whitebit

słownik makro NFP

Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. Non-Farming Payrolls jest to niezwykle ważna statystyka oraz wskaźnik ekonomiczny wypuszczany każdego miesiąca przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych (United States Departament of Labor) jako część ogólnego raportu dotyczącego kondycji rynku pracy.Co to jest Non Farming Payrolls?

Odczyty NFP dotyczą około 80% wszystkich zatrudnionych wpływających na wzrost amerykańskiego PKB. Statystyki nonfarm payroll są publikowane regularnie, w każdy pierwszy piątek miesiąca. Ekonomiści oraz politycy wykorzystują NFP do określania obecnej kondycji gospodarki oraz przewidywania przyszłych poziomów aktywności rynkowej.

Non-Farming Payrolls (NFP, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym)

Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia – w środowisku niezagrożonym kryzysem gospodarczym zmiana NFP jest zazwyczaj dodatnia i mieści się w przedziałach 10-250 tysięcy nowych etatów w skali miesiąca.

Historyczne wartości wskaźnika payroll

Na wykresie poniżej przedstawiono wartości Nonfarm Payrolls w ujęciu miesięcznym od 1947 roku do listopada 2014. Jako, że jest to łączna ilość zatrudnionych w sektorze pozarolniczym logicznym jest fakt, że w kolejnych latach nieprzerwanie wzrasta (wraz z rosnącą populacją):

Zapisz się do newslettera Comparic.pl >>Dalsza część artykułu pod filmem
Wzrost NFP 1947-2014 Non-Farming Payrolls
Wzrost NFP 1947-2014 Non-Farming Payrolls

Tak jak wspomniano wcześniej, w przypadku wskaźnika NFP interesuje nas przede wszystkim miesięczna zmiana liczby etatów. Została zaprezentowana na kolejnym wykresie (również w przedziale lat 1947-2014) – wszystkie wartości podawane są w tysiącach:

zmiana NFP w tysiącach w latach 1947-2014
zmiana NFP w tysiącach w latach 1947-2014

W ujęciu historycznym znajdujemy się obecnie zdecydowanie powyżej średniej algorytmicznej. Należy jednocześnie zauważyć, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym praktycznie od początku roku utrzymuje się na miesięcznych poziomach powyżej 200 tysięcy nowych etatów wytworzonych przez amerykańską gospodarkę, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie. Małe odchylenia od konsensusu lub odczytów wcześniejszych nie mają jednak silnego wpływu na rynek – skupiamy się raczej na silniejszych zmianach.

Powiązanie Non-Farming Payrolls z innymi wskaźnikami

Nonfarm Payroll powiązany bezpośrednio z rynkiem zatrudnienia posiada bardzo duże znaczenie gospodarcze. Tak jak wspomniano wcześniej, jest wskazówką odnośnie kondycji nie tylko rynku pracy, ale i całej amerykańskiej gospodarki w średnim i dłuższym terminie.

Będąc jednym z głównych wskaźników zatrudnienia, na który zwracają uwagę inwestorzy bardzo często szuka się korelacji pomiędzy nim, a inną istotną miara rynku pracy – ADP National Eployment Report (Narodowym Raportem Zatrudnienia ADP). Podaje on liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP. Jako, że publikowany jest w pierwszą środę miesiąca, wiele osób upatruje w nim podpowiedzi i wskazówek odnośnie odczytów NFP (publikowanych w pierwszy piątek miesiąca).

Czy korelacja ta jednak rzeczywiście występuje? Na poniższym wykresie widzimy, że ogólne trendy zmiany zatrudnienia ADP są potwierdzane przez zmianę nonfarm payroll. Czy pojedyncze odczyty się jednak pokrywają? W wielu przypadkach rozbieżność może być bardzo duża, dlatego prognozowanie ostatecznych odczytów NFP na podstawie Narodowego Raportu Zatrudnienia ADP nie jest zalecane.

ADP vs NFP
ADP vs NFP

Wpływ Non-Farming Payrolls na cenę walut payroll

W przypadku zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym zauważalna jest tendencja wpływu na zmienność USD, rynków akcji oraz złota. Mówiąc najogólniej, wzrost odczytu będzie niósł ze sobą pozytywne implikacje dla rynku pracy i gospodarki amerykańskiej.

Odczyt przekraczający prognozy – lub będący wyższy od odczytu z miesiąca poprzedniego – będzie powodował wzrost wartości USD. Niski odczyt traktowany jest natomiast negatywnie – powoduje spadki USD. Oczywiście nie ma to miejsca w każdym przypadku. Silne ruchy na dolarze amerykańskim widoczne są przede wszystkim wtedy kiedy wartości publikowane zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym znacznie (pozytywnie lub negatywnie) odbiegają od konsensusu. Można jednak pozwolić sobie na uproszczenie do następująco wyglądającej formuły:

  • Wysokie NFP – USD w górę
  • Niskie NFP – USD w dół

Reakcja kursu na odczyty Non-Farming Payrolls

Poniższy wykres obrazuje, że przedstawiona przed chwilą teza sprawdzą się w wielu sytuacjach rynkowych. Zaznaczony na niebiesko kurs EUR/USD i na zielono GBP/USD notują najniższe poziomy w momencie, kiedy zaznaczone na czerwono NFP znajduje się na wysokich poziomach. Zależność działa również w drugą stronę – słabe NFP oznacza osłabienie USD i wzrost na obydwu parach.

Wpływ NFP na EUR/USD i GBP/USD
Wpływ NFP na EUR/USD i GBP/USD

Poniżej przykładowa reakcja kursu EUR/USD na zdecydowanie wyższy od prognoz odczyt NFP (5 grudnia 2014):

Wzrost USD po odczytach NFP
Wzrost USD po odczytach NFP

Inni użytkownicy szukali również: Formacja luka startowa, Formacja luka ucieczkowa, Formacja luka kończąca, Formacja spodek, Formacja kanał zwyżkujący, Formacja głowa z ramionami, Formacja trójkąt zniżkujący, Formacja odwrócona głowa z ramionamiFormacje spalone, Formacja klin zniżkujący, Formacja ruch powrotnyZapisz się do newslettera Comparic.pl >>Conotoxia


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Analityk Business Intelligence portalu Finance Magnates - największego w branży serwisu B2B poświęconego FX oraz kryptowalutom. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Forexem związany od 2012r. Autor artykułów dla czasopism branżowych oraz ogólnopolskich portali informacyjnych oraz raportów prezentujących kondycję światowego i lokalnego rynku instrumentów pochodnych w ramach kwartalnika Quarterly Industry Report wydawanego nieprzerwane od 2012 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj