Naga Markets

Trade balance to różnica ilościowa pomiędzy eksportem oraz importem w danym państwie. Istotny jest fakt, że pod uwagę brane są zarówno dobra jak i usługi. W związku z tym blance of trade (BOT) jest składową bilansu handlowego usług oraz bilansu handlowego dóbr. Jako wskaźnik ekonomiczny uznaje się go za bardzo ważny współczynnik kondycji gospodarczej. W przypadku kiedy eksport przekracza import występuje nadwyżka handlowa. W sytuacji odwrotnej – import jest wyższy od eksportu – mówi się o niedoborach handlowych.

Co to jest Trade balance lub balance of trade (bilans handlowy)?

Wskaźnik bilansu handlowego publikowany jest we wszystkich krajach – razem z danymi dotyczącymi wartości eksportu i importu w danym okresie. Na potrzeby dzisiejszego wpisu jako przykład posłuży jednak bilans handlowy pochodzący z raportu publikowanego przez amerykańskie Bureu of Economic Analysis.

Raport pojawia się w okolicach 19 dnia każdego miesiąca o godzinie 14:30 czasu środkowoeuropejskiego. Informacje o bilansie handlowym wykorzystywane są przez inwestorów oraz decydentów polityki do określania kondycji amerykańskiej gospodarki oraz do analizy porównawczej z rezultatami osiąganymi w innych regionach świata.

Uwaga skupia się przede wszystkim na różnicy pomiędzy obecnymi wartościami eksportu (wyrażanymi w dolarach) oraz obecnymi wartościami importu. W pełnym raporcie oprócz tego znajdujemy jeszcze informacje dotyczące największych eksporterów zapewniających nadwyżki handlowe w danej branży. W przypadku kategorii dóbr największe znaczenie mają dobra konsumenckie oraz paliwo.

Czynniki, które mogą kształtować wartości Trade balance

Balance of trade jest jedną ze składowych rachunku bieżącego każdego państwa. Jeżeli rachunek bieżący jest na plusie, wtedy międzynarodowa pozycja danego kraju pod względem aktywów zwiększa się.

Bilans handlowy jest dokładnie tym czym różnica pomiędzy wynikami produkcyjnymi pomniejszonymi o wewnętrzny popyt (ile dóbr kraj może stworzyć i ile innych dóbr musi kupować od innych). Mierzenie bilansu handlowego może sprawiać pewne problemy – głównie jeżeli chodzi o zbiór oraz przetwarzanie danych. Problem ten najłatwiej zilustrować na poniższym przykładzie.

Gdyby dodać do siebie wyniki eksportu oraz importu całego świata okazałoby się, że bilans handlowy naszej planety jest dodatni i wynosi 1%. Ziemia eksportuje od siebie samej więcej niż importuje. Oczywiście jest to niemożliwe, gdyż w skali całego globu pozycje debetowe i kredytowe muszą się zerować (wyrównywać).

Powodem są właśnie błędy w obliczaniu wskaźnika – w krajach wysoce rozwiniętych dokładność jest jednak dosyć wysoka.

AVA Trade

Do czynników, które wpływają na ostateczne wartości trade balance zalicza się:

 • Koszty produkcji
 • Koszty oraz dostępność materiałów, dóbr
 • Ruchy kursów walut
 • Podatki i ograniczenia handlowe
 • Bariery środowiskowe, standardy bezpieczeństwa
 • Dostępność do właściwej waluty obcej niezbędnej do zapłaty za import
 • Ceny dóbr wytwarzanych we własnym kraju

Wartości historyczne balance of trade

W przypadku USA od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku obserwujemy rosnący deficyt dóbr handlowych – szczególnie w stosunku do krajów azjatyckich. Odpowiada to za sporą część amerykańskiego długu publicznego. Dodatni bilans handlowy występuje w przypadku interesów z Australią. W przypadku wielu gospodarek rozwiniętych obserwuje się ujemne wartości bilansu handlowego. Tendencja pokazuje minusowy BOT w przypadku dóbr, jednak rosnący w przypadku usług.

