Naga MarketsCiężko wyobrazić sobie sytuację, w której domowy budżet zakłada odłożenie sporej puli środków na pokrycie przyszłych kar za wykroczenia, sprawy sądowe i łamanie prawa. W przypadku dużych instytucji finansowych i banków inwestycyjnych jest to jednak na porządku dziennym. Francuski Societe Generale (SocGen) prognozuje, że w 2018 roku wyda łącznie $1,4 mld na pokrycie wszystkich grzywien finansowych nałożonych przez amerykańskich regulatorów.

“Societe Generale spodziewa się, że kwota kar w amerykańskich sankcjach karnych będzie prawie w całości pokryta z rezerwy na spory związane z tą sprawą” – powiedział bank w opublikowanej w poniedziałek nocie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Rezerwy banku na kary związane ze sporami sądowymi wynoszą 1,43 mld euro. Societe Generale, które od ponad roku boryka się z szeregiem kosztownych sporów prawnych, oświadczyło, że spodziewa się, iż kwestia ta zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych tygodni.

Ostatni przypadek, który pozostaje do rozliczenia, dotyczy przelewów w dolarach amerykańskich dokonanych w imieniu podmiotów mających siedzibę w krajach objętych sankcjami gospodarczymi USA.

W latach 2017 i 2018 bank regularnie tworzył rezerwy na pokrycie ewentualnych strat związanych z grzywnami i karami sądowymi. Po raz pierwszy w historii instytucja podała jednak ile środków zabezpieczyła na ten cel oraz ile wynoszą szacunki łącznych kar.

W czerwcu SocGen zgodził się zapłacić władzom USA i Francji łącznie 1,3 mld dolarów, aby zakończyć spory dotyczące transakcji z Libią i podejrzeń o fałszowanie stawki referencyjnej LIBOR, głównej stopy procentowej stosowanej w umowach o wartości miliardów dolarów na całym świecie. W połowie 2017 r. Societe Generale zapłaciło już 963 mln euro, aby rozwiązać spór z libijskim organem ds. inwestycji, państwowym funduszem majątkowym.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here