Naga Markets

słownik makro PMI

Co to jest PMI Purchasing Managers Index?

Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim.Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. W przypadku IMS dzielą się natomiast na PMI sektora przemysłowego oraz PMI sektora pozaprzemysłowego.

PMI jest wskaźnikiem składającym się z pomniejszych indeksów tworzonych na podstawie ankiet wypełnianych przez menedżerów – dobieranych na podstawie różnić branżowych oraz geograficznych. Pomniejsze indeksy posiadają przypisaną wagę w następującej kolejności:

 • Nowe zamówienia (od klientów) – 0.30
 • Poziom produkcji – 0.25
 • Dostawy (przychodzą szybciej, czy wolniej?) – 0.15
 • Zapasy – 0.10
 • Poziom zatrudnienia – 0.20

Sposób obliczania PMI

Ankiety, które otrzymują menedżerowie pozwalają na udzielenie jedynie trzech odpowiedzi – „lepiej”, „tak samo” lub „gorzej”. Pytania dotyczą branży oraz ich osobistego spojrzenia na ich kondycję. Końcowy wynik wskaźnika (którego wartość może wynosić od 0 do 100) jest obliczanu poprzez dodanie do procentowej wartości respondentów, którzy opowiadali się za poprawą, połowy procentowej wartości respondentów, którzy nie zauważyli żadnych zmian.

Odczyt PMI na poziomie 50 oznaczałby więc, że dokładnie taka sama liczba respondentów opowiedziała się za „poprawą warunków”, jak i za „niezmiennością warunków”. Pogorszenie warunków nie jest brane pod uwagę:

PMI = (P1*1) + (P2*0.5) + (P3*0)

– P1 = procent odpowiedzi wskazujących poprawę

AVA Trade

– P2 = procent odpowiedzi wskazujących brak zmian

– P3 = procent odpowiedzi wskazujących pogorszenie

Historyczne wartości wskaźnika PMI

Określając historyczne wartości wskaźnika przyjrzymy się PMI publikowanemu przez IMS dla Stanów Zjednoczonych. W przypadku wskaźnika Markit liczba krajów jest zbyt duża, co utrudniłoby proste i czytelne wytłumaczenie istoty wskaźnika.

Na wykresie poniżej przedstawiono wartości Purchasing Managers Index w ujęciu miesięcznym od początku 1948 roku do października 2014. Średni wynik PMI w tym okresie wynosił 52.8pkt., co oznacza, że obecnie znajdujemy się na historycznie wysokich poziomach:

Historyczne ujęcie wskaźnika PMI | Źródło: Opracowanie własne
Historyczne ujęcie wskaźnika PMI | Źródło: Opracowanie własne

Odczyty niższe od prognozowanych charakteryzowane są jako negatywne, wyższe od prognozowanych natomiast jak pozytywne.

Powiązanie PMI z innymi wskaźnikami

PMI jest niezwykle istotnym odczytem dotyczącym sentymentów nie tylko w branży produkcyjnej, ale również w całej gospodarce. O ile amerykańska produkcja nie jest bardzo dużym składnikiem całości PKB – na pewno nie tak znacznym jak kiedyś – to mówimy o branży, w której najszybciej zaczyna się i najszybciej kończy recesja.

W związku z tym PMI Jest bardzo dokładnie obserwowany i pomaga prognozować kondycję gospodarki w najbliższej przyszłości oraz odczyty innych wskaźników. W jego przypadku musimy pamiętać o dwóch liczba. Pierwsza z nich to 50. Każdy odczyt powyżej oznacza rozwój branży i przekłada się na korzystne projekcje przyszłych poziomów PKB:

Korelacja pomiędzy PMI i PKB w USA | Źródło: Opracowanie własne
Korelacja pomiędzy PMI i PKB w USA | Źródło: Opracowanie własne

Drugi z ważnych poziomów to 42. Jeżeli wartość indeksu utrzymuje się powyżej 42%, wtedy zakładać możemy ekspansję gospodarczą w określonym czasie. Spadki poniżej 42% sugerują natomiast, że za rogiem czyha recesja.

W momencie gdy odczyty PMI zbiorczego dla USA spadły poniżej 40pkt., nie musieliśmy długo czekać na wyraźne osunięcie się PKB podawanego w miliardach dolarów. Od momentu kiedy natomiast wskaźnik utrzymuje się powyżej lub w okolicach 50pkt., PKB Stanów Zjednoczonych cały czas znajduje się w trendzie wzrostowym.

