Naga MarketsSpadek obrotów na GPW i NewConnect w kwietniu. Świetna postawa spółek energetycznychKwiecień 2021 przyniósł spadki obrotów na GPW i NewConnect w porównaniu z 2020 rokiem. Cofając się nieznacznie w czasie, ubiegły rok przyniósł bardzo duży wzrost obrotów na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsze dwa miesiące zupełnie na to nie wskazywały, dopiero marzec był przełomowy. Wybuch światowej pandemii koronawirusa spowodował dynamiczne spadki na giełdach, które skutkowały również zdecydowanym wzrostem obrotów.

  • Spadek obrotów w kwietniu w ujęciu rokrocznym. 
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 6,1% rdr do 22,1 mld zł.
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 53,1% do 509,9 mln zł.
  • W całym 2020 roku obroty wzrosły o 59% w porównaniu z 2019 rokiem. Spadek jedynie w styczniu (-4,6%).

Te artykuły również Cię zainteresują
Nieznaczny spadek obrotów w kwietniu na parkietach: głównym GPW i NewConnect

“Główny rynek – minimalny spadek obrotów, jeżeli porównujemy rok do roku. NewConnect – zdecydowanie większy spadek, bo ponad 50-cio procentowy spadek, na poziomie średnio 25,5 mln zł dziennie. Pamiętajmy, że w kwietniu 2020 roku był początek pandemii, duża niepewność i zmienność na rynkach, obroty były wygórowane. Dlatego też omawiany spadek jest to nadal imponujący wynik” – komentował Filip Duszczyk – Wicedyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW.

“Ogólnie na rynku niewiele się działo, wzrosty na Wigu20 i mWigu40 to odpowiednio +5,1% oraz +3,4%, mogą być troszkę mylące, ponieważ przez większą część miesiąca kursy przebywały w konsolidacji, która trwa już w zasadzie od początku roku. Kilkukrotnie próbowaliśmy się z niej wyrwać, jednak jak na razie nic się nie zmieniło”. Powiedział Paweł Małaga – analityk BM PKO BP.

W ujęciu miesięcznym, w kwietniu 2021 roku obserwowaliśmy nieznaczne spadki w skali obrotów na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych a także na NewConnect. W przypadku tego pierwszego, odnotowano poziom 22,5 mld zł co oznacza spadek o blisko 5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku. W ujęciu wartościowym, poziom obrotów jest zdecydowanie najniższa w 2021 roku.

Spadek obrotów na parkiecie głównym GPW w kwietniu
Miesięczna wartość obrotów na parkiecie głównym GPW. Porównanie 2021 do 2020. Źródło: opracowanie własne

Na parkiecie NewConnect skala wzrostu obrotów nie była już tak imponująca jak w poprzednich miesiącach 2021 roku. W kwietniu odnotowano obroty na poziomie 0,5 mld zł, co stanowi o spadku w porównaniu z analogicznym miesiącem w poprzednim roku o blisko 51%! To najniższa miesięczna wartość obrotów na małej giełdzie NewConnect w 2021 roku.

Spadek obrotów na parkiecie NewConnect w kwietniu
Miesięczna wartość obrotów na parkiecie NewConnect. Porównanie 2021 do 2020. Źródło: opracowanie własne

Spadły również średnie dzienne obrotów na obydwu parkietach

Analizując średni sesyjny poziom obrotów na parkiecie głównym GPW, w kwietniu wyniósł on 1,1 mld zł, a podczas większości sesji liderem w dziennym zestawieniu były walory gamingowego giganta: CD Projekt. Analizowany poziom stanowi o spadku na poziomie ponad 6% w porównaniu z kwietniem przed rokiem. W porównaniu z marcem 2021, również obserwujemy spadek.

Zobacz również: Vision Edge Entertainment podpisało umowę z DeSand Game Studios

invest
Spadek średniej sesyjnej obrotów na parkiecie głównym GPW w kwietniu
Miesięczna wartość obrotów (średnia dzienna) na głównym parkiecie GPW. Porównanie 2021 do 2020. Źródło: opracowanie własne

Kwiecień był pierwszym miesiącem 2021 roku, w którym obserwowaliśmy spadek średnich obrotów w zestawieniu z 2020 rokiem. Poziom owego spadku do ponad 53%. Warto zauważyć też, że średnia przypadająca na jedną sesję jest z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza.

Spadek średnich dziennych obrotów na NewConnect w kwietniu
Miesięczna wartość obrotów (średnia dzienna) na parkiecie NewConnect. Porównanie 2021 do 2020. Źródło: opracowanie własne

Analizując średnią dzienną obrotów, rok 2020 wypadał zdecydowanie lepiej niż 2019. Aż w 11 miesiącach, z wyłączeniem stycznia, obroty były wyższe niż rok wcześniej, a w październiku i grudniu skala zmiany w ujęciu rokrocznym przekraczała 100%!

Okres pandemii koronawirusa niewątpliwie spowodował wzrost zainteresowania giełdą jako miejscem inwestycji i próby pomnażania swoich oszczędności. Motorem napędowym do takiego stanu rzeczy był spadek stóp procentowych, co sprawiło, że lokaty bankowe przestały być opłacalne jako miejsce przechowywania wolnych środków pieniężnych.

Podsumowanie obrotów na GPW w 2020 roku zostało opisane w tym artykule.

Znaczny wzrost obrotów na spółkach energetycznych w kwietniu

Kwiecień przyniósł bardzo dynamiczne wzrosty obrotów na walorach PGE i Tauron, które w ciągu ostatniego miesiąca zyskiwały po kilkadziesiąt procent. Zdecydowanie spadły obroty na akcjach CD Projekt oraz Allegro, które przy niezłej postawie Wigu20 nie radzą sobie zbyt dobrze a ich kursy są w okolicach rocznego minimum.

Znaczny wzrost obrotów na spółkach energetycznych w kwietniu
Zmiany obrotów oraz stopy zwrotu wybranych komponentów Wig20 i mWig40. Źródło: raport GPW

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here