrostu płac sięgającego 4,5 proc.

Choć stopa bezrobocia na razie nie rośnie, a skala spadku przeciętnego zatrudnienia w firmach w lipcu, sierpniu i wrześniu była nieco niższa niż się spodziewano, to jednak nie brakuje zjawisk bardziej niepokojących. Z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton wynika, że w sierpniu liczba ofert pracy zmniejszała się drugi miesiąc z rzędu i była niższa niż przed rokiem aż o 21,8 proc. Z danych Powiatowych Urzędów Pracy wynika także, że od lipca wyraźnie zwiększa się liczba firm zgłaszających zamiar dokonania zwolnień grupowych. W lipcu i sierpniu dotyczyły one prawie 6 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej było to około 3,5 tys. pracowników. Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w drugim kwartale spośród nowych bezrobotnych aż 83 tys. osób utraciło pracę w związku z pandemią, w tym 35 tys. wskutek likwidacji stanowiska lub zakładu pracy. Kontynuacji tej tendencji, choć z różnym nasileniem, można się spodziewać w przyszłości. Prawdopodobnie pod tym względem nieco lepszy był trzeci kwartał, ale obawiać się należy pogorszenia sytuacji w ostatnich miesiącach roku i prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2021 r. O wpływie pandemii na rynek pracy świadczy także fakt, że w drugim kwartale spośród prawie 1 900 tys. osób mających pracę, ale nie wykonujących jej w momencie badania GUS, aż jedna trzecia nie pracowała z powodu przerwy w działalności zakładu pracy. W tym czasie nastąpił także wyraźny spadek indeksu liczby faktycznie przepracowanych godzin przez osoby formalnie zatrudnione (o 9,1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku).

Jak z tego wynika, choć do tej pory sytuacja na rynku pracy nie wykazuje sygnałów poważniejszych problemów, to niekorzystnych zjawisk nie brakuje, a mogą się one pogłębić w kolejnych miesiącach, w związku z nasileniem się pandemii i ponownym wprowadzeniem częściowych ograniczeń z nią związanych. Kolejnymi czynnikami ewentualnego pogorszenia sytuacji może być wygasanie rządowych programów wspierających rynek pracy oraz pojawienie się odroczonego efektu spadku zatrudnienia, wynikającego z pogorszenia się koniunktury w gospodarce. Ekonomiści spodziewają się w związku z tym znaczącego ograniczenia wydatków konsumentów oraz inwestycji firm, co każe spodziewać się słabszych danych dotyczących dynamiki wzrostu gospodarczego, które będą widoczne w ciągu najbliższych dwóch kwartałów.

Autor poleca również: Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here