Wpływ na cenę walut PMI

W przypadku wskaźnika Purchasing Manachers Index zauważalna jest tendencja wpływu na zmienność USD (amerykańskiego dolara). Mówiąc najogólniej, wzrost odczytu niesie ze sobą pozytywne implikacje dla krajowej produkcji i może sugerować przyspieszenie wzrostu gospodarczego. W momencie gdy odczyt przekracza prognozy lub jest wyższy od odczytu z miesiąca poprzedniego, wtedy wpływa na aprecjację USD. Niski odczyt jest traktowany natomiast negatywnie – powodując deprecjację dolara.

Jednocześnie musimy pamiętać, że podobnie jak w przypadku innych wskaźników istotna jest wielkość miesięcznych zmian. Odczyt na poziomie 51pkt. (świadczący o rozwoju przemysłu produkcyjnego) opublikowany po odczycie na poziomie 56pkt. nie zostanie pozytywnie odebrany przez rynek. Szczególnie jeżeli gospodarka wcześniej wskazywała na solidny wzrost.

Możemy pozwolić sobie jednak na uproszczone założenie sprowadzające się do następująco wyglądającej formuły:

 • wskaźnik PMI wyższy od oczekiwanego – USD w górę
 • wskaźnik PMI niższy od oczekiwanego – USD w dół

Podczas publikacji Purchasing Managers Index zmienność kursowa obserwowalna jest na praktycznie wszystkich parach dolarowych.

Reakcja kursu na odczyty PMI

Jak widać na poniższym wykresie, przedstawiona przed chwilą teza sprawdza się w wielu przypadkach. Zaznaczony na niebiesko kurs AUD/USD oraz na zielono kurs EUR/USD zmienia się w zależności od wartości odczytu ISM Manufacturing PMI.

Wyższy odczyt powoduje umocnienie dolara (spadek Aussie i Edka), niższy natomiast osłabienie dolara i wzrost notowań na tychże parach:

Jak odczyt PMI IMS wpływa na cenę USD | Źródło: FxStreet
Jak odczyt PMI IMS wpływa na cenę USD | Źródło: FxStreet

Mocne i słabe strony wskaźnika PMI

Słownik makro będzie uzupełniany – w miarę możliwości – również o najważniejsze zalety i wady danego wskaźnika. Dla inwestorów informacja ta może okazać się bardzo przydatna.

Mocne strony PMI:

 • Dobry prognostyk późniejszych odczytów – PKB oraz raportów produkcyjnych BLS
 • Zmiana punktowa w poszczególnych miesiącach pokazuje często dłuższe trendy poszczególnych wskaźników składowych tworzących PMI – na przykład ceny lub zapasy
 • Towary takie jak złoto, stal lub miedź są raportowane indywidualnie w zależności od poziomy podaży i ceny we wcześniejszych miesiącach

Słabe strony PMI:

 • Dotyczy jedynie sektora produkcyjnego – wskaźniki PMI Non-Manufacturing Business Report pokrywa natomiast wszystkie pozostałe branże
 • Ankiety to bardzo subiektywny sposób gromadzenia danych w porównaniu do innych wskaźników
 • Regionalne raporty publikowane wcześniej mogą być bardzo silnie skorelowane z wskaźnikiem zbiorczym i zmniejszać jego wpływ na zmienność rynkową.

Inni użytkownicy szukali również: Formacja luka startowa, Formacja luka ucieczkowa, Formacja luka kończąca, Formacja spodekFormacja odwrócona głowa z ramionamiFormacje spalone, Formacja klin zniżkujący, Formacja ruch powrotny, Non Farming Payrolls, Beige Book, Claimant Count Change, Durable goods orders, Retail sales, Consumer confidence, PMIŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

 • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułO czym ćwierkano w tym tygodniu na Twitterze? 29 listopada
Następny artykułKorekty nieregularne – podsumowanie listopada
Analityk Business Intelligence portalu Finance Magnates - największego w branży serwisu B2B poświęconego FX oraz kryptowalutom. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Forexem związany od 2012r. Autor artykułów dla czasopism branżowych oraz ogólnopolskich portali informacyjnych oraz raportów prezentujących kondycję światowego i lokalnego rynku instrumentów pochodnych w ramach kwartalnika Quarterly Industry Report wydawanego nieprzerwane od 2012 roku.

3 KOMENTARZE

 1. […] pierwsza sesja stycznia więc jak co miesiąc Markit Economics przedstawił finalne rezultaty wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego. Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za […]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here