Doskonale obrazuje to poniższy wykres, na którym osobno zaprezentowano bilans dóbr, usług oraz wartość łączną:

Notowania bilansu handlowego w latach 1992-2013
Notowania bilansu handlowego w latach 1992-2013

Powiązanie Trade balance z innymi wskaźnikami

W przypadku bilansu handlowego rynki będą określały kondycję gospodarczą danej gospodarki – jeżeli chodzi o dane publikowane przez BEA, inwestorzy skupiają się oczywiście na gospodarce amerykańskiej.

Popularna teoria rynkowa podaje, że zwiększający się deficyt handlowy może być znakiem wzmacniania się PKB. Nie powoduje pomniejszenia produktu krajowego brutto, a każda potencjalna presja spadkowa wywołana przez ujemny trade balance na lokalnej walucie może okazać się korzystna dla kraju. Potwierdzeniem tej teorii jest sytuacja obserwowana właśnie w USA. Pogłębiający się deficyt handlowy przekłada się na wzrost wartości PKB. Tę odwrotną korelację przedstawiono na wykresie poniżej:

Odwrotna korelacja PKB i bilansu handlowego
Odwrotna korelacja PKB i bilansu handlowego

O ile pozytywne wyniki bilansu handlowego powinny świadczyć o polepszającej się koniunkturze gospodarczej, to w przypadku szeregu krajów wysoko rozwiniętych – w tym USA – pogłębiający się deficyt BOT prognozuje wzrosty produktu krajowego brutto, co obserwowane jest nieprzerwanie od 1980 roku.

Wpływ Trade balance na cenę walut

W miejscu tym należy zauważyć, że sama wartość balance of trade uzależniona jest od kursów walutowych oraz wahań na nich występujących (oprócz tego również od inflacji i szeregu wcześniej omawianych czynników).

W przypadku amerykańskiego trade balance rysuje się tendencja wpływu na wahania kursowe USD. W ostatnich miesiącach obserwowana jest wyraźna korelacja. Wyższe odczyty bilansu handlowego przekładają się na wzrost amerykańskiej waluty.

Wzrost BOT w ujęciu miesięcznym powoduje aprecjację USD. Odczyt niski traktowany jest natomiast jako negatywy, co analogicznie przekłada się na spadki notowań. Pomimo złożoności indeksu trade balance można pozwolić sobie na pewne uproszczenie, według którego:

 • Wyższy bilans handlowy – USD w górę
 • Niższy bilans handlowy – USD w dół

Reakcja kursu na odczyty Trade balance

Na poniższym wykresie zaprezentowano odwrotną korelację, która zachodzi między notowaniem EUR/USD (linia niebieska) oraz bilansem handlowym (linia czerwona). W ostatnich latach wzrasta dywergencja pomiędzy wartościami. Wzrost trade of balance przekłada się na spadki EUR/USD – czyli umocnienie dolara. Potwierdza to argumenty, które zostały wysnute wcześniej (lepsze odczyty BOT przekładają się na aprecjacyjne ruchy dolara).

EUR/USD w stosunku do bilansu handlowego
EUR/USD w stosunku do bilansu handlowego

Inni użytkownicy szukali również: Formacja luka startowa, Formacja luka ucieczkowa, Formacja luka kończąca, Formacja spodekFormacja odwrócona głowa z ramionamiFormacje spalone, Formacja klin zniżkujący, Formacja ruch powrotny, Non Farming Payrolls, Beige Book, Claimant Count Change, Durable goods orders, Retail sales, Consumer confidence, PMIŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

 • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułNiedźwiedzie w opresji na srebrze [WIDEO]
Następny artykułUSDCAD – zbliżył się do istotnego wsparcia na poziomie 1.2800
Analityk Business Intelligence portalu Finance Magnates - największego w branży serwisu B2B poświęconego FX oraz kryptowalutom. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Forexem związany od 2012r. Autor artykułów dla czasopism branżowych oraz ogólnopolskich portali informacyjnych oraz raportów prezentujących kondycję światowego i lokalnego rynku instrumentów pochodnych w ramach kwartalnika Quarterly Industry Report wydawanego nieprzerwane od 2012 roku.

1 KOMENTARZ

 1. […] sesja tygodnia okazała się bardzo ciekawa w Azji. Chińczycy podali dewastujące dane dotyczące bilansu handlowego, przy okazji dokonując dużego błędu (pomylono znaki przy eksporcie). Finalny wzrost PKB w […]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here